Supplement voor de Verenigde Staten (bepaalde staten)

Aanvullende privacyverklaring van de Verenigde Staten (bepaalde staten)

Deze verklaring wordt verstrekt als aanvulling op de privacyverklaring van Juniper Networks en de privacyverklaring inzake het werven van informatie om aanvullende informatie te verstrekken aan individuen in bepaalde staten in de Verenigde Staten van Amerika, zoals vereist onder bepaalde staatswetten, zoals vereist onder bepaalde staatswetten, zoals de California Consumer Privacy Act (Wet consumentenprivacy in Californië) gewijzigd door de California Privacy Rights Act ("CCPA”, Wet op privacyrechten in Californië), de Colorado Privacy Act ("CPA", Wet voor privacy in Colorado), de Connecticut Data Privacy Act (“CTDPA", Wet voor gegevensprivacy in Connecticut), de Utah Consumer Privacy Act (“UCPA", Wet voor consumentenprivacy in Utah), en de Virginia Consumer Data Protection Act (" VCDPA", Wet op bescherming van consumentengegevens in Virginia). Zoals gebruikt in deze verklaring, omvat de term "persoonlijke gegevens" de term "persoonlijke informatie" en soortgelijke termen, elk zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving.

Deze verklaring bevat informatie voor inwoners van deze staten, zoals hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, hoe u uw eventuele rechten kunt uitoefenen met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke gegevens en hoe u contact kunt opnemen met Juniper Networks als u vragen hebt over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Uw privacyrechten in Californië

Volgens de California Privacy Act (Wet voor consumentenprivacy in Californië) zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act (gezamenlijk de" CCPA", Wet inzake de privacyrechten van Californië), hebben inwoners van Californië bepaalde rechten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen door Juniper Networks van hun persoonlijke gegevens. Inwoners van Californië kunnen meer te weten komen over de categorieën van persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen en hoe wij deze delen met onze klanten en derden in de privacyverklaring van Juniper Networks en in deze aanvullende verklaring. De woorden "verkopen", "delen" en "gedeeld" hebben de betekenis die hen door de CCPA wordt gegeven.

Over het algemeen verwerken wij gegevens als serviceprovider voor onze klanten en kanaalpartners, vaak grote ondernemingen die een directe relatie hebben met personen die de Juniper-producten gebruiken. Dit betekent dat, naast andere uitzonderingen onder de CCPA die misschien van toepassing zijn (waaronder voor werknemers, aannemers en zakelijke contacten), onze gegevensverwerking als serviceprovider niet de verkoop van persoonlijke gegevens van een klant zal omvatten. Houd er rekening mee dat wij uw persoonlijke gegevens niet verkopen aan derden, behalve voor zover deze term "delen" omvat (zoals gedefinieerd door de CCPA). Juniper Networks heeft geen feitelijke kennis dat het persoonlijke gegevens van personen jonger dan 16 jaar verkoopt of deelt. Juniper Networks zal u niet discrimineren als u uw rechten onder de CCPA uitoefent.

Hoewel wij enige "gevoelige persoonlijke gegevens" verzamelen, zoals die term door de CCPA wordt gedefinieerd, is dit beperkt tot locatiegegevens die worden verzameld en verwerkt voor onze netwerkbeheerservices en op voorwaarde dat onze klanten hun eindgebruikers om toestemming vragen om het delen van locaties mogelijk te maken.

De afgelopen 12 maanden heeft Juniper Networks de volgende categorieën persoonlijke gegevens verzameld:

  • Identificatoren (zoals naam, e-mailadres, fysiek adres of andere contactinformatie)
  • Informatie over internet-/netwerkactiviteiten (zoals IP-adres of andere logboekinformatie, MAC-adres en apparaat-id-informatie. Zie onze verklaring over cookies en trackingtechnologie voor aanvullende informatie.)
  • Locatiegegevens (die nodig zijn voor netwerkbeheer voor klanten en het oplossen van netwerkverbindingsproblemen met behulp van het Mist-product. Klanten van Juniper Networks kunnen eindgebruikers om toestemming vragen om locatiedeling in deze context mogelijk te maken. Zie ons Mist-supplement voor aanvullende informatie.)
  • Beroeps-/arbeidsinformatie (zoals beroepstitel/functie en naam van de werkgever of andere entiteit waarmee de persoon in een professionele hoedanigheid verbonden is)

We delen persoonlijke gegevens met derden voor zakelijke doeleinden. De categorieën van derden aan wie wij uw persoonlijke gegevens voor een zakelijk doel bekendmaken, kunnen onder meer zijn:

  • Binnen de groep Juniper Networks
  • Onze klanten
  • Onze partners (waaronder serviceproviders, wederverkopers en OEM's, distributeurs en andere derden)

De afgelopen 12 maanden heeft Juniper Networks de volgende categorieën persoonlijke gegevens en gerelateerde informatie gedeeld met derden voor zakelijke doeleinden:

  • Identificatoren (bijvoorbeeld naam, e-mailadres, titel organisatie en organisatie)
  • Informatie over internet-/netwerkactiviteiten (bijvoorbeeld IP-adres, logboekinformatie, MAC-adres en apparaatinformatie. Zie onze verklaring over cookies en trackingtechnologie voor aanvullende informatie.)

Naast de rechten beschreven in de privacyverklaring van Juniper Networks, heeft u, als u een inwoner van Californië bent, vanaf 1 januari 2023 het recht om u af te melden voor het delen van uw persoonlijke gegevens met derden voor gerichte gedragsreclame, wat u hier en hier kunt doen. Als u een inwoner van Californië bent en u zich zorgen maakt over de manier waarop we uw gegevens verwerken of als u uw privacyrechten in Californië wilt uitoefenen, inclusief de rechten die hieronder worden beschreven, kunt u contact met ons opnemen door een online verzoek in te dienen, of te bellen met 1-888-914-9661, PIN 203149, of door te schrijven naar Juniper Networks, Inc., t.a.v.: Legal-Privacy, 1133 Innovation Way, Sunnyvale, Californië 94089 VS. Identificeer u als een inwoner van Californië en lever voldoende informatie, zodat we passende actie kunnen ondernemen, zoals uw naam, e-mailadres of overige vereiste informatie. Als u een account bij ons heeft, kan het zijn dat we u vragen om uw verzoek via uw account te versturen (voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat). Ten slotte, als we uw persoonlijke gegevens verwerken als serviceprovider voor een klant of kanaalpartner, dan kunnen we u vragen om rechtstreeks contact te maken met onze klant of kanaalpartner, voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

Als u een klant of kanaalpartner bent en informatie wilt over de manier waarop we aan CCPA voldoen, kunt u de California Consumer Privacy Act Confirmation for Customers and Partners (Verklaring van de Wet voor consumentenprivacy in Californië voor klanten en partners) raadplegen.

"Shine the Light"-wet

Los van CCPA kunnen inwoners van Californië bepaalde informatie opvragen over onze openbaarmaking (indien van toepassing) van persoonlijke gegevens aan derden voor hun direct marketingdoeleinden, krachtens California Civil Code Section 1798.83 (de Californische "Shine the Light"-wet). Om dit verzoek te doen, neem contact met ons op, identificeer u als een inwoner van Californië en lever voldoende informatie, zodat we passende actie kunnen ondernemen, zoals uw naam, e-mailadres of overige vereiste informatie.

Uw privacyrechten in Virginia

Volgens de VCDPA, die op 1 januari 2023 van kracht wordt, hebben inwoners van Virginia bepaalde rechten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van hun persoonlijke gegevens door Juniper Networks. Inwoners van Virginia kunnen meer te weten komen over de categorieën persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen en hoe wij deze delen met derden in de privacyverklaring van Juniper Networks.

Over het algemeen verwerken wij gegevens als serviceprovider voor onze klanten en kanaalpartners, vaak grote ondernemingen die een directe relatie hebben met personen die de Juniper-producten gebruiken. Dit betekent dat, naast andere uitzonderingen onder de VCDPA die misschien van toepassing zijn (waaronder voor werknemers, aannemers en zakelijke contacten), onze gegevensverwerking als serviceprovider niet de verkoop van persoonlijke gegevens van een klant zal omvatten. Wij "verkopen" uw persoonlijke gegevens niet aan derden zoals die term wordt gedefinieerd in de VCDPA.

Naast de rechten beschreven in de privacyverklaring van Juniper Networks heeft u, als u inwoner bent van Virginia, vanaf 1 januari 2023 het recht om af te zien van "gerichte reclame", zoals die term is gedefinieerd in de VCDPA, wat u hier en hier kunt doen.

Als u een inwoner van Virginia bent en u zich zorgen maakt over de manier waarop we uw gegevens verwerken of als u uw privacyrechten in Virginia wilt uitoefenen, inclusief de rechten die hieronder worden beschreven, kunt u contact met ons opnemen door een online verzoek in te dienen, of te bellen met 1-888-914-9661, PIN 203149, of door te schrijven naar Juniper Networks, Inc., t.a.v.: Legal-Privacy, 1133 Innovation Way, Sunnyvale, Californië 94089 VS. Identificeer uzelf als inwoner van Virginia en geef voldoende informatie zodat we de juiste actie kunnen ondernemen, zoals uw naam, e-mailadres of eventuele aanvullende informatie. Als u een account bij ons heeft, kan het zijn dat we u vragen om uw verzoek via uw account te versturen (voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat). Ten slotte, als we uw persoonlijke gegevens verwerken als serviceprovider voor een klant of kanaalpartner, dan kunnen we u vragen om rechtstreeks contact te maken met onze klant of kanaalpartner, voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

Uw privacyrechten in Colorado

Volgens de CPA, die op 1 juli 2023 van kracht wordt, hebben inwoners van Colorado bepaalde rechten rond het verzamelen, gebruiken en delen van hun persoonlijke gegevens door Juniper Networks. Inwoners van Colorado kunnen meer te weten komen over de categorieën van persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen, en hoe wij deze delen met derden in de privacyverklaring van Juniper Networks.

Over het algemeen verwerken wij gegevens als serviceprovider voor onze klanten en kanaalpartners, vaak grote ondernemingen die een directe relatie hebben met personen die de Juniper-producten gebruiken. Dit betekent dat, naast andere uitzonderingen onder de CPA die misschien van toepassing zijn (waaronder voor werknemers, aannemers en zakelijke contacten), onze gegevensverwerking als serviceprovider niet de verkoop van persoonlijke gegevens van een klant zal omvatten. Wij "verkopen" uw persoonlijke gegevens niet aan derden zoals die term wordt gedefinieerd in de CPA.

Naast de rechten beschreven in de privacyverklaring van Juniper Networks heeft u, als u inwoner bent van Colorado, vanaf 1 juli 2023 het recht om af te zien van "gerichte reclame", zoals die term is gedefinieerd in de CPA, wat u hier en hier kunt doen.

Als u een inwoner van Colorado bent en u zich zorgen maakt over de manier waarop we uw gegevens verwerken of als u uw privacyrechten in Colorado wilt uitoefenen, inclusief de rechten die hieronder worden beschreven, kunt u contact met ons opnemen door een online verzoek in te dienen, of te bellen met 1-888-914-9661, PIN 203149, of door te schrijven naar Juniper Networks, Inc., t.a.v.: Legal-Privacy, 1133 Innovation Way, Sunnyvale, Californië 94089 VS. Identificeer u als een inwoner van Colorado en lever voldoende informatie, zodat we passende actie kunnen ondernemen, zoals uw naam, e-mailadres of overige vereiste informatie. Als u een account bij ons heeft, kan het zijn dat we u vragen om uw verzoek via uw account te versturen (voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat). Ten slotte, als we uw persoonlijke gegevens verwerken als serviceprovider voor een klant of kanaalpartner, dan kunnen we u vragen om rechtstreeks contact te maken met onze klant of kanaalpartner, voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

Uw privacyrechten in Connecticut

Volgens de CTDPA, die op 1 juli 2023 van kracht wordt, hebben inwoners van Connecticut bepaalde rechten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van hun persoonlijke gegevens door Juniper Networks. Inwoners van Connecticut kunnen meer te weten komen over de categorieën persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen en hoe wij deze delen met derden in de privacyverklaring van Juniper Networks.

Over het algemeen verwerken wij gegevens als serviceprovider voor onze klanten en kanaalpartners, vaak grote ondernemingen die een directe relatie hebben met personen die de Juniper-producten gebruiken. Dit betekent dat, naast andere uitzonderingen onder de CTDPA die misschien van toepassing zijn (waaronder voor werknemers, aannemers en zakelijke contacten), onze gegevensverwerking als serviceprovider niet de verkoop van persoonlijke gegevens van een klant zal omvatten. Wij "verkopen" uw persoonlijke gegevens niet aan derden zoals die term wordt gedefinieerd in de CTDPA.

Naast de rechten beschreven in de privacyverklaring van Juniper Networks heeft u, als u inwoner bent van Connecticut, vanaf 1 juli 2023 het recht om af te zien van "gerichte reclame", zoals die term is gedefinieerd in de CTDPA, wat u hier en hier kunt doen.

Als u een inwoner van Connecticut bent en u zich zorgen maakt over de manier waarop we uw gegevens verwerken of als u uw privacyrechten in Connecticut wilt uitoefenen, inclusief de rechten die hieronder worden beschreven, kunt u contact met ons opnemen door een online verzoek in te dienen, of te bellen met 1-888-914-9661, PIN 203149, of door te schrijven naar Juniper Networks, Inc., t.a.v.: Legal-Privacy, 1133 Innovation Way, Sunnyvale, Californië 94089 VS. Identificeer u als een inwoner van Connecticut en lever voldoende informatie, zodat we passende actie kunnen ondernemen, zoals uw naam, e-mailadres of overige vereiste informatie. Als u een account bij ons heeft, kan het zijn dat we u vragen om uw verzoek via uw account te versturen (voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat). Ten slotte, als we uw persoonlijke gegevens verwerken als serviceprovider voor een klant of kanaalpartner, dan kunnen we u vragen om rechtstreeks contact te maken met onze klant of kanaalpartner, voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

Uw privacyrechten in Utah

Volgens de UCPA, die op 31 december 2023 van kracht wordt, hebben inwoners van Utah bepaalde rechten rond het verzamelen en gebruiken van hun persoonlijke gegevens door Juniper Networks. Inwoners van Utah kunnen meer te weten komen over de categorieën persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen en hoe wij deze delen met derden in de privacyverklaring van Juniper Networks.

Over het algemeen verwerken wij gegevens als serviceprovider voor onze klanten en kanaalpartners, vaak grote ondernemingen die een directe relatie hebben met personen die de Juniper-producten gebruiken. Dit betekent dat, naast andere uitzonderingen onder de UCPA die misschien van toepassing zijn (waaronder voor werknemers, aannemers en zakelijke contacten), onze gegevensverwerking als serviceprovider niet de verkoop van persoonlijke gegevens van een klant zal omvatten. Wij "verkopen" uw persoonlijke gegevens niet aan derden zoals die term wordt gedefinieerd in de UCPA.

Hoewel wij enige "gevoelige persoonlijke gegevens" verzamelen zoals die term door de UCPA wordt gedefinieerd, is dit beperkt tot locatiegegevens die worden verzameld en verwerkt voor onze netwerkbeheerservices en met het verzoek van onze klanten aan eindgebruikers om toestemming voor het delen van locaties.

Als u een inwoner van Utah bent en u zich zorgen maakt over de manier waarop we uw gegevens verwerken of als u uw privacyrechten in Utah wilt uitoefenen, inclusief de rechten die hieronder worden beschreven, kunt u contact met ons opnemen door een online verzoek in te dienen, of te bellen met 1-888-914-9661, PIN 203149, of door te schrijven naar Juniper Networks, Inc., t.a.v.: Legal-Privacy, 1133 Innovation Way, Sunnyvale, Californië 94089 VS. Identificeer u als een inwoner van Utah en lever voldoende informatie, zodat we passende actie kunnen ondernemen, zoals uw naam, e-mailadres of overige vereiste informatie. Als u een account bij ons heeft, kan het zijn dat we u vragen om uw verzoek via uw account te versturen (voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat). Ten slotte, als we uw persoonlijke gegevens verwerken als serviceprovider voor een klant of kanaalpartner, dan kunnen we u vragen om rechtstreeks contact te maken met onze klant of kanaalpartner, voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

Gepubliceerd op en effectief vanaf: December 2022