Privacybeleid van Juniper

Wat we doen

Wij, Juniper Networks, Inc., 1133 1133 Innovation Way, Sunnyvale, Californië 94089, Verenigde Staten, en andere bedrijven wereldwijd die deel uitmaken van Juniper Networks, Inc.'s groep, waaronder Mist Systems, Inc. (gezamenlijk aangeduid als 'Juniper Networks'), leveren telecommunicatieproducten voor netwerkinfrastructuren en oplossingen voor bedrijfsnetwerken, voor de cloud en voor serviceproviders (gezamenlijk aangeduid als de 'Juniper-producten'). Onze technologie behelst bijvoorbeeld routers, switches, netwerkbeheersoftware en netwerkbeveiligingsproducten, zowel bedraad als draadloos. Voorbeelden van onze producten, oplossingen en diensten kunt u hier vinden: https://www.juniper.net/nl/nl/products.html.

Juniper-producten distribueren wij doorgaans via resellers en partners. In gevallen waar Juniper-producten worden gebruikt door onze klanten en partners in hun eigen locatie en in eigen cloud account(s), hebben we over het algemeen geen toegang tot de gegevens (of persoonlijke gegevens of andere vertrouwelijke gegevens van onze klanten of partners) die door Juniper-producten worden verwerkt, tenzij we installatiediensten, klantenservice of succesdiensten, kwaliteitsborging, tests of andere professionele diensten leveren. Als we wel toegang hebben tot de persoonlijke informatie van individuen is dat doorgaans als een serviceprovider/-leverancier voor onze klanten en partners, met een beperkt aantal uitzonderingen, zoals:

 • Voor onze websites www.juniper.net en https://www.mist.com/, gerelateerde subsites en andere websites en mobiele applicaties die wij leveren (de 'websites' die zijn opgenomen in de Juniper-producten).
 • Voor onze advertenties, marketing, promotie, bedrijfsgerichte actie en onderwijs (primair in een business-to-business-context versus rechtstreeks naar individuele gebruikers).
 • In onze relaties met operationele leveranciers en aanbieders.

In onze rol als serviceprovider/leverancier worden we doorgaans beperkt door onze contracten waar het de verwerking van de persoonlijke informatie van onze klanten en partners betreft, behalve voor doeleinden die door onze contracten en desbetreffende wetgeving worden toegestaan.

Dit privacybeleid is openbaar als mededeling aan huidige en potentiële klanten en partners van Juniper Networks (waaronder leveranciers, resellers, OEM's, distributeurs en overige derden), eindgebruikers van Juniper-producten, bezoekers aan, of gebruikers van, onze websites.

Onze toewijding aan privacy

Juniper Networks respecteert en is toegewijd aan het beschermen van de privacy van individuen, waaronder het beschermen van persoonlijke informatie van bezoekers aan onze websites en persoonlijke informatie die we in verband met Juniper-producten kunnen verwerken. Samen met de aanvullende informatie en de boven beschikbare links omschrijft dit privacybeleid (het "beleid") de verwerking van uw persoonlijke informatie in verband met Juniper-producten. Bijkomende licentievoorwaarden, gebruiksvoorwaarden, contracten, overeenkomsten en privacyverklaringen kunnen ook van toepassing zijn op bepaalde Juniper-producten. Als er sprake is van tegenstrijdigheden tussen dit beleid en de specifieke informatie van een bepaald Juniper-product, krijgt de informatie die specifieker is voorrang voor zover dat wettelijk gezien toegestaan is.

Informatie die we mogelijk verzamelen

Juniper Networks kan persoonlijke informatie verzamelen in de volgende categorieën via onze Websites of in verband met onze Juniper-producten (doorgaans in onze hoedanigheid als serviceprovider, en gegevensverwerker, voor onze klanten en partners).

 • Naam.
 • E-mailadres.
 • Postadres, fysiek adres of andere contactinformatie.
 • Sociale media-accountinformatie.
 • Telefoonnummer(s).
 • Beroepstitel/-rol en naam van werkgever of andere entiteit waarmee het individu op professioneel gebied in verband staat.
 • IP-adres of andere toegangslog-informatie.
 • MAC-adres.
 • ID-informatie van een apparaat.
 • Overige persoonlijke informatie die onze klanten en partners door gebruik van Juniper-producten hebben gekozen om te verzamelen en delen.
 • Informatie die nodig is om aan een verzoek te voldoen of informatie en diensten te leveren aan een individu.
 • Informatie die we moeten verzamelen, of waarvan de verzameling toepasselijk is, om te voldoen aan geldende wetten en voorschriften.

Waarom persoonlijke informatie wordt verwerkt

We verwerken persoonlijke informatie om onze klanten en partners te ondersteunen in hun gebruik van Juniper-producten; voor de marketing, promotie en distributie van Juniper-producten; voor het selecteren en werken met verschillende leveranciers; voor onze werkzaamheden en administratie, waaronder personeelszaken, en voor andere legitieme doeleinden voor zover dat wetmatig is toegestaan. Voorbeelden van verwerking zijn:

 • Marketing, reclame en promoties van Juniper-producten.
 • Het verspreiden, installeren, beheren, ondersteunen, onderhouden en upgraden van Juniper-producten en gerelateerde analytics.
 • Het leveren van klantenservice, technische ondersteuning, consulting, of cloud-based informatiebeveiligingsdiensten.
 • Deelname aan seminars en training (persoonlijk of online).
 • Het beheren en onderhouden van onze Websites, waaronder het leveren van productdemonstraties en bronmateriaal.
 • Het gebruik mogelijk maken van bepaalde functies van Juniper-producten.
 • Het personaliseren van de ervaring van bezoekers van onze Websites of gebruikers van Juniper-producten.
 • Werken met onze partners (waaronder leveranciers, resellers, OEM's, distributeurs en overige derden).
 • Reacties en communicatie over uw vragen aan Juniper (persoonlijk of online).
 • Het analyseren, verbeteren en ontwikkelen van onze Websites, Juniper-producten en interne bedrijfsprocessen.
 • Andere legitieme doeleinden die volgens de desbetreffende wetgeving vereist of mogelijk zijn.

Marketingvoorkeuren

Als u geïnteresseerd bent in op maat gemaakte informatie over onze producten en diensten, en in andere informatie waarvan wij denken dat deze nuttig voor u kan zijn, kunt u ons uw voorkeuren en interesses doorgeven en deze bijwerken op onze voorkeurspagina op https://content.juniper.net/preferences. Als u geen marketingmails van ons wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door op de link "Afmelden" (of "Unsubscribe") te klikken in een van onze e-mails.

Delen en vrijgeven van persoonlijke informatie

We delen persoonlijke informatie binnen de Juniper Networks-groep en met onze klanten en partners (waaronder leveranciers, resellers, OEM's, distributeurs en overige derden) voor doeleinden en in situaties zoals:

 • Het op de markt brengen, adverteren en promoten van Juniper-producten, onder andere door persoonlijke informatie te delen met externe serviceproviders.
 • Het verspreiden, installeren, beheren, ondersteunen, onderhouden en upgraden van Juniper-producten en gerelateerde analytics.
 • Het bieden van klantenservice, technische ondersteuning, consulting of informatiebeveiligingsdiensten in de cloud, onder andere door persoonlijke informatie te delen met externe serviceproviders.
 • Het aanbieden van seminars en training (persoonlijk of online).
 • Het beheren, onderhouden en personaliseren van onze Websites voor bezoekers en gebruikers van onze producten, inclusief het aanbieden van productdemonstraties en bronmaterialen, onder andere door persoonlijke informatie te delen met externe serviceproviders.
 • Het gebruik mogelijk maken van bepaalde functies van Juniper-producten.
 • Werken met onze partners (waaronder leveranciers, resellers, OEM's, distributeurs en overige derden), volgens wettelijke overeenkomsten.
 • Wanneer een individu ons toestemming heeft gegeven om de informatie te delen.
 • Als deel van een groep of teamsamenwerking, zoals voor een bepaald project, product of dienst.
 • In verband met blogs, messageboards, chatrooms en andere soortgelijke forums, openbaar gedeeld of gedeeld met of door klanten, partners of eindgebruikers met inlogtoegang, onder andere gerelateerd aan terugkoppeling of suggesties voor verbeteringen van Juniper Networks-producten of -diensten.
 • In verband met, of tijdens het onderhandelen over, een fusie, de verkoop van bedrijfsmiddelen, de consolidering of herstructurering, finaciering of overname van ons gehele bedrijf of een deel ervan met of door een ander bedrijf, wat onder andere de overdracht inhoudt van contactinformatie en gegevens van klanten, partners en eindgebruikers.
 • Als deel van een gedeelde salespromotie, of om verkoopleads door te geven aan een van onze distributiepartners.
 • Om individuen bijtijds te voorzien van de meest recente productaankondigingen, productupdates, speciale aanbiedingen en andere informatie waarvan wij denken dat het gewenst is om dit van ons te vernemen of van onze serviceproviders en partners.
 • In reactie op een informatieverzoek van een bevoegde instantie, als wij geloven dat het verstrekken van de informatie voldoet aan, of vereist is door, toepasselijke wetgeving, bepalingen of juridische procedures, waaronder het voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingseisen.
 • Met rechtshandhavingsfunctionarissen, overheidsinstanties of andere derden, als dit nodig is om de rechten, het bezit of de veiligheid te beschermen van Juniper Networks, haar zakenpartners, u of anderen, of zoals is voorgeschreven is toepasselijke wetgeving.
 • In een verzamelde en gedeïdentificeerde of geanonimiseerde vorm.
 • Met dochterondernemingen waar nodig voor het beheer van ons bedrijf.
 • Andere legitieme doeleinden die volgens toepasbare wetgeving toegestaan zijn.

Juniper heeft wereldwijd dochterondernemingen en werkzaamheden en kan uw persoonlijke informatie wereldwijd delen om het bedrijf te beheren. Als persoonlijke informatie is doorgestuurd naar een Juniper-ontvanger in een land dat niet het vereiste beschermingsniveau biedt voor persoonlijke informatie, dan zal Juniper maatregelen nemen die zijn ontworpen om uw persoonlijke informatie voldoende te beschermen.

Beveiliging van persoonlijke informatie

Juniper Networks waarborgt de veiligheid van persoonlijke informatie en andere gegevens die aan ons worden verstrekt met passende fysieke, administratieve en technische procedures. Binnen Juniper Networks wordt persoonlijke informatie opgeslagen in beveiligde, gereguleerde servers met beperkte toegang. Uw informatie kan worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land waar Juniper Networks, Inc., haar dochterondernemingen of serviceproviders zich bevinden. Bij gebruikmaking van onze websites stuurt u informatie naar de Verenigde Staten en andere locaties waar Juniper Networks of haar serviceproviders werkzaam zijn. Hoewel we ernaar streven om persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt niet garanderen, omdat geen enkele informatieoverdracht op het internet ooit volledig veilig is. We dringen er dan ook ten zeerste op aan dat individuen hun persoonlijke informatie beschermen bij gebruik van het internet, door bijvoorbeeld vaak hun wachtwoorden te veranderen en een combinatie van letters en cijfers te gebruiken, en een veilige browser te gebruiken.

Als we vernemen en bevestigen dat er een veiligheidsincident heeft plaatsgevonden wat heeft geleid tot misbruik, onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, of onbevoegde openbaring van of toegang tot uw persoonlijke informatie die is opgestuurd naar, opgeslagen in of op andere manier is verwerkt door Juniper-systemen, en voorgenoemd incident de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van uw persoonlijke informatie in gevaar heeft gebracht, dan zullen we proberen u hier elektronisch van op de hoogte te brengen door het plaatsen van een bericht op onze websites of door u een e-mail te sturen. Het kan zijn dat u wettelijk het recht heeft dit bericht schriftelijk te ontvangen of in een andere, volgens toepasselijke wetgeving vereiste vorm.

Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën

Juniper Networks en onze partners gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën (zoals webbeacons en apparaatidentificaties) om bezoekers van onze websites te herkennen en die gebruikers bepaalde functionaliteit te bieden. Bekijk onze Kennisgeving over cookies en trackingtechnologieën voor meer informatie.

Bewaring van persoonlijke informatie

Uw persoonlijke informatie zal worden opgeslagen als nodig voor de doeleinden waarvoor deze wordt verzameld, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

Sollicitanten

Bekijk het Privacybeleid van Juniper inzake werving voor meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot sollicitaties.

Kinderen en minderjarigen

Onze Websites zijn niet gericht op of bedoeld voor het aantrekken van kinderen of minderjarigen onder de 16. Juniper Networks vraagt niet opzettelijk om persoonlijke informatie van kinderen of minderjarigen onder de 16 en stuurt hen niet opzettelijk verzoeken om persoonlijke informatie. Als u gelooft dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een persoon onder de 16 zonder daarvoor toestemming te hebben gekregen van hun ouder of voogd, laat ons dit dan onmiddellijk weten door contact met ons op te nemen zoals in dit Beleid wordt aangegeven, en ons voldoende informatie te geven, zodat we passend kunnen handelen.

Sites van derden

Onze Websites kunnen links bevatten naar websites van derden waar wij geen invloed op hebben en die niet onder dit Beleid vallen. Juniper Networks is niet verantwoordelijk voor informatie, content, producten, diensten, software en andere materialen die beschikbaar zijn via websites van derden. Het gebruik van een externe website of andere informatie of content die op externe websites te vinden is, is onderhevig aan en geregeld volgens de gebruikersvoorwaarden van de betreffende websites. We raden u aan om het privacybeleid van zulke externe websites te lezen.

Lokale privacyrechten

Inwoners van bepaalde landen en staten, waaronder bewoners van de Europese Unie, Californië (VS) en Brazilië hebben specifieke rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie. Bekijk de sectie Regionale informatie over gegevensbescherming van dit privacybeleid voor meer informatie.

Contact met ons opnemen

Juniper Networks moedigt alle individuen die persoonlijke informatie leveren aan Juniper Networks aan om hun persoonlijke informatie correct en actueel te houden. Persoonlijke informatie mag in vele gevallen door u online worden bijgewerkt.

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonlijk gegevens verwerken of als u uw privacyrechten wilt uitoefenen die mogelijk beschikbaar zijn onder de toepasselijke wetgeving, kunt u hier een verzoek indienen. U kunt ook schrijven aan Juniper Networks, Inc., t.a.v.: Legal-Privacy, 1133 Innovation Way, Sunnyvale, Californië 94089 VS. U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde instantie voor gegevensbescherming als u inwoner bent van een dergelijk rechtsgebied, zoals Brazilië of een lidstaat van de Europese Unie.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Juniper Networks kan dit Beleid van tijd tot tijd aanpassen, en als we wijzigingen doorvoeren die effect kunnen hebben op hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken, zullen we u daarvan bericht geven door een aangepaste verklaring te plaatsen op onze Websites of Juniper-producten. Indien nodig brengen we u op aanvullende manieren op de hoogte.

 

Bijgewerkt in juli 2021. Klik hier voor het vorige Privacybeleid.