Aanvulling op de Juniper-gegevensbeschermingsovereenkomst

Argentinië — gegevensexport

Om te voldoen aan de Argentijnse vereisten met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens van Argentinië naar andere landen, verstrekt Juniper de onderstaande gegevens aan klanten en partners met wie Juniper een volledig uitgevoerd, niet verlopen, schriftelijk contract is aangegaan voor de levering van Juniper-producten en/of -diensten. De onderstaande bepalingen worden opgenomen in de gegevensbeschermingsovereenkomst van de klant, partner of leverancier (wanneer van toepassing). Alle termen die hieronder niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die wordt gegeven in de toepasselijke gegevensbeschermingsovereenkomst.

'Argentijnse modelclausules' betekent de modelovereenkomst voor internationale overdracht van persoonlijke gegevens voor het geval van toewijzing van persoonlijke gegevens (Contrato modelo de transferencia internacional de datos personales con motivo de la cesión de datos personales), goedgekeurd door het Nationale Directoraat voor persoonlijke gegevensbescherming op 2 november 2016.

Voor zover de verwerking van persoonlijke gegevens door de gegevensimporteur de overdracht van dergelijke persoonlijke gegevens van Argentinië naar een land of gebied buiten Argentinië met zich meebrengt, anders dan een land of gebied waarvoor een bindend besluit qua adequaatheid is vastgesteld zoals bepaald door het Nationaal Directoraat voor persoonlijke gegevensbescherming (een 'overdracht buiten Argentinië'), wordt een dergelijke overdracht buiten Argentinië beheerst door de Argentijnse modelclausules die hierin zijn opgenomen door verwijzing of andere bindende en passende overdrachtsmechanismen die een passend beschermingsniveau bieden in overeenstemming met de gegevensbeschermingsvereisten. Bij tegenstrijdigheid tussen voorwaarden in de Argentijnse modelclausules en de DPA, hebben de Argentijnse modelclausules voorrang.