Wat is Software as a Service (SaaS)?

Wat is Software as a Service (SaaS)?

SaaS is een distributiemodel voor cloudsoftware. Cloudserviceproviders verlenen licenties voor applicatiesoftware op basis van een abonnement of pay-per-use aan klanten die er via het internet toegang toe hebben. Klanten kunnen SaaS-applicaties snel opstarten, vaak on-demand, waardoor hun time-to-value wordt versneld.

Klanten huren de software in wezen op een pay-as-you-go-basis, waardoor de aanloopkosten van de software-implementatie geminimaliseerd worden. De kosten voor SaaS-toegang kunnen variëren op basis van het aantal gebruikers dat onder een bepaald abonnement valt, specifieke applicatiefuncties, gebruiksniveaus en andere variabelen.

Het onderhoud van de software is transparant voor de klant, aangezien de cloudprovider verantwoordelijk is voor het onderhouden en bijwerken van de applicatie en het beheer van de IT-omgeving die nodig is om deze te ondersteunen.

 

SaaS in netwerken

SaaS in netwerken verwijst naar het gebruik van het cloudsoftwareleveringsmodel om netwerksoftwareapplicaties te distribueren. De meeste voorbeelden van SaaS voor netwerken tot nu toe zijn cloud-hosted applicaties die zakelijke klanten gebruiken voor het plannen van, toezicht houden op en beheren van hun netwerkomgevingen.

 

Belangrijkste SaaS-kenmerken

Het aanbod van SaaS omvat de volgende services en functies, die de cloudprovider voor zijn rekening neemt:

 • Installatie van, toegang tot en onderhoud van applicaties
 • Vernieuwen van technologie, inclusief versie-updates en bugfixes
 • IT-ondersteuning met betrekking tot de SaaS-app
 • Backend infrastructuur en programmering
 • Gegevensbeheer en opslag
 • Beveiliging van infrastructuur en faciliteiten

 

Belangrijkste voordelen van SaaS

Er zijn vijf primaire voordelen voor het gebruik van SaaS:

 1. Versnelde time-to-value — de cloudprovider heeft de softwareapplicatie al in zijn infrastructuur geïnstalleerd en geconfigureerd. Wanneer een nieuwe klant zich aanmeldt voor het gebruik ervan, kan de cloudprovider eenvoudig een virtuele serverinstantie voor die klant beschikbaar stellen, waardoor de applicatie snel gebruiksklaar is.
 2. Lagere kosten — de SaaS-applicatie bevindt zich in een gedeelde of multitenant-omgeving, zodat de onderhouds- en ondersteuningskosten worden gedeeld voor alle gebruikers, waardoor de kosten voor iedereen worden verlaagd.
 3. Flexibiliteit en schaalbaarheid — SaaS-oplossingen verblijven vaak in hyperscale cloudomgevingen die worden beheerd door providers met een enorme infrastructuur over de hele wereld. Ze bieden een vrijwel onbeperkte schaalbaarheid van resources en de mogelijkheid om de resources die u gebruikt dynamisch te laten groeien en krimpen naarmate de behoeften fluctueren. De pay-as-you-go-prijzen voor SaaS worden automatisch aangepast.
 4. Automatische technische vernieuwing /upgrades — wanneer de SaaS-provider applicatie-upgrades doorvoert wordt de nieuwe functionaliteit onmiddellijk beschikbaar voor alle klanten.
 5. Eenvoud — het aanbod van SaaS is eenvoudig te gebruiken, te testen en te implementeren voor proof of concept. Klanten kunnen ook meer dan één instantie van de SaaS-applicatie ondersteunen om verschillende versies te testen en te implementeren voor een soepele migratie.

 

De primaire problemen die SaaS oplost

Een van de belangrijkste drijfveren van SaaS is dat klanten kunnen besparen op resources die verband houden met de installatie, het beheer en de opslag van applicatiesoftware en gegevens op hun eigen interne netwerken. IT-afdelingen verminderen de kosten, tijd en complexiteit die samenhangen met het kopen, testen, implementeren en onderhouden van softwareapplicaties in eigen beheer.

SaaS verlicht met name de volgende problemen:

 • Initiële kapitaaluitgaven en hoge TCO: SaaS kan de kosten van IT-gebruik op drie manieren verlagen in vergelijking met traditionele on-premise implementatiemodellen:
  • 1. Er zijn geen kapitaalkosten vooraf nodig om de app te implementeren, zoals fysieke servers voor hosting. 
  • 2. Onderhoud/service wordt verzorgd door de SaaS-provider; klanten hoeven geen tijd en expertise vrij te maken om de app te implementeren en te beheren. De kosten voor het onderhoud van de cloudprovider worden ook gedeeld door alle klanten die de app gebruiken in een multitenancy-opstelling.
  • 3. Stroom, koeling, en vastgoed/faciliteiten voor het hosten van de app worden door de cloudprovider geabsorbeerd.
 • Implementatie vertragingen: applicatie-instanties kunnen snel worden opgestart; bedrijven hoeven geen tijd te besteden aan het aanschaffen, configureren, testen en implementeren van nieuwe software. Op deze manier verhoogt SaaS de bedrijfsflexibiliteit, omdat klanten bijna onmiddellijk toegang hebben tot applicatiesoftware in hun hele organisatie en op verzoek instanties kunnen toevoegen of verwijderen. SaaS-applicaties zijn ook ontworpen om computerprocessen te vereenvoudigen voor verbeterde eindgebruikerservaringen.
 • Toegankelijkheid en ondersteuningsuitdagingen: wanneer software online wordt gehost, kunnen veel gebruikers er op elk moment en overal tegelijk toegang toe krijgen, wat de ondersteuning van steeds meer verspreide werknemers vergemakkelijkt. SaaS-providers kunnen instanties van de software geografisch verspreiden om dichter bij gedistribueerde gebruikers te zijn voor minder latentie en betere app-reactietijden.

 

Hoe werkt SaaS?

SaaS werkt met een on-demand softwareleveringsmodel, waarbij gebruikers via internet of een andere netwerkverbinding toegang krijgen tot applicaties. SaaS-providers nemen het werk van het installeren van software op interne servers, het configureren ervan en het doorlopend onderhouden ervan op zich. Zij hosten ook de applicatiegegevens en leveren de IT-infrastructuur en diensten die nodig zijn om de SaaS-applicatie en -gegevens te ondersteunen, en dat alles tegen een voorspelbare terugkerende vergoeding.

Terwijl SaaS-providers profiteren van de consistente terugkerende inkomsten, profiteren klanten van een vermindering van de tijd en kosten voor implementatie, beheer en exploitatie. Klanten krijgen ook bijna onmiddellijke toegang tot softwareversies en functies.

 

Serviceopties en -aanpassingen

Indien nodig kunnen cloudproviders gebruik maken van ondersteunende technologie van een derde partij om elementen van de SaaS-applicatie te verbeteren. Eén SaaS-optie, genaamd "out-of-the-box", is in wezen een hybride cloud/on-premise applicatiesoftware-installatie. U kunt bijvoorbeeld standaardsoftware installeren op uw eigen IT-infrastructuur, maar de hosting van de gegevens van de applicatie, de beheerinterfaces en eventueel de met de software samenhangende IT-serviceverzoeken overdragen aan de cloudprovider.

SaaS-leveranciers kunnen open, configureerbare en aanpasbare programma's leveren die vaak compatibel zijn met toekomstige technologieën. Sommige aanpassingen zijn echter mogelijk niet compatibel of interoperabel met andere apparatuur, dus is het beter om daarover vooraf bij de provider te informeren.

 

Hoe Juniper SaaS implementeert

Juniper biedt open, intelligente en aanpasbare cloud-native netwerksoftwareapplicaties als cloudservices.Ondernemingen en netwerkserviceproviders kunnen onze SaaS-oplossingen gebruiken om hun netwerkomgevingen en gerelateerde cloudcomputingservices te bewaken, te onderhouden en te controleren.

Met onze AI-gestuurde SaaS-netwerkbeheertools kunnen netwerkbeheerders hun activiteiten en prestaties optimaliseren voor topefficiëntie en gebruikerservaringen. Ons SaaS-portfolio voor netwerken omvat het volgende:

 • Mist AI™-gestuurde service assurance , een pakket van SaaS-voor-netwerken dat netwerkzichtbaarheid en geautomatiseerde afstemming, probleemoplossing en detectie van bedreigingen biedt voor bekabelde en draadloze LAN's, SD-WAN's en IoT-omgevingen. Het aanbod automatiseert gebeurteniscorrelatie, identificeert de hoofdoorzaken, detecteert en herstelt proactief anomalieën en bedreigingen, en verifieert voortdurend de serviceniveaus van het netwerk op basis van metingen van de exacte ervaringen die gebruikers in real time hebben.
 • Security Director Cloud is het cloudportaal van onze klanten voor de Juniper Hybrid Mesh Security-oplossing, die de instelling en handhaving van beveiligingsbeleid in hybride on-premises en cloudomgevingen verenigt. Het beheert en verbindt firewalls op locatie, Firewall as a Service (FWaaS) en Infrastructure as a Service (IaaS)-embedded firewalls, allemaal vanuit een uniforme gebruikersinterface. Klanten kunnen Security Director Cloud gebruiken om ervoor te zorgen dat hun beveiligingsbeleid gebruikers, apparaten en applicaties volgt wanneer zij van locatie veranderen, zonder dat het beleid inzake zichtbaarheid of bescherming tegen bedreigingen wordt doorbroken.
 • Juniper Paragon™ Automation is een modulaire set van SaaS-planning, simulatie, analyses en andere gerelateerde apps. De Juniper-oplossing gebruikt closed-loop automatisering om netwerken met ultieme efficiëntie te beheren.
 • Juniper Apstra is onze SaaS voor intent-based datacenternetwerken. Het automatiseert de gehele levenscyclus van het netwerk, van ontwerp tot dagelijkse werkzaamheden, in multivendordatacenters, met voortdurende validatie, krachtige analyses en identificatie van de hoofdoorzaak voor optimale betrouwbaarheid.

Veelgestelde vragen over SaaS

Wat zijn voorbeelden van SaaS-bedrijven?

Enkele traditionele, bekende SaaS-providers zijn Salesforce.com, Dropbox, DocuSign, Slack, Google Apps en Microsoft 365. Voorbeelden van SaaS-bedrijven in de netwerksector zijn Juniper, Cisco, HPE/Aruba en Arista.

Wat is de relatie van SaaS tot cloudcomputing?

SaaS is een van de drie primaire typen cloudcomputingservices. De andere twee zijn Infrastructure as a Service (IaaS) en Platform as a Service (PaaS). 

Hoe verhoudt SaaS zich tot IaaS en PaaS?

SaaS verwijst naar applicatiesoftware die vanuit de cloud wordt geleverd als een service die via het internet toegankelijk is voor klanten. Met IaaS kunnen klanten IT-hardware-infrastructuur in de cloud "huren", bijvoorbeeld computerservers en opslagcapaciteit, en alleen betalen voor de gebruikte CPU-cycli en hoeveelheid opslag. PaaS gebruikt hetzelfde model om tools voor de ontwikkeling van applicaties, zoals middleware, op soortgelijke wijze on-demand toegankelijk te maken via het internet op pay-as-you-go-basis. 

Wat zijn enkele voorbeelden van PaaS- en IaaS-bedrijven?

PaaS-bedrijven zijn onder meer VMware, RedHat OpenShift en Oracle Cloud Infrastructure. Tot de IaaS-bedrijven behoren Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Compute Platform (GCP), IBM Cloud, Cisco MetaCloud, Oracle Cloud en Alibaba Cloud. 

Bestaat er zoiets als Networking as a Service (NaaS)?

Ja! Gartner definieert NaaS als een cloudmodel voor het leveren van gevirtualiseerde netwerkproducten en -functies, zoals routering, switching en firewalling, via het internet.Enkele specifieke mogelijkheden die NaaS beschikbaar kan maken zijn zelfbediening door de gebruiker, on-demand netwerktoegang en -gebruik, de mogelijkheid om bandbreedte dynamisch op- en af te schalen, en op verbruik gebaseerde, gedoseerde facturering per poort, bandbreedte of aantal gebruikers.

Hoe implementeert Juniper SaaS?

Juniper biedt verschillende cloudgebaseerde, netwerkgerichte SaaS-mogelijkheden aan bedrijven en serviceproviders. Waaronder:

Daarnaast maken Juniper Apstra and Paragon Automation SaaS intent-based geautomatiseerde netwerkplanning, toezicht en beheer van klantennetwerken mogelijk.