Privacyverklaring voor Brazilië

Deze privacyverklaring voor Brazilië is verstrekt als aanvulling op de Privacyverklaring van Juniper Networks om aanvullende informatie te verstrekken aan personen die zich in Brazilië bevinden zoals vereist door Lei Geral de Proteção de Dados nr. 13.709/2018 oftewel de Algemene verordening inzake gegevensbescherming ("AVG"). Deze kennisgeving omvat informatie over onze redenen voor het verwerken van persoonlijke gegevens, over uw rechten met betrekking tot het verwerken van uw persoonlijke gegevens en over hoe u contact kunt opnemen met Juniper Networks als u vragen heeft over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens die worden verzameld over of van personen die in Brazilië zijn gevestigd, worden verzameld op de volgende juridische basis voor verwerking:

 • Toestemming: Wanneer u ons toestemming heeft gegeven om marketingactiviteiten met u te ontplooien, kan het nodig zijn dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken.
 • Voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen: Wanneer we zijn vereist om te voldoen aan de wetgeving, wettelijke verplichtingen of voorschriften.
 • Nodig voor de uitvoering van een contract: Als wij of onze partners een overeenkomst aangaan met u of uw werkgever die mogelijk een klant, partner, leverancier of andere derde partij is met wie we een relatie hebben, is het mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens verwerken.
 • Wettelijk belang: Het kan nodig zijn uw persoonlijke gegevens te verwerken wanneer we hiervoor een wettelijk belang hebben, zoals (1) om met u te communiceren in antwoord op uw verzoeken, vragen, aanvragen en inzendingen; (2) om reclame-, marketing- en promotionele activiteiten uit te voeren in verband met de exploitatie van ons bedrijf; (3) voor onderzoek en ontwikkeling, veiligheid en optimalisatie van de Juniper-producten en onze websites; en (4) om een sollicitatie te verwerken en met u te communiceren over uw interesse in een werkbetrekking bij Juniper Networks.

In beperkte omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens ook verwerken ter bescherming van uw leven, uw fysieke veiligheid of van derden.

Personen die zich in Brazilië bevinden, kunnen bepaalde rechten hebben over de verwerking van hun persoonlijke gegevens in het bezit van Juniper Networks of waarvoor Juniper Networks anderszins verantwoordelijk is, zoals hieronder beschreven:

 • Bevestiging. U hebt het recht om ons te verzoeken om een bevestiging met betrekking tot het verwerken van uw persoonlijke gegevens.
 • Toegang. U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens en aanvullende informatie over de verwerking van die gegevens.
 • Correctie. U hebt het recht om ons te verzoeken om incomplete, onnauwkeurige of verouderde persoonlijke gegevens te corrigeren.
 • Anonimisering, blokkering of verwijdering. U hebt het recht om ons te verzoeken om het anonimiseren, (beperkt) blokkeren van de verwerking, of het verwijderen van onnodige of buitensporige persoonlijke gegevens of persoonlijke gegevens die in strijd zijn met de AVG.
 • Gegevensportabiliteit. U hebt het recht om ons te verzoeken om uw persoonlijke gegevens naar een andere serviceprovider te laten verzenden, onder voorbehoud van de bescherming van vertrouwelijke of eigendomsinformatie van Juniper Networks.
 • Verwijdering. U hebt het recht om ons te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die we met uw toestemming verwerken (met bepaalde uitzonderingen).
 • Informatie over ontvangers. U hebt het recht om ons te verzoeken om informatie over de publieke en private entiteiten met wie we uw persoonlijke gegevens hebben gedeeld.
 • Mogelijkheid om uw toestemming te weigeren. U hebt het recht op informatie over de mogelijkheid tot de verwijdering van uw toestemming inzake de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer we uw toestemming vragen en inzake de gevolgen van een dergelijke weigering.
 • Eerder gegeven toestemming herroepen. U hebt het recht om een eerder gegeven toestemming aan ons te laten herroepen.
 • Informatie over automatiseerde besluitvorming. U hebt het recht om ons te verzoeken om de beoordeling van beslissingen die uitsluitend worden gemaakt op basis van geautomatiseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens die uw interesses beïnvloeden, inclusief de beslissingen die zijn bedoeld om uw persoonlijke, professionele en klant- en kredietprofiel of aspecten van uw persoonlijkheid te bepalen.

Uw rechten zijn mogelijk onderhevig aan bepaalde beperkingen en het is mogelijk dat Juniper Networks niet aan alle verzoeken kan voldoen in bepaalde omstandigheden. We kunnen bijvoorbeeld niet alle gegevens verwijderen of anoniem maken, omdat we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren of bepaalde gegevens in identificeerbare vorm te bewaren.

Meer informatie met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens waar individuen in Brazilië recht op hebben, zijn opgenomen in andere bepalingen van onze privacyverklaring.

In het geval van een beveiligingsincident dat een risico of relevante schade voor u betekent, stellen we u en de Braziliaanse gegevensbeschermingsautoriteit (ANPD) op de hoogte, zoals vereist door de AVG.

Als u een account of accounts bij ons hebt, gaat u naar uw accountpagina('s) om de opties te bekijken die tot uw beschikking staan om uw bovenstaande rechten te kunnen uitoefenen. Houd er rekening mee dat sommige functionaliteiten mogelijk niet beschikbaar zijn, of dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, afhankelijk van de wettelijke verplichtingen van Juniper Networks. Als het niet mogelijk is om uw rechten rechtstreeks uit te oefenen of als u zich zorgen maakt over de manier waarop we uw gegevens verwerken in overeenkomst met de AVG, kunt u hier een verzoek indienen. U kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen via: Juniper Networks Inc., t.a.v.: Legal-Privacy, 1133 Innovation Way, Sunnyvale, Californië 94089 VS.

Juniper Networks heeft wereldwijd dochterondernemingen en werkzaamheden en kan uw persoonlijke informatie wereldwijd delen om het bedrijf te beheren. Als persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Juniper Networks in een land dat geen adequaat beschermingsniveau voor persoonlijke gegevens biedt, neemt Juniper Networks maatregelen die zijn ontworpen om uw persoonlijke gegevens adequaat te beschermen in overeenstemming met de AVG, zoals het waarborgen van dergelijke overdracht onder de toepasselijke contractuele beperkingen of standaard contractuele clausules, zoals de modelclausules van de Europese Unie. Een dergelijke overdracht kan ook plaatsvinden op uw verzoek, voor zover nodig voor de uitvoering van een contract of voorafgaande procedures met betrekking tot een overeenkomst waar u partij van bent, of in andere gevallen zoals toegestaan door de AVG.

Voor Brazilië heeft Juniper Networks als functionaris voor gegevensbescherming:

Carnegie Naidu
Brazil Data Protection Officer
Juniper Networks, Inc
1133 Innovation Way
Sunnyvale, CA 94089 VS
brazil-dpo@juniper.net

Gepubliceerd op en effectief vanaf: Juli 2021