Juniper Networks Logo's

Het Juniper Networks Corporate Logo is een geregistreerd handelsmerk van Juniper Networks Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. Als zodanig is het Juniper Networks Corporate Logo een belangrijke troef van het bedrijf en moet het goed worden gebruikt.Elke persoon of elk bedrijf met interesse in het gebruik van het Juniper Networks Corporate Logo moet een verzoek indienen om het logo/de logo's te gebruiken via trademarks@juniper.net gebruikmakend van het Juniper Trademark Use Request Form (het 'Trademark Use Request Form') tenzij de betreffende partij een bestaande licentie heeft om het logo/de logo's te gebruiken op grond van een bredere overeenkomst met Juniper Networks.

Elk toegestaan gebruik van het Juniper Networks Corporate Logo moet ook voldoen aan de Juniper Networks Inc. Gebruiksrichtlijnen en de Juniper Networks Logo Gebruiksrichtlijnen.

Juniper Networks behoudt zich het recht voor om elke partij die gebruikmaakt van de Juniper Networks Logo('s) te vragen om de grootte van het logo/de logo's te wijzigen, deze te verplaatsen of te verwijderen om welke reden dan ook.