Mist aanvullende informatie

 

Deze Mist privacysamenvatting wordt geleverd als aanvulling op de privacyverklaring van Juniper Networks .

Inleiding

Juniper Mist is een cloudservice op basis van abonnementen waarmee organisaties de bekabelde en draadloos internetconnectiviteit van hun eindgebruikers kunnen beheren en schalen, of die eindgebruikers nu hun eigen personeel zijn of gasten van derden die toegang hebben tot hun netwerk.Voor meer informatie over de functies en functionaliteit van Juniper Mist, zie de Beschrijving van Mist-cloudservices ('CSD', Cloud Services Description).Termen die met een hoofdletter worden gebruikt maar niet worden gedefinieerd in deze privacysamenvatting hebben de betekenis zoals uiteengezet in de CSD.

Juniper Mist is ontworpen om standaard gegevensbescherming te leveren. Alle informatieverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Juniper-privacyverklaring, in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wetgeving inzake gegevensbescherming

Juniper zet zich in voor het beschermen van persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving over de hele wereld en heeft een wereldwijd programma voor gegevensbescherming geïmplementeerd.

Europese wetgeving inzake gegevensbescherming

Juniper is de gegevensverwerker die apparaatgegevens verwerkt namens Mist-klanten, die de gegevensbeheerders zijn onder de AVG.

Juniper bouwde Mist om de volgende beginselen voor gegevensbescherming te integreren:

  • Evenredigheid, billijkheid en transparantie: Verwerking vindt plaats in overeenstemming met overeenkomsten die door klanten en Juniper zijn aangegaan. Juniper biedt documentatie met transparante informatie over Mist. Deze informatie ondersteunt de evaluatie van klanten of ze kennisgevingen willen verstrekken aan of toestemming willen verkrijgen van eindgebruikers; Mist biedt functionaliteit die klanten in staat stelt een kennisgeving te presenteren aan eindgebruikers of om eindgebruikers toestemming te laten geven voor voorwaarden of deze te laten weigeren.  
  • Doelbeperking: Juniper verwerkt apparaatgegevens volgens de instructies van hun klanten om Mist te leveren. 
  • Gegevensminimalisatie: Mist verzamelt standaard de informatie die nodig is om te anticiperen op problemen met netwerkprestaties en connectiviteit en om problemen op te lossen waarvoor ondersteuning wordt gevraagd.Als ze de captive portal in de Mist Cloud gebruiken, kunnen klanten over het algemeen het type en de hoeveelheid apparaatgegevens configureren die worden verzameld van eindgebruikers voor geselecteerde Mist-services wanneer de eindgebruikers van de klanten verbinding maken met een Mist-toegangspunt. 
  • Opslagbeperking: Juniper beperkt het bewaren van apparaatgegevens zoals uiteengezet in de sectie 'Gegevensbewaring' van de CSD. 
  • Integriteit en vertrouwelijkheid: Mist maakt gebruik van robuuste beveiligingsmaatregelen om apparaatgegevens te beschermen, zoals beschreven in de sectie 'Gegevensbeveiliging' van de CSD.
  • Gegevensoverdraagbaarheid: Klanten kunnen een kopie van geselecteerde gegevens downloaden via het Mist-dashboard of door Juniper's API's of andere tools te gebruiken, afhankelijk van de toepasselijke service.Rapporten die zijn geproduceerd met Premiumanalyses-services kunnen door klanten worden gedownload.
  • Verzoeken voor gegevens van betrokkenen: Mist stelt klanten in staat om bepaalde verzoeken van betrokkenen zelf uit te voeren via het Mist Cloud-servicedashboard, en voor alle andere verzoeken is Juniper beschikbaar om klanten te helpen.

 

Internationale gegevensoverdracht

Zie de sectie 'Gegevenslocatie' van de CSD voor informatie over waar gegevens worden gehost.

Juniper voldoet aan internationale bescherming voor grensoverschrijdende gegevensoverdracht zoals uiteengezet in de EU-standaardcontractbepalingen.

Wetgeving inzake gegevensprivacy in de Verenigde Staten

Zie Juniper's Privacyverklaring – supplement voor de Verenigde Staten voor meer informatie over hoe Juniper de privacywetgeving van de Verenigde Staten aanpakt.

Een algemene benadering

Juniper's gegevensbescherming en privacyverklaring voor Juniper-producten en -services ('DPA', Data Processing Agreement) is onze overeenkomst voor gegevensverwerking voor klanten. 

De DPA bevat de standaardcontractbepalingen (SCC, Standard Contractual Clauses) van de Europese Commissie en vereiste voorwaarden van andere wetgeving inzake gegevensprivacy en gegevensbescherming van over de hele wereld.