Privacyverklaring van Juniper Networks

a hand holding a cloud with a keyhole security shield

Onze toewijding aan privacy

Wij respecteren de privacy van personen en zetten ons in deze te beschermen. Deze verklaring legt uit hoe we persoonlijke gegevens van bezoekers van onze websites verwerken, in verband met producten of services van Juniper Networks, en voor andere doeleinden zoals hieronder uiteengezet.

Neem contact met ons op als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken. U kunt ook schrijven aan Juniper Networks, Inc., t.a.v.: Legal-Privacy, 1133 Innovation Way, Sunnyvale, Californië 94089 VS.

Wat we doen

Wij, Juniper Networks, Inc., 1133 Innovation Way, Sunnyvale, Californië 94089, Verenigde Staten, en andere bedrijven wereldwijd die deel uitmaken van Juniper Networks, Inc.'s groep, waaronder Mist Systems, Inc. (gezamenlijk aangeduid als "Juniper Networks"), leveren producten voor netwerkinfrastructuren, services en oplossingen voor bedrijfsnetwerken, voor de cloud en voor serviceproviders (gezamenlijk aangeduid als de "Juniper-producten"). Onze technologie behelst bijvoorbeeld routers, switches, netwerkbeheersoftware en netwerkbeveiligingsproducten, zowel bedraad als draadloos. U kunt voorbeelden van onze producten, oplossingen en services vinden op onze website.

Juniper-producten distribueren wij doorgaans via resellers en kanaalpartners. Wanneer Juniper-producten door onze klanten en kanaalpartners op hun eigen locatie en in hun eigen cloudaccount(s) worden gebruikt, hebben wij over het algemeen geen toegang tot de persoonlijke gegevens die door de Juniper-producten worden verwerkt, tenzij wij installatieservices, klantondersteuning of successervices, kwaliteitsborging, tests of andere professionele services leveren.

Als we wel toegang hebben tot de persoonlijke gegevens van individuen is dat doorgaans als een serviceprovider/leverancier voor onze klanten en kanaalpartners, met een beperkt aantal uitzonderingen, zoals:

 • Voor onze websites Juniper.net en Mist.com, gerelateerde sub-sites en andere websites en mobiele applicaties die we leveren (gezamenlijk "Onze websites").
 • Voor onze inspanningen op het gebied van reclame, marketing, promotie, bedrijfsgerichte actie en onderwijs (voornamelijk in een business-to-business context versus rechtstreeks naar individuele consumenten).
 • In onze relaties met onze serviceproviders.

In onze rol als serviceprovider/leverancier worden we doorgaans beperkt door onze contracten waar het de verwerking van de persoonlijke gegevens van onze klanten en kanaalpartners betreft, behalve voor doeleinden die door onze contracten en desbetreffende wetgeving worden toegestaan. We "verkopen" (zoals gedefinieerd door sommige privacywetgeving) geen persoonlijke gegevens van individuen, behalve voor zover deze term "delen" omvat (zoals gedefinieerd door de California Consumer Privacy Act zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act) voor de doeleinden van cross-contextuele gedragsreclame of het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor gerichte reclame, zoals hier besproken.

Onze toewijding aan privacy

Juniper Networks respecteert de privacy van personen en zet zich in om deze te beschermen. Samen met de aanvullende informatie op de links hierboven, beschrijft deze privacyverklaring (de "Verklaring") onze verwerking van persoonlijke gegevens, ook in verband met de Juniper-producten. Deze verklaring wordt verstrekt aan huidige en potentiële klanten, kanaalpartners, serviceproviders, OEM's, distributeurs, eindgebruikers van Juniper-producten, sollicitanten, bezoekers en gebruikers van onze websites en andere derden. Bijkomende licentievoorwaarden, gebruiksvoorwaarden, contracten, overeenkomsten en privacyverklaringen kunnen ook van toepassing zijn op bepaalde Juniper-producten. Als er tegenstrijdigheden zijn tussen deze verklaring en de meer specifieke informatie voor een bepaald Juniper-product, geldt de specifiekere informatie voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

Informatie die we misschien verzamelen

Juniper Networks kan de volgende categorieën persoonlijke gegevens verzamelen via onze websites of in verband met onze Juniper-producten (in welk geval wij doorgaans optreden als serviceprovider en gegevensverwerker voor onze klanten en kanaalpartners):

 • Naam
 • E-mailadres
 • Postadres, fysiek adres of andere contactinformatie
 • Socialemedia-accountinformatie
 • Telefoonnummer(s)
 • Beroepstitel/functie en naam van de werkgever of andere entiteit waarmee de betrokkene beroepshalve verbonden is
 • IP-adressen of andere toegangsloginformatie
 • MAC-adres
 • ID-informatie van apparaat
 • Locatiegegevens die nodig zijn voor netwerkbeheer voor klanten en het oplossen van netwerkverbindingsproblemen met behulp van het Mist-product. Klanten van Juniper Networks kunnen eindgebruikers om toestemming vragen om locatiedeling in deze context mogelijk te maken. Zie ons Mist-supplement voor meer informatie.
 • Alle andere persoonlijke gegevens die onze klanten of kanaalpartners verkiezen te verzamelen en te delen met Juniper Networks met behulp van Juniper-producten.
 • Gebruiksgegevens en feedback
 • Informatie die nodig is om aan een verzoek te voldoen of informatie en diensten te leveren aan een individu.
 • Alle informatie die Juniper Networks verplicht is te verzamelen, of die gepast is om te verzamelen, om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Hoewel wij enige "gevoelige persoonlijke informatie" verzamelen (zoals gedefinieerd door bepaalde privacywetten), is dit beperkt tot locatiegegevens die worden verzameld en verwerkt ten behoeve van onze netwerkbeheerservices, mits onze klanten hun eindgebruikers om toestemming vragen om het delen van locaties mogelijk te maken.

Bronnen van persoonlijke gegevens

We verzamelen persoonlijke gegevens over u uit verschillende bronnen, waaronder: rechtstreeks van u, van uw werkgever of organisatie, van onze klanten en andere gebruikers, van onze partners en gelieerde ondernemingen, vanaf uw browser of apparaat wanneer u Juniper-producten gebruikt of interactie hebt met onze websites, of van derden met wie u uw gegevens hebt gedeeld.

Doeleinden van de verwerking van persoonlijke gegevens

Wij verwerken persoonlijke gegevens om onze klanten en kanaalpartners te ondersteunen bij het gebruik van Juniper-producten; om Juniper-producten op de markt te brengen, te promoten en te distribueren; om onze serviceproviders te selecteren en met hen samen te werken; voor onze activiteiten en administratie, waaronder personeelszaken; en voor andere legitieme doeleinden voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Juniper Networks verwerkt persoonlijke gegevens die zijn verzameld over individuen op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Nodig voor de uitvoering van een contract:Als wij of onze gelieerde ondernemingen een contract met u hebben gesloten, moeten we mogelijk uw persoonlijke gegevens verwerken om een dergelijk contract uit te voeren, of in verband met precontractuele zaken.
 • Toestemming.Wanneer u toestemming hebt gegeven, mogen wij uw persoonlijke gegevens verwerken, bijv. om Juniper-producten aan u te verkopen, te adverteren of te promoten.
 • Rechtmatig belang.Het is mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens moeten verwerken wanneer wij daar een rechtmatig belang bij hebben, zoals: (1) om met u te communiceren in antwoord op uw verzoeken, vragen, inlichtingen en inzendingen; (2) om reclame-, marketing- en promotieactiviteiten uit te voeren in verband met de exploitatie van ons bedrijf; (3) voor onderzoek en ontwikkeling, beveiliging en optimalisatie van Juniper-producten en onze websites; en (4) om een sollicitatie te verwerken, wervingsactiviteiten uit te voeren, ons wervingsproces of onze websites te ontwikkelen en te verbeteren en met u te communiceren over uw interesse in huidige of toekomstige vacatures bij Juniper Networks.
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen. Waar nodig om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Voorbeelden van verwerkingsactiviteiten kunnen zijn:

 • Distribueren, installeren, bedienen, ondersteunen, onderhouden en upgraden van Juniper-producten en verzamelen van gerelateerde analyses.
 • Het verlenen van klantenservice, technische ondersteuning, advies of cloud-gebaseerde informatiebeveiligingsservices.
 • Onze klanten inzicht geven in netwerk- en apparaatproblemen voor een betere netwerkervaring.
 • Deelname aan seminars en training (persoonlijk of online).
 • Het beheren en onderhouden van onze websites, waaronder het leveren van productdemonstraties en bronmateriaal.
 • Het gebruik mogelijk maken van bepaalde functies van Juniper-producten.
 • Het personaliseren van de ervaring van bezoekers van onze websites of van gebruikers van de Juniper-producten.
 • Werken met onze serviceproviders, wederverkopers, OEM's, distributeurs en andere derden.
 • Reageren op en communiceren met u over uw vragen aan Juniper Networks (persoonlijk of online).
 • Analyseren, verbeteren en ontwikkelen van onze websites, Juniper-producten en interne bedrijfsprocessen.
 • Het gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning-technologieën voor doeleinden waaronder het leveren van klantenondersteuning, ondersteuning en Juniper-producten; het analyseren, ontwikkelen en verbeteren van Juniper-producten en onze websites; voor het werven van talent en andere doeleinden van human resources; en voor marketingdoeleinden.
 • Naargelang dit nodig is voor nalevingsdoeleinden, waaronder ethische rapportage en onderzoek.
 • Andere legitieme doeleinden die volgens de desbetreffende wetgeving vereist of mogelijk zijn.

Marketingvoorkeuren

Als u geïnteresseerd bent in informatie op maat over Juniper-producten en andere informatie waarvan wij denken dat die nuttig voor u kan zijn, kunt u ons uw voorkeuren en interesses doorgeven en bijwerken op onze voorkeurenpagina. Als u geen marketingmails van ons wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door op de link "Afmelden" te klikken in een van onze e-mails.

Openbaarheid van persoonlijke gegevens en internationale gegevensoverdrachten

Wij delen persoonlijke gegevens binnen de Juniper Networks-groep, en met onze klanten, kanaalpartners, serviceproviders, wederverkopers, OEM's, distributeurs, leveranciers en andere derden, voor doeleinden en in situaties die kunnen bestaan uit:

 • Om Juniper-producten op de markt te brengen, te adverteren en te promoten.
 • Voor distributie, installatie, bediening, ondersteuning, onderhoud en upgrade van Juniper-producten en voor bijbehorende analyses.
 • Om klantenservice, technische ondersteuning, advies of cloudgebaseerde informatiebeveiligingsservices te verlenen, onder meer door persoonlijke gegevens te delen met externe serviceproviders.
 • Seminars en opleidingen verzorgen (persoonlijk of online).
 • Om onze websites te beheren, te onderhouden en te personaliseren voor bezoekers en gebruikers van Juniper-producten, met inbegrip van het verstrekken van productdemonstraties en informatiemateriaal, waarbij persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan externe serviceproviders.
 • Om het gebruik van bepaalde functies van Juniper-producten mogelijk te maken.
 • Om samen te werken met onze serviceproviders, wederverkopers, OEM's, distributeurs en andere derden krachtens wettelijke overeenkomsten.
 • Wanneer we toestemming hebben van een persoon om de informatie vrij te geven.
 • Als onderdeel van groeps- of teamsamenwerking, bijvoorbeeld voor een bepaald project, product of dienst.
 • In verband met blogs, message boards, chatrooms of andere soortgelijke forums, inclusief met betrekking tot feedback of suggesties voor verbeteringen aan producten of services van Juniper Networks.
 • In verband met, of tijdens het onderhandelen over, een fusie, de verkoop van bedrijfsmiddelen, de consolidering of herstructurering, finaciering of overname van ons gehele bedrijf of een deel ervan met of door een ander bedrijf, wat onder andere de overdracht inhoudt van contactinformatie en gegevens van klanten, kanaalpartners en eindgebruikers.
 • Als deel van een gedeelde salespromotie, of om verkoopleads door te geven aan een van onze distributieleveranciers.
 • Om personen op de hoogte te houden van de laatste productaankondigingen, productupdates, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat ze die van ons, van onze serviceproviders of van andere derden willen horen.
 • In antwoord op een verzoek om informatie door een bevoegde autoriteit, als wij van mening zijn dat openbaarmaking in overeenstemming is met, of vereist wordt door, een toepasselijke wet, voorschrift of juridische procedure, inclusief om te voldoen aan vereisten van nationale veiligheid of wetshandhaving.
 • Naargelang dit nodig is voor nalevingsdoeleinden, waaronder ethische rapportage en onderzoek.
 • Met wetshandhavers, overheidsinstanties of andere derden als dit nodig is om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Juniper Networks, u of anderen te beschermen, of als dit anderszins door de toepasselijke wetgeving wordt vereist.
 • In een verzamelde en gedeïdentificeerde of geanonimiseerde vorm.
 • Met dochterondernemingen waar nodig voor het beheer van ons bedrijf.
 • Andere legitieme doeleinden die volgens toepasbare wetgeving toegestaan zijn.

Juniper Networks heeft wereldwijd serviceproviders, filialen, dochterondernemingen en activiteiten, ook in de Verenigde Staten, en kan uw persoonlijke gegevens op wereldwijde basis doorgeven om haar activiteiten uit te voeren. Als Juniper Networks persoonlijke gegevens overdraagt naar een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, zal Juniper Networks maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens adequaat te beschermen, zoals ervoor zorgen dat dergelijke overdrachten onderworpen zijn aan de voorwaarden van de modelcontractbepalingen van de Europese Unie, of andere van toepassing zijnde mechanismen voor gegevensoverdracht.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

Juniper Networks beschermt de veiligheid van persoonlijke gegevens met fysieke, technische en organisatorische maatregelen die aan de normen van de sector voldoen. Juniper Networks beveiligt persoonlijke gegevens op gecontroleerde servers met beperkte toegang.

Bij gebruikmaking van onze websites stuurt u informatie naar de Verenigde Staten en andere locaties waar Juniper Networks of haar serviceproviders werkzaam zijn. Hoewel wij ernaar streven persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de aan ons verstrekte persoonlijke gegevens niet garanderen, aangezien geen enkele overdracht van informatie via het internet volledig veilig kan zijn. We dringen er dan ook ten zeerste op aan dat individuen hun persoonlijke gegevens beschermen bij gebruik van het internet, door bijvoorbeeld vaak hun wachtwoorden te veranderen en een combinatie van letters en cijfers te gebruiken, en een veilige browser te gebruiken.

Als wij kennis nemen van een beveiligingsincident dat leidt tot verduistering, accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking van, of toegang tot, uw persoonlijke gegevens die zijn verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt op de systemen van Juniper Networks en dat de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van uw persoonlijke gegevens in gevaar brengt, kunnen wij proberen u elektronisch op de hoogte te brengen door een bericht op onze websites te plaatsen of door u een e-mail te sturen. Het kan zijn dat u wettelijk het recht heeft dit bericht schriftelijk te ontvangen of in een andere, volgens toepasselijke wetgeving vereiste vorm.

Gebruik van cookies en gelijksoortige technologie

Juniper Networks en onze serviceproviders gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën (zoals webbakens en apparaatidentificatoren) om bezoekers van onze websites te herkennen en die gebruikers bepaalde websitefunctionaliteit te bieden. Bekijk onze Kennisgeving over cookies en trackingtechnologieën voor meer informatie.

Behoud van persoonlijke gegevens

Juniper Networks bewaart uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld, waaronder het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze overeenkomsten. Voor Juniper-producten variëren de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn voor specifieke categorieën persoonlijke gegevens en zijn deze gebaseerd op wat nodig is om dat product of die service te leveren.

Sollicitanten

Voor meer informatie over de verwerking door Juniper Networks van persoonlijke gegevens in verband met sollicitaties, zie de privacyverklaring van JuniperNetworks inzake werving.

Kinderen en minderjarigen

Onze websites zijn niet gericht op of bedoeld voor het aantrekken van kinderen of minderjarigen onder de 16. Juniper Networks vraagt niet bewust om persoonlijke gegevens van kinderen of minderjarigen jonger dan 16 jaar en stuurt hen geen verzoeken om persoonlijke gegevens. Als u gelooft dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een persoon onder de 16 zonder daarvoor toestemming te hebben gekregen van hun ouder of voogd, laat ons dit dan onmiddellijk weten door contact met ons op te nemen zoals in deze verklaring wordt aangegeven, en ons voldoende informatie te geven, zodat we passend kunnen handelen.

websites van derden

Onze websites kunnen links bevatten naar websites van derden die buiten onze controle vallen en niet onder deze verklaring vallen. Juniper Networks is niet aansprakelijk voor informatie, inhoud, producten, services, software of andere materialen die beschikbaar zijn op of via een website van derden. Het gebruik van een externe website of andere informatie of content die op externe websites te vinden is, is onderhevig aan en geregeld volgens de gebruikersvoorwaarden van de betreffende websites. We raden u aan om de privacyverklaringen van zulke externe websites te lezen.

Privacyrechten

Personen kunnen bepaalde rechten hebben met betrekking tot de verwerking van hun persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van Juniper Networks of waarvoor Juniper Networks anderszins verantwoordelijk is, zoals hieronder uiteengezet:

 • Toegang. U kunt verzoeken om informatie over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in machineleesbare vorm. U kunt, voor zover mogelijk, verzoeken om een kopie van uw persoonlijke gegevens in een draagbaar, gemakkelijk te begrijpen en gemakkelijk te gebruiken formaat.
 • Verwijderen. U kunt verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen, onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen.
 • Corrigeren of rectificeren. U kunt sommige persoonlijke gegevens die Juniper Networks over u bewaart, corrigeren of wijzigen; met name om onjuiste informatie te corrigeren.
 • Bezwaar aantekenen tegen of verwerking beperken. U kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van sommige persoonlijke gegevens over u, of ons gebruik van sommige persoonlijke gegevens over u beperken.
 • Afmelden voor verwerking. U kunt zich afmelden voor onze verwerking van sommige persoonlijke gegevens over u.
 • Overdraagbaarheid. U kunt, voor zover mogelijk, verzoeken om overdracht van uw persoonlijke gegevens aan een andere entiteit.
 • Toestemming intrekken. U kunt instemmingen intrekken die u eerder aan ons hebt verleend.
 • Geautomatiseerde besluitvorming/profilering. U hebt het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, die juridische gevolgen voor u heeft of op dezelfde manier aanzienlijke gevolgen voor u heeft, met bepaalde uitzonderingen. Juniper Networks houdt zich in het algemeen niet bezig met dergelijke geautomatiseerde besluitvorming op onze websites of in Juniper-producten, en als dit toch gebeurt, voldoet Juniper Networks aan de toepasselijke wettelijke vereisten in verband met dergelijke verwerking van persoonlijke gegevens.

De hierboven beschreven rechten zijn gebaseerd op de rechten die aan personen in de Europese Unie worden verleend overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement. Inwoners van bepaalde landen en staten kunnen specifieke, andere of aanvullende rechten hebben met betrekking tot hun persoonlijke gegevens.

Raadpleeg de aanvullende privacyverklaring van de Verenigde Staten voor aanvullende informatie voor inwoners van bepaalde staten, zoals Californië, Colorado, Connecticut, Utah en Virginia. Voor aanvullende landenspecifieke informatie zie de aanvullende informatie die deze verklaring vergezelt.

Als u een account of accounts bij ons hebt, bezoek dan uw accountpagina('s) om uw bovenstaande rechten uit te oefenen. Houd er rekening mee dat sommige functionaliteiten mogelijk niet beschikbaar zijn, of dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, afhankelijk van de wettelijke verplichtingen van Juniper Networks. Wij kunnen bijvoorbeeld niet alle persoonlijke gegevens wissen of anonimiseren, omdat wij wettelijk verplicht kunnen zijn bepaalde informatie te bewaren of bepaalde informatie in identificeerbare vorm te bewaren. Als u uw rechten niet rechtstreeks kunt uitoefenen, of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via onderstaande informatie.

Contact met ons opnemen

Juniper Networks moedigt alle individuen die persoonlijke gegevens leveren aan Juniper Networks aan om hun persoonlijke gegevens correct en actueel te houden. In veel gevallen kunt u uw persoonlijke gegevens online bijwerken.

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken of als u uw privacyrechten wilt uitoefenen die mogelijk voor u beschikbaar zijn onder de toepasselijke wetgeving, kunt u hier een verzoek indienen. U kunt ook schrijven aan Juniper Networks, Inc., t.a.v.: Legal-Privacy, 1133 Innovation Way, Sunnyvale, Californië 94089 VS. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit als u inwoner bent van een toepasselijk rechtsgebied, zoals Brazilië of de Europese Unie.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Juniper Networks kan deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen, en als we wijzigingen aanbrengen die van invloed zijn op de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken, zullen we u op de hoogte stellen door een herziene verklaring op onze websites te plaatsen. Indien nodig brengen we u op aanvullende manieren op de hoogte.

Deze privacyverklaring bevat de volgende materiële updates ten opzichte van de vorige versie die in december 2022 is gepubliceerd en in is gegaan:

 • Toegevoegd aan de sectie 'Informatie die we kunnen verzamelen': “Gebruiksgegevens en feedback”
 • Toegevoegd aan de sectie 'Doeleinden van de verwerking van persoonlijke gegevens' als een voorbeeld van een mogelijke verwerkingsactiviteit:

  "Het gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning-technologieën voor doeleinden waaronder het leveren van klantenondersteuning, ondersteuning en Juniper-producten; het analyseren, ontwikkelen en verbeteren van Juniper-producten en onze websites; voor het werven van talent en andere doeleinden van human resources; en voor marketingdoeleinden.""Naargelang dit nodig is voor nalevingsdoeleinden, waaronder ethische rapportage en onderzoek."


 • Een nieuwe sectie toegevoegd, getiteld 'Bronnen van persoonlijke gegevens'.
 • Toegevoegd aan de sectie 'Openbaarheid van persoonlijke gegevens en internationale gegevensoverdrachten':

  "Zoals nodig voor nalevingsdoeleinden, waaronder ethische rapportage en onderzoek."

 

Klik hier voor de privacyverklaring van juli 2021.