Privacybeleid inzake werving

Onze toewijding aan privacy

Het privacybeleid inzake werving van Juniper (het 'Beleid') wordt openbaar verstrekt onder andere als kennisgeving aan sollicitanten van Juniper Networks en beschrijft de wijze waarop we persoonlijke informatie verzamelen en verwerken in verband met onze online en offline wervingsactiviteiten.

Juniper Networks is toegewijd aan het beschermen van de privacy van individuen, inclusief het beschermen van persoonlijke informatie van sollicitanten. Dit beleid is van toepassing op informatie die Juniper Networks ontvangt ten behoeve van wervingsactiviteiten. Deze informatie kan worden ontvangen via de vacaturesite (https://careers.juniper.net/) of andere sites waar vacatures kunnen worden ingediend en die door Juniper Networks ('Websites') worden beheerd en eventuele offline activiteiten zoals face-to-face wervingsevenementen of andere interacties die niet via de websites plaatsvinden.

Als u wilt dat Juniper Networks een verzoek overweegt, neem dan contact op met bnrobinson@juniper.net, zodat we bijvoorbeeld een telefonisch interview kunnen regelen in plaats van een videointerview, in overeenstemming met dit Privacybeleid.


Informatie die we wellicht verzamelen

Juniper kan de volgende categorieën persoonlijke informatie verwerken als u bij ons solliciteert, vragen stelt over vacatures bij Juniper, ons voorziet van uw informatie bij een wervingsevenement, of als we informatie over u ontvangen van derden in verband met onze wervingsactiviteiten:

 • Naam en contactgegevens, zoals uw telefoonnummer, e-mailadres en postadres.
 • Werkgeschiedenis zoals uw voorgaande werknemers en dienstverbanden.
 • Opleidingsgeschiedenis, zoals uw diploma's en door u bezochte onderwijsinstellingen.
 • Uw cv, onderwijsrapporten, en informatie die zich bij of in zulke documentatie bevindt.
 • Beroepskwalificaties en informatie over werkgeschiktheid, zoals het land waarin u woont, uw visa- en immigratiestatus, en staatsburgerschap.
 • Referentiegegevens, zoals de naam en de contactinformatie van uw referenties.
 • Compensatiegegevens die u vrijwillig heeft afgestaan en die afhankelijk zijn van uw regio en toepasbare wetten en regelgevingen.
 • Achtergrondonderzoeksinformatie, afhankelijk van toepasselijke wetgeving.
 • Gevoelige persoonlijke informatie die u vrijwillig heeft afgestaan of waar we op niet-verplichte basis om vragen om te voldoen aan toepasselijke wetgeving.
 • Informatie die we moeten verzamelen, of waarvan de verzameling toepasselijk is, om te voldoen aan geldende wetten en voorschriften.

U bent verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die u verstrekt of beschikbaar stelt aan Juniper Networks. Alle persoonlijke informatie die u verstrekt moet getrouw, nauwkeurig zijn en op geen enkele manier misleidend zijn. U kunt geen informatie verstrekken die obsceen, lasterlijk, kwaadaardig is, inbreuk maakt of die enige wetten schendt.

Voor zover u gevoelige of specifieke informatie verstrekt op vrijwillige basis, zoals kan worden gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving, stemt u uitdrukkelijk in met onze verwerking van dergelijke informatie zoals beschreven in dit Beleid. Afhankelijk van uw regio of de locatie van een dergelijke werkgelegenheid, kunnen we bepaalde gevoelige persoonlijke informatie verwerken om te voldoen aan de toepasselijke lokale wetgeving.


Categorieën inzake bronnen van persoonlijke informatie

We kunnen persoonlijke informatie over u verzamelen van de volgende categoriebronnen:

 • Rechtstreeks van uzelf;
 • Referenties die u verstrekt;
 • Personen die u voor een functie hebben doorverwezen; en
 • Andere derden zoals bijvoorbeeld via een achtergrond- of werkgeschiedenisonderzoek, andere wervingsbureaus of onderwijsinstellingen en uw eerdere werkgevers voor zover u ermee instemt dat wij contact met hen mogen opnemen.

U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van kennisgevingen en het verkrijgen van enige toestemming die nodig is voor Juniper Networks om persoonlijke informatie van uw referenties te verzamelen en te gebruiken, zoals beschreven in dit Beleid.


Waarom persoonlijke informatie wordt verwerkt

We verwerken persoonlijke informatie om onze wervingsactiviteiten te ondersteunen, alsook voor andere gerelateerde legitieme doeleinden, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. We kunnen uw persoonlijke informatie verwerken om:

 • uw sollicitatie te beoordelen en te evalueren..
 • over uw sollicitatie en andere interesses in door Juniper geboden kansen te communiceren.
 • uw inwerkprocedure als u wordt aangenomen te verwerken.
 • de veiligheid van onze websites en onze wervingsprocedures te beheren, te verbeteren en te handhaven.
 • de ontvangen informatie te controleren en om achtergrondonderzoeken of andere controles uit te voeren.
 • te voldoen aan toepasselijke wetgeving en beheren van ons bedrijf.
 • andere legitieme doeleinden die volgens de desbetreffende wetgeving vereist of mogelijk zijn.


Delen en vrijgeven van persoonlijke informatie

We delen persoonlijke informatie binnen Juniper Networks groep, evenals met onze leveranciers in verband met onze wervingsactiviteiten ('Serviceproviders'), en met andere derden zoals redelijkerwijs nodig is, voor doeleinden en in situaties zoals:

 • het uitvoeren van wervingsactiviteiten, zoals sollicitatiegesprekken en het bekijken van reacties op vacatures, met behulp van de diensten van serviceproviders van derden.
 • het bieden van technische ondersteuning voor onze websites met behulp van de diensten van serviceproviders van derden.
 • voor het beheren, onderhouden en personaliseren van onze websites en andere wervingsprocedures, met behulp van de diensten van serviceproviders van derden.
 • wanneer een individu ons toestemming heeft gegeven om de informatie te delen.
 • in verband met, of tijdens het onderhandelen over, een fusie, de verkoop van bedrijfsmiddelen, de consolidering of herstructurering, finaciering of overname van ons gehele bedrijf of een deel ervan met of door een ander bedrijf, wat onder andere de overdracht inhoudt van contactinformatie en gegevens van klanten, partners en eindgebruikers.
 • in reactie op een informatieverzoek van een bevoegde instantie, als wij geloven dat het verstrekken van de informatie voldoet aan, of vereist is door, toepasselijke wetgeving, bepalingen of juridische procedures, waaronder het voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingseisen.
 • met rechtshandhavingsfunctionarissen, overheidsinstanties, plaatselijke werkgelegenheidsinstanties of andere derden, als dit nodig is om de rechten, het bezit of de veiligheid te beschermen van Juniper Networks, haar zakenpartners, u of anderen, of zoals is voorgeschreven is toepasselijke wetgeving.
 • in een verzamelde en gedeïdentificeerde of geanonimiseerde vorm.
 • met dochterondernemingen waar nodig voor het beheer van ons bedrijf.
 • andere legitieme doeleinden die volgens toepasbare wetgeving toegestaan zijn.

Juniper heeft wereldwijd dochterondernemingen en werkzaamheden en kan uw persoonlijke informatie wereldwijd delen om het bedrijf te beheren. Als persoonlijke informatie is doorgestuurd naar een Juniper-ontvanger in een land dat niet het vereiste beschermingsniveau biedt voor persoonlijke informatie, dan zal Juniper maatregelen nemen die zijn ontworpen om uw persoonlijke informatie voldoende te beschermen.


Beveiliging van persoonlijke informatie

Bekijk ons privacybeleid van Juniper voor onze voorwaarden over hoe we uw persoonlijke informatie beveiligen.


Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën

Bekijk ons privacybeleid van Juniper voor voorwaarden over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.


Bewaring van persoonlijke informatie

Uw persoonlijke informatie zal worden opgeslagen als nodig voor de doeleinden waarvoor deze wordt verzameld, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen. We bewaren uw persoonlijke informatie gedurende maximaal drie (3) jaar, zodat we contact met u kunnen opnemen voor toekomstige mogelijkheden betreft werkgelegenheid. We kunnen uw persoonlijke informatie op elk moment verwijderen zoals toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving, of door u verzocht (onder de voorwaarden in dit beleid), dus het is verstandig om een kopie van de persoonlijke informatie bewaren die u aan ons hebt verstrekt. Persoonlijke informatie die wordt bewaard, kan informatie bevatten die u via webformulieren of op andere wijze hebt verstrekt, via documenten, tijdens gesprekken of door derden.


Europese privacyvoorwaarden

Bekijk onze Europese privacyverklaring met betrekking tot de voorwaarden die van toepassing zijn op personen die in de Europese Unie zijn gevestigd.


Uw privacyrechten in Californië

Bekijk ons privacybeleid van Juniper voor voorwaarden over uw privacyrechten in Californië.


Contact met ons opnemen

Juniper Networks moedigt alle individuen die persoonlijke informatie leveren aan Juniper Networks aan om hun persoonlijke informatie correct en actueel te houden. Persoonlijke informatie mag in vele gevallen door u online worden bijgewerkt.

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonlijk gegevens verwerken of als u uw privacyrechten wilt uitoefenen die mogelijk beschikbaar zijn onder de toepasselijke wetgeving, kunt u hier een verzoek indienen. U kunt ook schrijven aan Juniper Networks, Inc., t.a.v.: Legal-Privacy, 1133 Innovation Way, Sunnyvale, Californië 94089 VS. U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsinstantie als u inwoner bent van een lidstaat van de Europese Unie.


Wijzigingen in ons privacybeleid

Juniper Networks kan dit Beleid van tijd tot tijd aanpassen, en als we wijzigingen doorvoeren die effect kunnen hebben op hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken, zullen we u daarvan bericht geven door een aangepaste verklaring te plaatsen op onze Websites of Juniper-producten. Indien nodig brengen we u op aanvullende manieren op de hoogte.


Gepubliceerd in juli 2021