Aanvullende informatie over Security Director Cloud en Secure Edge

Dit privacyoverzicht van Security Director Cloud en Secure Edge (gezamenlijk de "security cloudservices") wordt verstrekt als aanvulling op de privacyverklaringvan Juniper Networks.

Inleiding

Security Director Cloud van Juniper is de centrale manager voor alle SRX-serie-servicesgateways. Het voorziet in beheer van beveiligingsbeleid voor alle fysieke, logische en virtuele firewalls via een applicatie die draait op een innovatieve, intuïtieve en intelligente gecentraliseerde webgebaseerde interface, welke handhaving verzorgt voor opkomende en traditionele bedreigingsvectoren.

Juniper Secure Edge levert full-stack Security Service Edge (SSE)-functies, waaronder Firewall as a Service (FWaaS), Secure Web Gateway (SWG), Cloud Access Security Broker (CASB), Data Loss Prevention (DLP) en Advanced Threat Prevention.

Voor meer informatie over de functies en functionaliteit van Security Director Cloud of Secure Edge, zie de beschrijving over Security Director Cloud en Secure Edge-cloudservices ("CSD") Termen met een hoofdletter die worden gebruikt maar niet worden gedefinieerd in dit privacyoverzicht, worden qua betekenis uitgelegd in de CSD.

De Security-cloudservices zijn ontworpen om standaard gegevensbescherming te bieden. Alle informatieverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de privacyverklaring van Juniper Networks, in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wetgeving inzake gegevensbescherming

Juniper Networks hecht veel waarde aan het beschermen van persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving over de hele wereld en heeft een wereldwijd programma voor gegevensbescherming geïmplementeerd.

Europese wetgeving inzake gegevensbescherming

Juniper Networks is de gegevensverwerker die klantgegevens verwerkt namens klanten, die de gegevensbeheerders zijn onder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Juniper Networks heeft de Security-cloudservices gebouwd volgens de volgende beginselen voor gegevensbescherming:

  • Evenredigheid, billijkheid en transparantie: De verwerking vindt plaats in overeenstemming met overeenkomsten die zijn aangegaan door klanten en Juniper Networks. Juniper Networks biedt documentatie met transparante informatie over de Security-cloudservices. Deze informatie ondersteunt de evaluatie van klanten of ze kennisgevingen willen verstrekken aan of toestemming willen verkrijgen van betrokkenen.
  • Doelbeperking: Juniper Networks verwerkt verwerkte gegevens alleen zoals geïnstrueerd door haar klanten om de Security-cloudservices te leveren en zoals anderszins toegestaan door de DPA (hieronder gedefinieerd).
  • Gegevensminimalisatie: De Security-cloudservices verzamelen standaard de informatie die nodig is voor het leveren en onderhouden van de Security-cloudservices. Klanten kunnen over het algemeen het type en de hoeveelheid verzamelde verwerkte gegevens configureren.
  • Opslagbeperking: Juniper Networks beperkt de bewaring van verwerkte gegevens zoals uiteengezet in de sectie "Gegevensbewaring" van de CSD.
  • Integriteit en vertrouwelijkheid: Mist maakt gebruik van robuuste beveiligingsmaatregelen om apparaatgegevens te beschermen, zoals beschreven in de sectie 'Gegevensbeveiliging' van de CSD.
  • Gegevensoverdraagbaarheid: Klanten kunnen sommige gegevens uit de Security-cloudservices exporteren
  • Verzoeken voor gegevens van betrokkenen: Klanten hebben de mogelijkheid om sommige verzoeken van betrokkenen zelf uit te voeren, en voor alle andere verzoeken is Juniper Networks beschikbaar voor klanten.

Internationale gegevensoverdracht

Zie de sectie 'Gegevenslocatie' van de CSD voor informatie over waar gegevens worden gehost.

Juniper Networks voldoet aan de internationale bescherming van grensoverschrijdende gegevensoverdracht zoals uiteengezet in de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Wetgeving inzake gegevensprivacy in de Verenigde Staten

Zie de privacyverklaring van Juniper Networks - aanvulling voor de Verenigde Staten voor meer informatie over hoe Juniper de privacywetgeving van de Verenigde Staten aanpakt.

Een algemene benadering

Bescherming van klantgegevens en privacyverklaring voor Juniper-producten en -diensten (“DPA”) van Juniper Networks is onze gegevensverwerkingsovereenkomst voor klanten. De DPA bevat de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie en vereiste voorwaarden uit andere wetgeving inzake gegevensprivacy en gegevensbescherming van over de hele wereld.