Filantropie

Anderen verbinden met kansen

Van het stimuleren van een inclusief personeelsbestand en klimaatactie tot rampenbestrijding en vrijwilligerswerk in de gemeenschap, wij werken samen met liefdadigheidsorganisaties waarvan de waarden overeenkomen met die van ons. Ons doel is om verbindingen tot stand te brengen en veranderingen in onze industrie en gemeenschappen mogelijk te maken.

Beautiful Caucasian brunette sitting at meeting with pen in hand and discussing about project. The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away.

Personeelsbestand van de toekomst: Het bevorderen van gelijkheid

De toekomst van innovatie wordt gevoed door diverse en inclusieve werkplekken. Daarom investeren we al langere tijd structureel in STEM-onderwijs en gelijke werkgelegenheidskansen in de digitale economie, waarbij we ons specifiek richten op traditioneel achtergestelde, ondervertegenwoordigde gemeenschappen.

Meest recent hebben we ons verbonden aan een driejarig strategisch partnerschap met de non-profit NPower. NPower creëert wegen naar welvaart door digitale carrières te lanceren voor jonge volwassenen uit achtergestelde gemeenschappen en militaire veteranen.

NPower ziet een toekomst voor zich waarin onze binnenlandse technologische beroepsbevolking divers is en er voor iedereen, ongeacht etniciteit, geslacht of sociaaleconomische achtergrond, duidelijke wegen zijn om te slagen. Stagiairs in de programma's van NPower krijgen stabiliteit en kansen en ondersteunen een meer diverse en concurrerende beroepsbevolking in de bredere digitale economie.

Wereldwijde veerkracht: Klimaatoplossingen stimuleren

Ons werk wordt bepaald door ons engagement voor een duurzame toekomst. Wij proberen onze impact op het milieu te minimaliseren en de cruciale klimaatmaatregelen te bevorderen die onze gemeenschappen nodig hebben.

Wanneer zich een ramp voordoet, is onmiddellijke en voortdurende hulp van vitaal belang voor gemeenschappen die wanhopig op zoek zijn naar wederopbouw. Als reactie op wereldwijde gezondheids-, natuur- en klimaatgerelateerde rampen hebben we sinds 2019 meer dan 1 miljoen dollar gedoneerd ter ondersteuning van hulpacties over de hele wereld.

Vrijwilligerswerk: Onze mensen empoweren

Een helpende hand toesteken maakt deel uit van onze manier van werken, en onze mensen zijn gepassioneerd over het ondersteunen van hun gemeenschappen. Voltijdse werknemers kunnen vijf betaalde werkdagen per jaar besteden aan vrijwilligerswerk voor doelen die zij een warm hart toedragen. Via Juniper's Matching Gift Program, zullen we donaties tot $ 1000 per jaar per werknemer verdubbelen.