Over Juniper

Navigation
Privacybeleid van Juniper

Update januari 2020

Wat we doen

Wij, Juniper Networks, Inc., 1133 1133 Innovation Way, Sunnyvale, Californië 94089, Verenigde Staten, en andere bedrijven wereldwijd die deel uitmaken van Juniper Networks, Inc.'s groep, waaronder Mist Systems, Inc. (gezamenlijk aangeduid als 'Juniper Networks'), leveren telecommunicatieproducten voor netwerkinfrastructuren en oplossingen voor bedrijfsnetwerken, voor de cloud en voor serviceproviders (gezamenlijk aangeduid als de 'Juniper-producten'). Onze technologie behelst bijvoorbeeld routers, switches, netwerkbeheersoftware en netwerkbeveiligingsproducten, zowel bedraad als draadloos. Voorbeelden van onze producten, oplossingen en diensten kunt u hier vinden: https://www.juniper.net/nl/nl/products-services/.

Juniper-producten distribueren wij doorgaans via resellers en partners. Onze Juniper-producten worden doorgaans op locatie gebruikt door onze klanten en partners en in hun eigen cloudaccount(s). In zulke gevallen hebben we in het algemeen geen toegang tot de gegevens (of dat nu persoonlijke of andere vertrouwelijke gegevens zijn van onze klanten of partners) die door Juniper-producten worden verwerkt, tenzij we installatiediensten, klantenservice of andere succesdiensten, kwaliteitsborging, testen, of andere professionele diensten leveren. Indien we wel toegang hebben tot de persoonlijke informatie van individuen is dat doorgaans als een serviceprovider/-leverancier voor onze klanten en partners, met een beperkt aantal uitzonderingen, zoals:

 • Voor onze Websites www.juniper.net en https://www.mist.com/, gerelateerde subsites, en andere websites en mobiele applicaties die door ons worden aangeboden (de 'Websites', die bij Juniper-producten zijn inbegrepen).
 • Voor onze advertenties, marketing, promotie, bedrijfsgerichte actie en onderwijs (primair in een business-to-business-context versus rechtstreeks naar individuele gebruikers).
 • In onze relaties met werknemers/aannemers/sollicitanten en administratieve/operationele leveranciers en distributeurs.

In onze rol als serviceprovider/leverancier worden we doorgaans beperkt door onze contracten waar het de verwerking van de persoonlijke informatie van onze klanten en partners betreft, behalve voor doeleinden die door onze contracten en desbetreffende wetgeving worden toegestaan. Voorbeelden van onze gegevensbeschermingsovereenkomsten met klanten, resellers en leveranciers zijn te vinden in de Aanvullende privacyinformatie- links boven.

Dit privacybeleid is openbaar als mededeling aan huidige en potentiële klanten en partners van Juniper Networks (waaronder leveranciers, resellers, OEM's, distributeurs en overige derden), eindgebruikers van Juniper-producten, bezoekers aan, of gebruikers van, onze Websites, medewerkers van Juniper Networks, aannemers en sollicitanten.

Onze toewijding aan privacy

Juniper Networks respecteert en is toegewijd aan het beschermen van de privacy van individuen, waaronder tevens het beschermen van persoonlijke informatie van bezoekers aan onze Websites en persoonlijke informatie die we in verband met Juniper-producten kunnen verwerken. Samen met de aanvullende privacyinformatie en de boven beschikbare links omschrijft dit privacybeleid (het "beleid") de verwerking van uw persoonlijke informatie in verband met Juniper-producten. Bijkomende licentievoorwaarden, gebruiksvoorwaarden, contracten, overeenkomsten en privacyverklaringen kunnen ook van toepassing zijn op bepaalde Juniper-producten. Als er sprake is van tegenstrijdigheden tussen dit beleid en de specifieke informatie van een bepaald Juniper-product, krijgt de informatie die specifieker is voorrang voor zover dat wettelijk gezien toegestaan is.

Informatie die we wellicht verzamelen

Juniper Networks kan persoonlijke informatie verzamelen in de volgende categorieën via onze Websites of in verband met onze Juniper-producten (doorgaans in onze hoedanigheid als serviceprovider, en gegevensverwerker, voor onze klanten en partners).

 • Naam.
 • E-mailadres.
 • Postadres, fysiek adres of andere contactinformatie.
 • Sociale media-accountinformatie.
 • Telefoonnummer(s).
 • Beroepstitel/-rol en naam van werkgever of andere entiteit waarmee het individu op professioneel gebied in verband staat.
 • IP-adres of andere toegangslog-informatie.
 • MAC-adres.
 • ID-informatie van een apparaat.
 • Overige persoonlijke informatie die onze klanten en partners door gebruik van Juniper-producten hebben gekozen om te verzamelen en delen.
 • Informatie die nodig is om aan een verzoek te voldoen of informatie en diensten te leveren aan een individu.
 • Informatie die we moeten verzamelen, of waarvan de verzameling toepasselijk is, om te voldoen aan geldende wetten en voorschriften.

Waarom persoonlijke informatie wordt verwerkt

We verwerken persoonlijke informatie om onze klanten en partners te ondersteunen in hun gebruik van Juniper-producten; voor de marketing, promotie en distributie van Juniper-producten; voor het selecteren en werken met verschillende leveranciers; voor onze werkzaamheden en administratie, waaronder personeelszaken, en voor andere legitieme doeleinden voor zover dat wetsmatig is toegestaan. Voorbeelden van verwerking zijn:

 • Marketing, reclame en promoties van Juniper-producten.
 • Het verspreiden, installeren, beheren, ondersteunen, onderhouden en upgraden van Juniper-producten en gerelateerde analytics.
 • Het leveren van klantenservice, technische ondersteuning, consulting, of cloud-based informatiebeveiligingsdiensten.
 • Deelname aan seminars en training (persoonlijk of online).
 • Het beheren en onderhouden van onze Websites, waaronder het leveren van productdemonstraties en bronmateriaal.
 • Het gebruik mogelijk maken van bepaalde functies van Juniper-producten.
 • Het personaliseren van de ervaring van bezoekers van onze Websites of gebruikers van Juniper-producten.
 • Werken met onze partners (waaronder leveranciers, resellers, OEM's, distributeurs en overige derden).
 • U antwoord geven en met u communiceren betreffende uw vragen aan Juniper (persoonlijk of online).
 • Het analyseren, verbeteren en ontwikkelen van onze Websites, Juniper-producten en interne bedrijfsprocessen.
 • Andere legitieme doeleinden die volgens de desbetreffende wetgeving vereist of mogelijk zijn.

Marketingvoorkeuren

Als u interesse heeft in op maat gemaakte informatie over onze producten en diensten, of andere informatie waarvan wij denken dat die voor u van nut kan zijn, dan kunt u ons uw voorkeuren en interesses doorgeven, en die updaten op onze voorkeurpagina www.juniper.net/opt-in. Als u geen marketingberichten per e-mail van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door op de "Afmelden"-link in onze e-mails te klikken of een afmeldingsverzoek te sturen naar privacy@juniper.net.

Delen en vrijgeven van persoonlijke informatie

We delen persoonlijke informatie binnen de Juniper Networks-groep en met onze klanten en partners (waaronder leveranciers, resellers, OEM's, distributeurs en overige derden) voor doeleinden en in situaties zoals:

 • Het op de markt brengen, adverteren en promoten van Juniper-producten, onder andere door persoonlijke informatie te delen met externe serviceproviders.
 • Het verspreiden, installeren, beheren, ondersteunen, onderhouden en upgraden van Juniper-producten en gerelateerde analytics.
 • Het bieden van klantenservice, technische ondersteuning, consulting of informatiebeveiligingsdiensten in de cloud, onder andere door persoonlijke informatie te delen met externe serviceproviders.
 • Het aanbieden van seminars en training (persoonlijk of online).
 • Het beheren, onderhouden en personaliseren van onze Websites voor bezoekers en gebruikers van onze producten, inclusief het aanbieden van productdemonstraties en bronmaterialen, onder andere door persoonlijke informatie te delen met externe serviceproviders.
 • Het gebruik mogelijk maken van bepaalde functies van Juniper-producten.
 • Werken met onze partners (waaronder leveranciers, resellers, OEM's, distributeurs en overige derden), volgens wettelijke overeenkomsten.
 • Wanneer het individu ons toestemming heeft gegeven om de informatie te delen.
 • van een groep of teamsamenwerking, zoals voor een bepaald project, product of dienst.
 • In verband met blogs, messageboards, chatrooms en andere soortgelijke forums, openbaar gedeeld of gedeeld met of door klanten, partners of eindgebruikers met inlogtoegang, onder andere gerelateerd aan feedback of suggesties voor verbeteringen van Juniper Networks-producten of -diensten.
 • In verband met, of tijdens het onderhandelen over, een fusie, de verkoop van bedrijfsmiddelen, de consolidering of herstructurering, finaciering of overname van ons gehele bedrijf of een deel ervan met of door een ander bedrijf, wat onder andere de overdracht inhoudt van contactinformatie en gegevens van klanten, partners en eindgebruikers.
 • Een gedeelde salespromotie, of om verkoopleads door te geven aan een van onze distributiepartners.
 • Om individuen bijtijds te voorzien van de meest recente productaankondigingen, productupdates, speciale aanbiedingen en andere informatie waarvan wij denken dat het gewenst is om dit van ons te vernemen of van onze serviceproviders en partners.
 • Een reactie op een informatieverzoek van een bevoegde instantie, als wij geloven dat het verstrekken van de informatie voldoet aan, of vereist is door, toepasselijke wetgeving, bepalingen of juridische procedures, waaronder het voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingseisen.
 • Met rechtshandhavingsfunctionarissen, overheidsinstanties of andere derden, indien die nodig is om de rechten, het bezit of de veiligheid te beschermen van Juniper Networks, haar zakenpartners, u of anderen, of zoals is voorgeschreven is toepasselijke wetgeving.
 • In een verzamelde en gedeïdentificeerde of geanonimiseerde vorm.
 • Met dochterondernemingen waar nodig voor het beheer van ons bedrijf.
 • Andere legitieme doeleinden die volgens toepasbare wetgeving toegestaan zijn.

Juniper heeft wereldwijd dochterondernemingen en werkzaamheden en kan uw persoonlijke informatie wereldwijd delen om het bedrijf te beheren. Indien persoonlijke informatie is doorgestuurd naar een Juniper-ontvanger in een land dat niet het vereiste beschermingsniveau biedt voor persoonlijke informatie, dan zal Juniper maatregelen nemen die zijn ontworpen om uw persoonlijke informatie voldoende te beschermen.

Beveiliging van persoonlijke informatie\

Juniper Networks waarborgt de veiligheid van persoonlijke informatie en andere gegevens die aan ons worden verstrekt met passende fysieke, administratieve en technische procedures. Binnen Juniper Networks wordt persoonlijke informatie opgeslagen in beveiligde, gereguleerde servers met beperkte toegang. Uw informatie kan worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land waar Juniper Networks, Inc., haar dochterondernemingen of serviceproviders zich bevinden. Wanneer u gebruikmaakt van onze Websites stuurt u informatie naar de Verenigde Staten en andere locaties waar Juniper Networks of haar serviceproviders werkzaam zijn. Hoewel we ernaar streven om persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt niet garanderen, omdat geen enkele informatieoverdracht op het internet ooit volledig veilig is. We dringen er dan ook ten zeerste op aan dat individuen hun persoonlijke informatie beschermen bij gebruik van het internet, door bijvoorbeeld vaak hun wachtwoorden te veranderen en een combinatie van letters en cijfers te gebruiken, en een veilige browser te gebruiken.

Als we vernemen en bevestigen dat er een veiligheidsincident heeft plaatsgevonden wat heeft geleid tot misbruik, onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, of onbevoegde openbaring van of toegang tot uw persoonlijke informatie die is opgestuurd naar, opgeslagen in of op andere wijze is verwerkt door Juniper-systemen, en voorgenoemd incident de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van uw persoonlijke informatie in gevaar heeft gebracht, dan zullen we proberen u hier elektronisch van op de hoogte te brengen door het plaatsen van een bericht op onze websites of door u een e-mail te sturen. Het kan zijn dat u wettelijk het recht heeft dit bericht schriftelijk te ontvangen of in een andere, volgens toepasselijke wetgeving vereiste vorm.

Gebruik van cookies en gelijksoortige technologie

Een cookie is een alfanumerieke serie tekens die een website doorstuurt naar het cookiebestand van de browser op uw computer, zodat een website kan onthouden wie u bent om bijvoorbeeld websitecontent aan te passen en een betere browse-ervaring te bieden. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein of de website die de cookie heeft gemaakt, de "levensduur" van de cookie en de alfanumerieke waarde, die meestal een willekeurig gegenereerd, uniek nummer is, om de cookie te identificeren.

Er kunnen naast of in plaats van cookies gelijksoortige technologieën worden gebruikt, zoals webbeacons. Dit zijn kleine, onherkenbare afbeeldingen die op uw computer worden gedownload als een specifieke website wordt geladen.

Als u onze websites bezoekt, kunnen we voor de volgende doeleinden gebruikmaken van cookies en gelijksoortige technologieën:

 • Om ons te helpen u als unieke bezoeker te herkennen (als slechts een alfanumerieke identificator) als u terugkeert naar onze Website.
 • Om ons toe te staan onze content en advertenties af te stemmen op uw gewenste interesses.
 • Om te voorkomen dat we u herhaaldelijk dezelfde advertenties laten zien.
 • Om salesactiviteiten te ondersteunen en e rechtstreekse marketingcommunicatie te bieden als u heeft aangegeven dat u dergelijke berichten wilt ontvangen.
 • Om statistieken samen te stellen die ons in staat stellen om te begrijpen hoe gebruikers omgaan met onze Websites, zoals welke webpagina een bezoeker heeft bezocht voor ze uitkwamen bij onze Websites, hoelang bezoekers op een van onze webpagina's bleven en welke Website gebruikers rechtstreeks bezochten nadat ze het Juniper.net-domein of onze website verlieten.
 • Om ons te helpen onze Websites te verbeteren.
 • Om de veiligheid van onze Websites te beschermen.

Door ons gebruikte cookies kunnen informatie verzamelen zoals het IP-adres, de mobiele identifier en het soort besturingssysteem van het apparaat dat u gebruikt om onze Website te betreden, en bepaalde activiteitsgegevens van het apparaat, zoals bekeken pagina's en geklikte links.

Onze Websites gebruiken cookies uit de volgende categorieën:

 • Toestemmingsvrije cookies: Toestemmingsvrije cookies zijn nodig voor de werkzaamheid, het onderhoud en/of de beveiliging van onze Websites.
 • Analytische en functionele cookies: Analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze Websites gebruiken, zoals welke pagina's het meest worden bezocht en of de bezoekers foutmeldingen ontvangen van webpagina's. We kunnen bijvoorbeeld derden gebruiken om ons te helpen begrijpen hoe bezoekers onze Websites benaderen. Dit betekent dat wanneer u onze Websites bezoekt, uw browser automatisch bepaalde informatie doorstuurt naar deze derden. Die bevat bijvoorbeeld het webadres van de pagina die u bezoekt en uw IP-adres. Functionele cookies onthouden keuzes die u hebt gemaakt (zoals uw taal en de regio waarin u zich bevindt) en bieden verbeterde of meer persoonlijke functies. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt voor het onthouden van wijzigingen die u hebt gemaakt aan de tekstgrootte, lettertypen, of andere, door u aanpasbare delen van webpagina's.
 • Gerichte en advertentiecookies: Dit zijn cookies die worden gebruikt om advertenties te tonen die beter passen bij u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren te beperken dat u een bepaalde advertentie ziet, en om te meten hoe effectief de advertentiecampagnes zijn. Ze worden meestal geplaatst door externe adverteerders met onze toestemming. Ze onthouden dat u een website heeft bezocht en delen deze informatie mogelijk met andere organisaties zoals adverteerders.

Twee typen cookies die op onze Websites kunnen worden gebruikt: sessiecookies (tijdelijke cookies die in het cookiebestand van uw browser blijven staan tot u de site verlaat) en blijvende cookies (die langer in het cookiebestand van uw browser blijven staan, gemiddeld twee dagen, hoewel de tijdsperiode afhangt van de levensduur van de specifieke cookie).

Cookies in- en uitschakelen

U kunt via de instellingen van uw brouwser of apparaat de cookies op elk gewenst moment bekijken en wissen of verwijderen. Let wel dat door het uitschakelen van bepaalde cookiecategorieën u wellicht geen toegang zult hebben tot bepaalde functies van onze Websites, bepaalde content of functionaliteit wellicht niet beschikbaar is of dat de Websites niet correct functioneren.

Om meer te weten te komen over hoe u de cookie-instellingen van Adobe Analytics kunt aanpassen, gaat u naar de Adobe Analytics-website voor browserprivacyinstellingen.

Afhankelijk van uw locatie kunt u ook kiezen om cookies van derden die gerelateerd zijn aan op gedrag aangepaste advertenties niet te accepteren door de volgende websites te bezoeken:

Als u zich afmeldt, ontvangt u niet langer online-advertenties. Dat betekent wel dat het bedrijf of de bedrijven waarvoor u zich heeft afgemeld niet langer advertenties zullen tonen die zijn aangepast aan uw surfvoorkeuren en gebruikspatronen. Het kan zijn dat u tijdelijk wat aangepaste advertenties blijft zien die zijn voortgekomen uit lopende advertentiecampagnes.

De bovenstaande afmeldingstools vertrouwen op het gebruik van cookies, en voor zover uw browserinstellingen effect hebben op het gebruik van cookies van derden, kan het zijn dat de bovenstaande tools niet correct zullen functioneren. De bovenstaande tools zijn tevens alleen werkzaam in de browser waarop ze toegepast zijn. Als u deze tools op meerdere apparaten of browsers wilt toepassen, zult u deze tools eerst op iedere browser en/of ieder apparaat apart moeten toepassen.

Niet volgen

Er zijn verschillende manieren om tracking van online-activiteiten te voorkomen. Sommige browsers geven u de mogelijkheid om een do-not-track-functie in te schakelen, die de websites die u bezoekt waarschuwt dat u niet wilt dat uw online-activiteiten worden gevolgd. Het kan voorkomen dat onze Websites uw do-not-track--signalen niet herkennen of er niet op reageren. Op dit moment is er geen algemeen geaccepteerde standaard beschikbaar waarin staat hoe bedrijven dienen te reageren op do-not-track-signalen. In het geval dat zo'n standaard wordt vastgesteld, zullen we een evaluatie uitvoeren en een bijpassende respons vaststellen voor deze signalen.

Bewaring van persoonlijke informatie

Uw persoonlijke informatie zal worden opgeslagen als nodig voor de doeleinden waarvoor deze wordt verzameld, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

Werknemers, aannemers en sollicitanten

Juniper kan de volgende categorieën persoonlijke informatie verwerken als u bij ons solliciteert, vragen stelt over vacatures bij Juniper, ons voorziet van uw informatie bij een wervingsevenement, of als we informatie over u ontvangen van derden in verband met onze wervingsactiviteiten:

 • Naam en contactgegevens, zoals uw telefoonnummer, e-mailadres en postadres.
 • Werkgeschiedenis zoals uw voorgaande werknemers en dienstverbanden.
 • Opleidingsgeschiedenis, zoals uw diploma's en door u bezochte onderwijsinstellingen.
 • Uw cv, onderwijsrapporten, en informatie die zich bij of in zulke documentatie bevindt.
 • Beroepskwalificaties en informatie over werkgeschiktheid, zoals het land waarin u woont, uw visa- en immigratiestatus, en staatsburgerschap.
 • Referentiegegevens, zoals de naam en de contactinformatie van uw referenties.
 • Compensatiegegevens die u vrijwillig heeft afgestaan en die afhankelijk zijn van uw regio en toepasbare wetten en regelgevingen.
 • Achtergrondonderzoeksinformatie, afhankelijk van toepasselijke wetgeving.
 • Gevoelige persoonlijke informatie die u vrijwillig heeft afgestaan of waar we op niet-verplichte basis om vragen om te voldoen aan toepasselijke wetgeving.

Juniper kan de bovenstaande informatie verwerken om de volgende redenen:

 • Het beoordelen en evalueren van uw sollicitatie.
 • Communicatie met u betreffende uw sollicitatie en andere interesses in door Juniper geboden kansen.
 • Het verwerken van uw inwerkprocedure als u wordt aangenomen.
 • Het beheren, verbeteren en onderhouden van de beveiliging van onze wervingssystemen en -platforms.
 • Het voldoen aan toepasselijke wetgeving en beheren van ons bedrijf.

Kinderen en minderjarigen

Onze Websites zijn niet gericht op of bedoeld voor het aantrekken van kinderen of minderjarigen onder de 16. Juniper Networks vraagt niet opzettelijk om persoonlijke informatie van kinderen of minderjarigen onder de 16 en stuurt hen niet opzettelijk verzoeken om persoonlijke informatie. Als u gelooft dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een persoon onder de 16 zonder daarvoor toestemming te hebben gekregen van hun ouder of voogd, laat ons dit dan onmiddellijk weten door contact met ons op te nemen zoals in dit Beleid wordt aangegeven, en ons voldoende informatie te geven zodat we passend kunnen handelen.

Sites van derden

Onze Websites kunnen links bevatten naar websites van derden waar wij geen invloed op hebben en die niet onder dit Beleid vallen. Juniper Networks is niet verantwoordelijk voor informatie, content, producten, diensten, software en andere materialen die beschikbaar zijn via websites van derden. Het gebruik van een externe website of andere informatie of content die op externe websites te vinden is, is onderhevig aan en geregeld volgens de gebruikersvoorwaarden van de betreffende websites. We raden u aan om het privacybeleid van zulke externe websites te lezen.

Uw privacyrechten in Californië

Als u een inwoner bent van Californië, en bezorgd bent over hoe we uw gegevens verwerken of u wilt beroepen op uw Californische privacyrechten, waaronder die rechten die hieronder beschreven staan, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@juniper.net of per post door een brief te sturen naarJuniper Networks, Inc., Attn: Legal-Privacy, 1133 Innovation Way, Sunnyvale, Californië 94089, Verenigde Staten. Identificeer u als een inwoner van Californië en lever voldoende informatie zodat we passende actie kunnen ondernemen, zoals uw naam, e-mailadres of overige vereiste informatie. Als u een account bij ons heeft, kan het zijn dat we u vragen om uw verzoek via uw account te versturen (voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat). Ten slotte, als we uw persoonlijke informatie verwerken als serviceprovider voor een klant of partner, dan kunnen we u vragen om rechtstreeks contact te maken met onze klant of partner, voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

"Shine the Light"-wet: Inwoners van Californië kunnen vragen om bepaalde informatie betreffende onze (eventuele) openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden voor rechtstreekse marketingdoeleinden, conform sectie 1798.83 van de California Civil Code (de Californische "Shine the Light"-wet). Om dit verzoek te doen, identificeer u als een inwoner van Californië en lever voldoende informatie zodat we passende actie kunnen ondernemen, zoals uw naam, e-mailadres of overige vereiste informatie.

California Consumer Privacy Act (CCPA): California Civil Code, sectie 1798.100

In het algemeen verwerken wij gegevens als serviceprovider voor onze klanten en partners. Velen van hen zijn grote bedrijven die een rechtstreekse relatie hebben met individuen die gebruikmaken van Juniper-producten. Dit betekent dat, naast andere uitzonderingen onder de CCPA die wellicht van toepassing zijn (waaronder voor werknemers, aannemers en zakelijke contacten), onze gegevensverwerking als serviceprovider niet de verkoop van persoonlijke gegevens van een klant mag omvatten.

Right of Access (CCPA):

Bepaalde consumenten in Californië hebben het recht op vrijgeving van informatie over onze verzameling, verkoop of vrijgeving voor een zakelijk doel van hun persoonlijke informatie, waaronder, voor zover toepasbaar, het volgende:

 • De categorieën van persoonlijke informatie die we van de consument hebben verzameld.
 • De categorieën van bronnen waar die persoonlijke informatie is verzameld.
 • De categorieën van derden met wie we die persoonlijke informatie hebben gedeeld.
 • Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen en verkopen van die persoonlijke informatie.
 • De categorieën van de persoonlijke informatie die we hebben verkocht of vrijgegeven voor een zakelijk doel, per categorie, voor iedere categorie van derden aan wie de persoonlijke informatie is verkocht of vrijgegeven, of een verklaring van ons waarin we aangeven dat we die persoonlijke informatie niet hebben verkocht of vrijgegeven voor een zakelijk doel.
 • De specifieke categorieën van persoonlijke informatie die we van de consument hebben verzameld.

Na ontvangst van een verifieerbaar verzoek zullen we desbetreffende openbaarmakingen doen voor zover wettelijk is vereist (of, indien niet wettelijk vereist, naar eigen inzicht) en voor zover toegestaan door onze contracten, vertrouwensverplichtingen en toepasselijke wet- en regelgeving. Het kan voorkomen dat we de verzochte informatie niet kunnen leveren, zoals bijvoorbeeld: (i) als de persoonlijke informatie is verzameld voor een eenmalige transactie en als, bij normale bedrijfsuitoefening, dergelijke informatie niet bewaard is gebleven; (ii) als we de informatie moeten heridenfiticeren of op andere wijze moeten verbinden die bij normale bedrijfsuitvoering niet bewaard is gebleven op een manier die als persoonlijke informatie kan worden gezien; (iii) als de consument verschillende browsers, apparaten of identificerende gegevens heeft gebruikt en we die informatie niet aan elkaar verbonden hebben; of (iv) als de informatie is verzameld, verkocht of openbaar gemaakt vóór 1 januari 2019 of twaalf (12) maanden voor ontvangst van een verifieerbaar klantverzoek indien deze later valt. Als we meer dan twee openbaringsverzoeken ontvangen van een particuliere consument binnen een periode van twaalf (12) maanden, kunnen we weigeren te reageren op de extra verzoeken voor zover toegestaan door toepasselijke wetten of regelgevingen.

Right to Opt Out (CCPA):

Bepaalde consumenten in Californië kunnen ook het recht hebben om zich af te melden voor de verkoop van hun persoonlijke informatie door contact met ons op te nemen en de verifiërende informatie en andere details te leveren die we nodig hebben om het verzoek naar behoren af te handelen. Voor zover toegestaan door toepasselijke wet- en regelgeving kunnen we doorgaan met het verwerken van gegevens: (1) die niet toebehoren aan een Californische consument, waaronder geaggregeerde informatie, gedeïdentificeerde informatie of publiekelijk beschikbare informatie; (2) waar zulke gegevensverwerking is toegestaan onder de CCPA, waaronder zonder beperkingen indien we handelen als een serviceprovider onder de CCPA, of waar gegevensverwerking op andere wijze is uitgezonderd; (3) waar zulke verwerking is vereist onder toepasselijke wetten of regelgevingen; (4) ter bescherming van onze wettelijke rechten; (5) om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen of andere toepasselijke wetten en regelgevingen, of (6); waar informatie niet valt onder CCPA of een andere CCPA-uitzondering van toepassing is. Vanwege technologische beperkingen kan het voorkomen dat we afmeldingsverzoeken niet kunnen herkennen indien een klant onze websites of software, platforms of applicaties betreedt via een nieuwe browser, een nieuw apparaat of nieuwe of aangepaste persoonlijke informatie. Als u gelooft dat we uw persoonlijke informatie verkopen ondanks uw afmeldingsverzoek, neem dan contact met ons op.

Right to Deletion (CCPA):

Bepaalde consumenten in Californië kunnen ook het recht hebben om verwijdering te verzoeken van hun persoonlijke informatie, door contact met ons op te nemen en de verifiërende informatie en andere details te leveren die we nodig hebben om het verzoek naar behoren af te handelen. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetten en regelgevingen kunnen we doorgaan met het opslaan en verwerken van gegevens: (1) die niet toebehoren aan een Californische consument; (2) waar zulke gegevensverwerking is toegestaan onder de CCPA, waaronder zonder beperkingen indien we handelen als een serviceprovider onder de CCPA, of waar de gegevens of verwerking op andere wijze is uitgezonderd volgens de CCPA; (3) waar zulke verwerking is vereist onder toepasselijke wetten of regelgevingen; (4) ter bescherming van onze wettelijke rechten; (5) om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen of andere toepasselijke wetten en regelgevingen, of (6); waar een andere CCPA-uitzondering van toepassing is.

Non-Discrimination (CCPA):

Consumenten in Californië hebben het recht om geen discriminerende behandeling te ondergaan bij het uitoefenen van de privacyrechten zoals vastgelegd in de CCPA, behalve als de CCPA het toestaat. Als u gelooft dat u disciminerende behandeling hebt ondergaan bij uw beroep op de CCPA privacyrechten, neem dan contact met ons op.

Contact met ons opnemen

Juniper Networks moedigt alle individuen die persoonlijke informatie leveren aan Juniper Networks aan om hun persoonlijke informatie correct en actueel te houden. Persoonlijke informatie mag in vele gevallen door u online worden bijgewerkt.

Als u zich zorgen maakt over hoe we uw gegevens verwerken of u wilt beroepen op een van de privacyrechten die wellicht beschikbaar zijn volgens toepasselijke wetgeving, neem dan contact met ons door een e-mail te sturen naar privacy@juniper.net. U kunt ook per post een brief sturen naar Juniper Networks, Inc., Attn: Legal-Privacy, 1133 Innovation Way, Sunnyvale, Californië 94089, Verenigde Staten. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsinstantie als u inwoner bent van een lidstaat van de Europese Unie.

U kunt ook privacy- en gegevensverzoeken (in sommige landen "gegevensverzoeken van betrokkenen" genoemd) indienen door het beschikbare privacyverzoekformulier uit te printen en in te vullen dat u hier kunt vinden, en dat te mailen naar privacy@juniper.net of per post te versturen naar het bovenstaande adres.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Juniper Networks kan dit Beleid van tijd tot tijd aanpassen, en als we wijzigingen doorvoeren die effect kunnen hebben op hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken, zullen we u daarvan bericht geven door een aangepaste verklaring te plaatsen op onze Websites of Juniper-producten. Indien nodig brengen we u op aanvullende manieren op de hoogte.

Update januari 2020. Klik hier voor het vorige Privacybeleid.