Mist aanvullende informatie

Deze kennisgeving wordt verstrekt als aanvulling op het Privacybeleid van Juniper Networks.

Mist Systems (een bedrijf van Juniper) neemt de bescherming, de naleving van privacy en de beveiliging van klantgegevens zeer serieus. Zie onze technisch verslag 'Privacy en beveiliging: AI-gestuurd vertrouwen', voor meer informatie over onze gegevensverwerking.