Aanvulling op het Juniper Contrail Service Orchestration Privacybeleid

Deze kennisgeving wordt verstrekt als aanvulling op het Privacybeleid van Juniper. Om inzicht te krijgen in de verwerkingspraktijken voor persoonlijke informatie die van toepassing zijn op een bepaald Juniper-product, dient u zowel het privacybeleid van Juniper als alle van toepassing zijnde bijlagen bij de Juniper-producten te lezen. Eventuele voorwaarden die niet in dit Supplement worden gedefinieerd, worden gedefinieerd in het Privacybeleid van Juniper. In het geval van een conflict tussen de voorwaarden van dit Supplement en het Privacybeleid van Juniper, heeft dit Supplement voorrang voor wat betreft de omvang van het conflict.

Dit Juniper Contrail Service Orchestration Privacybeleid Supplement beschrijft onze praktijken over hoe persoonlijke informatie wordt verwerkt door Juniper in verband met de levering van de Juniper Contrail Service Orchestration (CSO)-dienst. Bezoek onze CSO-website voor informatie over CSO.

Verwerkte persoonlijke gegevens

Als onderdeel van de onboarding van nieuwe klanten bij CSO, vereist CSO de gebruikersnaam van de klant (voornaam, achternaam en e-mailadres). Aanvullende informatie die kan worden verzameld, omvat de sitenaam en metagegevens van beheerde apparaten, zoals het IP-adres van bron en bestemming en de applicatie of websites waartoe toegang is verkregen.

Waarom persoonlijke informatie wordt verwerkt

CSO bevat een webgebaseerde beheerinterface om de inrichting en het beheer van apparaten die binnen de SD-WAN-omgeving draaien, te visualiseren en te automatiseren. CSO analyseert de logboeken die zijn gegenereerd door SD-WAN-netwerkapparaten om krachtige analyses te bieden over websites en applicaties die op een SD-WAN worden gebruikt. CSO analyseert geen verkeersgegevens die via een SD-WAN worden verzonden. Het analyseert alleen logboeken van netwerkapparaten die door de klant zijn geconfigureerd en naar CSO zijn verzonden.

Bewaring van persoonlijke informatie

CSO bewaart logboeken, zoals toegangs-, incident- en apparaatlogboeken, gedurende één tot 30 dagen, of in bepaalde gevallen, gedurende het huurcontract van een klant. Deze logboeken zijn beschikbaar voor klanten via API of het CSO-platform. Klanten kunnen sommige van deze logboeken eerder opschonen.

Beveiliging van persoonlijke informatie

Alle apparaatcommunicatie tussen CSO en het apparaat van de klant verloopt via beveiligde protocollen (SSH, SSL, TLS) en is geauthenticeerd. De informatie die we verzamelen, inclusief apparaatconfiguraties, wordt gehost op services die beschikken over gecertificeerde beveiligingstechnologieën en -procedures om de integriteit en veiligheid van klantgegevens te waarborgen (bijv. gegevensscheiding, fysieke beveiliging, versleuteling van gegevens in doorvoer en in rust en rolgebaseerde toegangscontrole).

Beperkte Juniper-toegang tot gegevens

CSO biedt klanten de keuze of Juniper toegang heeft tot de CSO-gegevens van de klant voor ondersteuning of voor het oplossen van problemen.

Wijzigingen aan dit Supplement

We kunnen dit Supplement van tijd tot tijd bijwerken om eventuele wijzigingen in onze CSO-verwerkingspraktijken voor persoonlijke informatie op te nemen.
Overige

Het gebruik van CSO is onderworpen aan de Juniper-licentieovereenkomst voor eindgebruikers (en, indien relevant, het gerelateerde Softwarespecifieke licentieaddendum) en de gebruiksvoorwaarden of, voor zover van toepassing, zoals anderszins schriftelijk overeengekomen door de partijen.