Privacyverklaring inzake werving

Onze toewijding aan privacy

Deze privacyverklaring inzake werving (de "Verklaring") beschrijft onze verzameling, gebruik en behandeling van persoonsgegevens in verband met onze online en offline wervingsactiviteiten.

De wervingsentiteit van Juniper Networks (“Juniper Networks”) die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, zet zich in voor het beschermen van de privacy van individuen, waaronder het beschermen van persoonlijke gegevens van sollicitanten. Deze verklaring is van toepassing op informatie ontvangen door Juniper Networks ten behoeve van wervingsactiviteiten, welke informatie kan worden ontvangen via haar vacaturewebsite of een opvolger daarvan of een andere door Juniper Networks beheerde vacaturesite (gezamenlijk de "websites"), en eventuele offline activiteiten zoals persoonlijke wervingsevenementen of andere interacties die niet via de websites plaatsvinden.

Als u wilt dat Juniper Networks een verzoek overweegt, neem dan contact op met mayat@juniper.net, zodat we bijvoorbeeld een telefonisch interview kunnen regelen in plaats van een videointerview.


Informatie die we mogelijk verzamelen

Juniper Networks kan de volgende categorieën persoonlijke gegevens verwerken als u solliciteert, informeert naar de mogelijkheden bij Juniper Networks, uw persoonlijke gegevens verstrekt tijdens een wervingsevenement, of als wij persoonlijke gegevens over u ontvangen van derden in verband met onze wervingsactiviteiten:

 • Naam en contactgegevens, zoals uw telefoonnummer, e-mailadres en postadres.
 • Werkgeschiedenis zoals uw voorgaande werknemers en dienstverbanden.
 • Opleidingsgeschiedenis, zoals uw diploma's en door u bezochte onderwijsinstellingen.
 • Samenvatting, cv, onderwijstranscripten en alle persoonlijke gegevens in of bij deze documentatie.
 • Beroepskwalificaties en informatie over werkgeschiktheid, zoals het land waarin u woont, uw visa- en immigratiestatus, en staatsburgerschap.
 • Referentiegegevens, zoals de naam en de contactinformatie van uw referenties.
 • Compensatiegegevens die u vrijwillig heeft afgestaan en die afhankelijk zijn van uw regio en toepasbare wetten en regelgevingen.
 • Achtergrondonderzoeksinformatie, afhankelijk van toepasselijke wetgeving.
 • Gevoelige persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt of die wij op niet-verplichte basis verzoeken om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.
 • Alle persoonlijke gegevens die we moeten verzamelen, of waarvan de verzameling toepasselijk is, om te voldoen aan geldende wetten en voorschriften.

U bent verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u verstrekt of beschikbaar stelt aan Juniper Networks. Alle persoonlijke gegevens die u verstrekt moeten getrouw, nauwkeurig zijn en op geen enkele manier misleidend zijn. U kunt geen informatie verstrekken die obsceen, lasterlijk, kwaadaardig is, inbreuk maakt of die enige wetten schendt.

Voor zover u vrijwillig voor gevoelige categorieën in aanmerking komende persoonlijke gegevens verstrekt, zoals die termen worden gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord (voor zover toegestaan of vereist onder de toepasselijke wetgeving) dat wij dergelijke informatie verwerken zoals beschreven in dit document. Afhankelijk van uw regio of de locatie van een dergelijke werkgelegenheid, kunnen we bepaalde gevoelige persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan de toepasselijke lokale wetgeving.Juniper Networks kan gebruik maken van kunstmatige intelligentie of machine learning in ons wervingsproces, en door te solliciteren erkent u dat er mogelijk interactie plaatsvindt met kunstmatige intelligentie en machine learning bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens.


Bronnen van persoonlijke gegevens

We kunnen persoonlijke gegevens over u verzamelen uit de volgende bronnen:

 • Rechtstreeks van uzelf;
 • Referenties die u verstrekt;
 • Personen die u voor een functie hebben doorverwezen; en
 • Andere derden, zoals bedrijven die achtergrond- of arbeidsonderzoeken uitvoeren, indieners van klachten op het gebied van ethiek en naleving, andere providers van wervingsdiensten of arbeidsbemiddeling, onderwijsinstellingen die u hebt bezocht en uw vorige werkgevers, voor zover u ons toestemming geeft om contact met hen op te nemen.

U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van kennisgevingen en het verkrijgen van enige toestemming die nodig is voor Juniper Networks om persoonlijke gegevens van uw referenties te verzamelen en te gebruiken, zoals beschreven in dit beleid.


Doeleinden van de verwerking van persoonlijke gegevens

We verwerken persoonlijke gegevens om onze wervingsactiviteiten te ondersteunen en voor andere gerelateerde legitieme doeleinden voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken om:

 • Uw sollicitatie te beoordelen en te evalueren.
 • Met u te communiceren over uw sollicitatie of andere mogelijkheden binnen Juniper Networks.
 • Het verwerken van uw inwerkprocedure als u wordt aangenomen.
 • De veiligheid van onze websites en onze wervingsprocedures te beheren, te verbeteren en te handhaven.
 • Naargelang dit nodig is voor nalevingsdoeleinden, waaronder ethische rapportage en onderzoek.
 • De ontvangen informatie te controleren en om achtergrondonderzoeken of andere controles uit te voeren.
 • Het voldoen aan toepasselijke wetgeving en beheren van ons bedrijf.
 • Andere legitieme doeleinden die volgens de desbetreffende wetgeving vereist of mogelijk zijn.


Openbaarheid van persoonlijke gegevens

We delen persoonlijke gegevens binnen Juniper Networks-groep, evenals met onze leveranciers in verband met onze wervingsactiviteiten ("Externe serviceproviders"), en met andere derden zoals redelijkerwijs nodig is, voor doeleinden en in situaties zoals:

 • Om wervingsgerelateerde activiteiten uit te voeren, zoals het houden van sollicitatiegesprekken, het controleren van sollicitaties, het uitvoeren van achtergrondcontroles, waaronder het gebruik van de services van externe serviceproviders.
 • Voor het beheren, onderhouden en personaliseren van de websites en andere wervingsprocedures, met behulp van de services van externe serviceproviders.
 • Indien van toepassing, als we de toestemming van een individu hebben om dergelijke openbaarmakingen te doen.


Bewaren van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen als nodig voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven. Daarnaast bewaren we uw persoonlijke gegevens voor maximaal drie (3) jaar, zodat we contact met u kunnen opnemen voor toekomstige carrièremogelijkheden. We kunnen uw persoonlijke gegevens op elk moment verwijderen zoals toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving, of zoals door u verzocht (onder de voorwaarden in deze verklaring en onze privacyverklaring), dus het is raadzaam om een kopie van de persoonlijke gegevens te bewaren die u aan ons hebt verstrekt. Persoonlijke gegevens die worden bewaard, kunnen informatie bevatten die u via webformulieren of op andere wijze hebt verstrekt, via documenten, tijdens gesprekken of door derden.


Aanvullende informatie

Zie onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe Juniper Networks omgaat met persoonlijke gegevens, waaronder (a) specifieke rechten die mogelijk beschikbaar voor u zijn, (b) hoe Juniper Networks persoonlijke gegevens beveiligt, (c) het gebruik van cookies en trackingtechnologieën door Juniper Networks, en (d) hoe Juniper Networks persoonlijke gegevens wereldwijd overdraagt.


Zo kunt u contact opnemen

Juniper Networks moedigt alle individuen die persoonlijke gegevens leveren aan Juniper Networks aan om hun persoonlijke gegevens correct en actueel te houden. Persoonlijke gegevens kunnen in veel gevallen door u online worden bijgewerkt. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken of als u uw privacyrechten wilt uitoefenen die mogelijk beschikbaar zijn onder de toepasselijke wetgeving, kunt u hier een verzoek indienen. U kunt ook schrijven aan Juniper Networks, Inc., t.a.v.: Legal-Privacy, 1133 Innovation Way, Sunnyvale, Californië 94089 VS. U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsinstantie als u inwoner bent van een lidstaat van de Europese Unie.


Wijzigingen in deze verklaring

Juniper Networks kan deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen, en als we wijzigingen aanbrengen die van invloed zijn op de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken, zullen we u op de hoogte stellen door een herziene verklaring op onze websites te plaatsen. Indien nodig brengen we u op aanvullende manieren op de hoogte.


Gepubliceerd op en effectief vanaf: Oktober 2023