Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor de planeet —

en onze grootste kans op

Cirkelvormige blauwe, zwarte en bruine afbeelding van de aarde en haar omgeving in relatie tot klimaatverandering.

Het is tijd voor ons allemaal om actie te ondernemen.

De IT-industrie heeft een grote rol te spelen. Door de digitale transformatie zijn alledaagse maatschappelijke activiteiten — winkelen, streamen en communiceren — minder milieubelastend geworden. Deze transformatie is echter afhankelijk van datacenters, clouds en apparaten die hulpbronnen verbruiken en afvalproducten creëren door de verbranding van fossiele brandstoffen.

Hoe meer er van onze netwerken wordt gevraagd, hoe groter deze afhankelijkheid wordt. Tenzij we handelen.

Juniper zet zich in voor een duurzame toekomst. We hebben beloofd om in 2025 koolstofneutraal te zijn. Dit is nog maar het begin, nu we de wereld naar een duurzamere toekomst willen transformeren.

Rami Rahim, CEO, Juniper Networks
Onze missie is om verbindingen tot stand te brengen en verandering mogelijk te maken — om een verantwoordelijke wereldburger te zijn en invloed uit te oefenen op betekenisvolle verschillen in de wereld om ons heen. Wij streven ernaar te handelen met toewijding aan onze klanten, werknemers, partners en de planeet.
Rami Rahim CEO, Juniper Networks
Een infografisch overzicht van Junipers inspanningen op het gebied van duurzaamheid en groene certificeringen.

Het voorkomen van CO2, e-afval en het beperken van koolstofuitstoot zijn schattingen en enkel gekoppeld aan het Juniper Certified Pre-Owned programma.

Windmolens in een groot grasveld die schone energie produceren en klimaatduurzaamheid ondersteunen.
Onze belofte en vooruitgang

De toekomst vormgeven

Het aanmoedigen van allianties

De uitdagingen van de wereld zullen op één manier worden opgelost: samen. We geloven in de kracht van een verbonden wereld om ons allemaal dichter bij elkaar te brengen. Als we allemaal verbonden zijn, kunnen we alles ten goede veranderen.

Operationele voetafdruk

We zoeken voortdurend naar manieren om de faciliteiten van Juniper energie- en kostenefficiënter, minder hulpbronintensief en uiteindelijk duurzamer te maken. Deze aanpak heeft ons op de A-lijst van het CDP gebracht voor onze vooruitgang op het gebied van klimaatverandering.

Productduurzaamheid

Wij ontwerpen producten met het milieu in gedachten. Ons eco-ontwerpprogramma legt de nadruk op innovatieve materialen, recyclebaarheid en efficiënt energiegebruik in elke fase van de levenscyclus van het product en ondersteunt een circulaire economie.

In het voetlicht

Aanjagers van verandering

Artikel

Earth Day Executive vraaggesprek met Juniper Networks uit Californië

Een nieuw artikel om Earth Day te vieren - Juniper's CMO Mike Marcellin praat met Technology Magazine in de laatste van hun reeks over duurzaamheid.

Technology Magazine, 22 april, 2022

Artikel

Het bereiken van duurzame cyberbeveiliging door juiste zorg en voeding

Cyberbeveiliging wordt soms gezien als een geldverslindende investering om investeerders tevreden te houden en wordt vaak uitgerold als een reflexmatige reactie op een aanval. Dit is nooit een duurzame aanpak geweest, en gelukkig zien de meeste organisaties dit nu in en erkennen zij de noodzaak van verandering.

Security Week, 27 april 2022

Blog

Juniper Networks en hun CO2-neutrale belofte

Het zal nooit gemakkelijk zijn om duurzaamheid in netwerken en de bredere technologie-industrie 'perfect' te krijgen, maar we hebben een collectieve verantwoordelijkheid om al onze vastberadenheid, creativiteit, innovatie en doorzettingsvermogen in te zetten om de impact van IT op het milieu te minimaliseren.

26 januari 2022

220007-1_DIGITAL_Juniper Green web images_v3_NL

Laten we dit doen

Behaal uw duurzame doelstellingen met hardware-, software- en serviceoplossingen die een circulaire economie ondersteunen, bedrijfskosten verlagen en bijdragen aan een gezonder ecosysteem.

  • Lees meer over de duurzame producten en oplossingen van Juniper.
  • Recycle in aanmerking komende Juniper-producten door in te loggen op uw Juniper Customer Care-account en een case te openen of Juniper Customer Care te bellen.

We voldoen aan groene wetten en regelgeving

Al onze locaties voldoen aan lokale en internationale wetten en houden zich aan de volgende richtlijnen:

  • EU-richtlijn 2011/65/EU Beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS II): eliminatie van het gebruik van verboden stoffen en vermindering van het gebruik van aan beperkingen onderworpen stoffen tot niveaus op of onder de wettelijke limieten.
  • EU-richtlijn 2012/19/EU Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA): financiering en beheer van de inzameling en het beheer van milieuvriendelijke verwijdering van producten die het einde van hun nuttige levensduur hebben bereikt. Ons recyclingprogramma is beschikbaar in 27 landen.
  • Verordening EG nr. 1907/2006 betreffende de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen: rapportage en autorisatie van chemische stoffen die worden geïmporteerd, geproduceerd of gebruikt bij de bereiding van producten in de EU-lidstaten.
  • Zorgwekkende stoffen in producten (SCIP) onder de EU-kaderrichtlijn afvalstoffen (KRW) 2008/98/EG: rapportage van informatie over veilig gebruik van zeer zorgwekkende stoffen in producten die in de EU op de markt worden gebracht.
  • China RoHS — vaststelling van grenswaarden voor de beperking van gevaarlijke stoffen tot niveaus op of onder de wettelijke grenswaarden, en rapportering van de tabel met gevaarlijke stoffen in vereenvoudigd Chinees in de producthandleiding volgens de Chinese norm SJ/T 11364.
  • China RoHS 50 — etikettering van milieuvriendelijke gebruiksperiode (EFUP) op basis van stoffen in Juniper-producten.
  • Green Dot — ondersteunend Europees netwerk van door de industrie gefinancierde systemen voor de recycling van verpakkingsmaterialen voor producten in Duitsland.

Neem contact met ons op voor het aanvragen van productcertificeringen en voor meer informatie.