Internationale handel

De juiste manier van handelen

Onzeker over de naleving van regels?

Handelscontroles zijn complex en kunnen aanzienlijk verschillen per land en jurisdictie. Afhankelijk van uw locatie en verschillende andere factoren, is het mogelijk dat er meerdere plaatselijke wetten van toepassing zijn op een bepaalde transactie of product. De naleving van de plaatselijke wet stelt u niet vrij van uw plicht om te voldoen aan de naleving van de wetten van een ander land met betrekking tot export, wederuitvoer, import of gebruik van het product. De exportcontroles omvatten doorgaans de volgende verbodsbepalingen:

  • Export naar landen of regio's die onder een embargo vallen en gesanctioneerde partijen
  • Gebruik van producten of technologie die verboden activiteiten ondersteunen
  • Export zonder vergunning van gecontroleerde producten naar locaties die anderszins niet onder een algemeen embargo vallen of naar eindgebruikers tegen wie geen sancties gelden
  • Vergunningsvereiste export in strijd met voorwaarden of beperkingen die door de vergunning worden opgelegd
  • Het helpen van anderen bij het overtreden of omzeilen van exportcontroles, of bij het verbergen of op andere wijze ondersteunen van hun gebruik van producten die reeds zijn uitgevoerd in strijd met dergelijke controles

Als u vragen hebt over de exportclassificatie van Juniper-producten en u kunt de informatie die u nodig hebt niet vinden in onze tool voor het opzoeken van productclassificatie, of u wilt meer weten over ons beleid over het naleven van exportcontrole neem dan contact op met onze Trade Compliance-helpdesk via tradecompliance@juniper.net.

De Trade Compliance-helpdesk is niet bedoeld voor juridisch advies of als vervanging voor de toepasselijke wet- en regelgeving van uw regio. Zie bronnen. Voor juridisch advies dient u uw eigen juridische deskundige of deskundige op het gebied van naleving van handelsregels te raadplegen.

Vind het benodigde formulier

Vergunning

Voor een inlichtingenblad inzake de aanvraag van een exportvergunning (ELAIS) en andere formulieren, dient u in te loggen op het Partnercentrum.

Extra bronnen

Wanneer zich een ramp voordoet, is onmiddellijke en voortdurende hulp van vitaal belang voor gemeenschappen die wanhopig op zoek zijn naar wederopbouw. Maar het komt met een enorme prijs. Om ons deel te doen, hebben we sinds 2015 meer dan $1 miljoen gedoneerd om de hulpinspanningen over de hele wereld te ondersteunen.