AI Innovatieprincipes

Hieronder staan de principes waar Juniper Networks zich aan houdt voor AI-innovatie: 

  1. Missiegedreven: Juniper's AI-oplossingen zullen onze missie van het oplossen van moeilijke problemen in netwerken en/of security ten voordele van de samenleving bevorderen.
  2. Transparant: Juniper zal transparant zijn over wanneer het kunstmatige intelligentie gebruikt, inclusief in welke producten.
  3. Uitlegbaar: Juniper zal AI-gebaseerde producten en oplossingen ontwerpen met als doel uitlegbare besluitvormingsprocessen en beoogde impact te hebben.
  4. Inclusief en empowering: Juniper zal streven naar AI-mogelijkheden die onbedoelde vooringenomenheid ten opzichte van mensen minimaliseren.
  5. Intentionele Machine Learning: Juniper gelooft dat AI moet worden gebruikt om de besluitvorming te informeren en de gewenste doelstellingen te bereiken. Het mag niet de bedoeling zijn (1) menselijke ervaringen te manipuleren of (2) essentiële middelen of levensbehoeften toe te wijzen zonder de nodige mogelijkheden om in te grijpen.
  6. Gegevensprivacy en Security: Juniper zal aanbevolen werkwijzen overnemen, zodat AI-systemen zich gedragen zoals bedoeld, zelfs wanneer aanvallers proberen in te grijpen. Juniper zal veilige ontwikkelingstechnieken toepassen om de kans te minimaliseren dat ML-modellen onderliggende privégegevens schenden of onthullen.