Toeleveringsketen

Samenwerken aan een positieve verandering

We werken met partners die ons helpen het ware potentieel van het netwerk te verwezenlijken. We streven ernaar om productieve en langdurige relaties met onze leveranciers te creëren die zich kunnen vinden in onze visie, waarden en bedrijfsdoelstellingen.

Ons kader voor engagement van leveranciers helpt ons:

  • Met integriteit, voor de klant en elkaar te werken
  • Een gezamenlijke aanpak te volgen
  • Een opmerkelijke klantervaring te waarborgen
  • Gedurfde ambities te hebben
  • Gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken voor wederzijdse voordelen
  • Te innoveren en met excellentie te werken

We vragen onze leveranciers om dezelfde hoge normen te handhaven als het gaat om het milieuvriendelijk en sociaal verantwoord te handelen en een inclusieve en diverse toeleveringsketen te bevorderen.

Supplier Wheel of Excellence, Corporate Responsibility

Verantwoorde bedrijfsvoering

Om veilige en eerlijke werkomstandigheden en behandeling te kunnen garanderen, met inbegrip van milieuverantwoorde productieprocessen, hebben we de acceptatie van de Responsible Business Alliance (RBA) gedragscode, richtlijnen en beleid door onze leveranciers goedgekeurd en bevorderen we het. Als lid van de RBA ondersteunt Juniper de visie, missie en principes van de RBA en verbindt zich ertoe een gezamenlijke aanpak te hanteren voor het toepassen van toonaangevende normen en handelswijzen in de toeleveringsketen. 

Klimaatactie

De grootste impact op onze totale koolstofvoetafdruk komt van onze Scope 3-emissies — activiteiten buiten onze directe activiteiten, zoals zakenreizen, woon-werkverkeer van werknemers, productdistributie, en emissies die voortvloeien uit de activiteiten van onze leveranciers. Wij zijn van mening dat een sterk partnerschap en communicatie in onze toeleveringsketen ons de grootste kans biedt om van invloed te zijn op onze Scope 3-emissies. Wij werken actief samen met onze leveranciers en verwachten van hen dat zij hun broeikasgasemissies meten, bekendmaken en verminderen.

Het bestrijden van mensenhandel en slavernij

We ondersteunen de uitroeiing van mensenhandel, moderne slavernij en gedwongen en kinderarbeid. En we verwachten dat onze werknemers en partners in de toeleveringsketen deze belofte helpen nakomen door het naleven van ethische bedrijfsvoering en handhaven van mensenrechten. Ons beleid ontmoedigt verboden activiteiten en zorgt ervoor dat er mogelijk een streng onderzoek zal plaatsvinden en dat er corrigerende maatregelen worden genomen.

Verantwoorde mineralen

We zetten ons in voor een verantwoorde bevoorrading van mineralen en verwachten dat onze leveranciers ons ondersteunen in ons doel om een conflictvrije toeleveringsketen te bereiken. Juniper is lid van het Responsible Minerals Initiative (RMI) en we ondersteunen transparantie in de toeleveringsketen van mineralen en gestandaardiseerde due diligence met behulp van RMI-hulpmiddelen en -programma's. We vragen onze leveranciers om dezelfde zorgvuldigheid te betrachten als wij, door hun materialen te betrekken via gecertificeerde conflictvrije smelters en om hun maatregelen transparant te maken.