Duurzaamheid leveren voor Experience first-netwerken

Juniper zorgt ervoor dat elke verbinding telt en onze planeet is de belangrijkste verbinding voor iedereen. Ontdek hoe onze energiebesparende hardware, onze AI-native netwerk mogelijkheden en programma's die e-waste minimaliseren onze betrokkenheid bij echte verandering aantonen.

Bereik uw klimaatdoelstellingen met de technologie en expertise van Juniper

We nemen actiegerichte maatregelen en hebben een functionele strategie.

Grafische weergave van actiegerichte metingen, prestaties, prijzen en erkenning en milieu-inzet bij Juniper Networks

Onze aanpak: Door en door groen

Grafieken met verschillende soorten afbeeldingen die klimaatduurzaamheid tonen, waaronder zonne-energie, windmolens, schoon water, elektrische auto's en elektriciteit

Decarbonisatie

Heldere strategieën voor emissiereductie

 • Toegewijd aan netto-nul-emissies tegen 2040
 • Emissies in de toeleveringsketen verminderen        
  -10% tegen 2025    
  -25% tegen 2030
 • Naar schone energie-inkoopovereenkomsten streven

Duurzame technologie

Duurzaamheid integreren in ontwerp en engineering

 • Energie-efficiënte, ratio-geteste siliciumverbeteringen
 • Netwerkarchitectuur met langere levenscyclu en optimalisatie voor stroom, ruimte en ontwerp
 • AI en automatisering om energieverbruik en bronnen beter te beheren

Circulariteit

Afval verminderen en recyclen en tegelijkertijd de levenscyclus van producten verlengen

 • 100% composteerbaar verpakkingsmateriaal voor toekomstige producten*
 • E-waste gerecycled volgens toepasselijke normen en regelgeving
 • Uitgebreid Certified Pre-Owned-programma
*Minder dan 70 pond
Grafische weergave van milieuduurzaamheid, inclusief een afbeelding van een rapport

Het Rapport voor Maatschappelijk verantwoord ondernemen 2023

Bekijk alle details van onze activiteiten op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG).

Afbeelding met het thema van digitale duurzaamheid voor bedrijven

Het Juniper Certified Pre-Owned-programma

Ga elektronisch afval tegen met gecertificeerde, gerenoveerde Juniper-producten. 

In het voetlicht

Ga dieper

Artikel

Prioriteit geven aan duurzame netwerken

Jai Thattil, hoofd van Strategic Marketing, schetst de stappen die Juniper neemt om te voldoen aan de vraag naar connectiviteit en tegelijkertijd bij te dragen aan een milieubewustere toekomst.

Innovation News Network, mei 2023

Lees het nu

Blog

De groene revolutie omarmen: ons duurzame verpakkingstraject

We nemen besluitvaardige stappen op het gebied van duurzaamheid door deze praktijken in te bedden in onze processen voor productverpakking. We gaan het bekijken.

Lees de blog

Blog

Over het Rapport voor Maatschappelijk verantwoord ondernemen 2023

We kijken naar het jaarverslag van dit jaar en hoe het ons als bedrijf weergeeft. Voldoen we aan onze waarden? Maken we onze MVO-strategie waar? We gaan het bekijken.

Lees de blog

Day One Green Cover
Ga dieper

Dag One Green: Juniper Networks 2023

Een verzameling whitepapers van technici van wereldklasse over hoe u de klimaatdoelstellingen van uw bedrijf kunt bereiken met Juniper-technologieën en -expertise.


We voldoen aan wereldwijde milieuwetten en -regelgeving

Al onze locaties voldoen aan lokale en internationale wetten en houden zich aan de volgende richtlijnen:

 • EU-richtlijn 2011/65/EU Beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS II): eliminatie van het gebruik van verboden stoffen en vermindering van het gebruik van aan beperkingen onderworpen stoffen tot niveaus op of onder de wettelijke limieten.
 • EU-richtlijn 2012/19/EU Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA): financiering en beheer van de inzameling en het beheer van milieuvriendelijke verwijdering van producten die het einde van hun nuttige levensduur hebben bereikt. Ons recyclingprogramma is beschikbaar in 27 landen.
 • Verordening EG nr. 1907/2006 betreffende de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen: rapportage en autorisatie van chemische stoffen die worden geïmporteerd, geproduceerd of gebruikt bij de bereiding van producten in de EU-lidstaten.
 • Zorgwekkende stoffen in producten (SCIP) onder de EU-kaderrichtlijn afvalstoffen (KRW) 2008/98/EG: rapportage van informatie over veilig gebruik van zeer zorgwekkende stoffen in producten die in de EU op de markt worden gebracht.
 • China RoHS — vaststelling van grenswaarden voor de beperking van gevaarlijke stoffen tot niveaus op of onder de wettelijke grenswaarden, en rapportering van de tabel met gevaarlijke stoffen in vereenvoudigd Chinees in de producthandleiding volgens de Chinese norm SJ/T 11364. 
 • China RoHS 50 — etikettering van milieuvriendelijke gebruiksperiode (EFUP) op basis van stoffen in Juniper-producten. 
 • Green Dot — ondersteunend Europees netwerk van door de industrie gefinancierde systemen voor de recycling van verpakkingsmaterialen voor producten in Duitsland. 

Neem contact met ons op voor het aanvragen van productcertificeringen en voor meer informatie.