Wat is netwerkautomatisering?

Wat is netwerkautomatisering?

Netwerkautomatisering is het proces van het automatiseren van de planning, implementatie, bewerkingen en optimalisatie van netwerken en hun diensten. Op basisniveau worden handmatige taken en processen doorgevoerd in elk stadium van de levenscyclus van netwerkautomatiseringsoplossingen, naar softwareapplicaties die ze herhaalbaar en betrouwbaar kunnen voltooien.

 

Welke problemen lost netwerkautomatisering op?

Met de introductie van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML), analyseren geavanceerde oplossingen voor netwerkautomatisering metagegevens. Daarbij wordt gebruik gemaakt van modelgestuurde netwerkprogrammeerbaarheid om netwerkgedrag te leren, voorspellende analyses te leveren en aanbevelingen te doen aan teams van netwerkoperaties. Deze geavanceerde automatiseringsoplossingen kunnen worden geconfigureerd om op zelfstandige wijze te handelen, waardoor de gesloten loop van netwerkproblemen kan worden verholpen, zelfs voordat deze zich ook maar voordoen. Netwerkautomatisering verbetert daarbij de operationele efficiëntie, vermindert het potentieel voor menselijke fouten, verhoogt de beschikbaarheid van netwerkdiensten en levert een betere klantervaring.

Vandaag de dag kunnen oplossingen voor netwerkautomatisering een breed scala aan taken uitvoeren, waaronder:

 • Netwerkplanning en ontwerp, inclusief scenarioplanning en inventarisbeheer.
 • Apparaat testing en configuratieverificatie.
 • Het leveren van geïmplementeerde fysieke apparaten en diensten, en de implementatie en levering van virtuele apparaten.
 • Het verzamelen van netwerkgegevens over apparaten, systemen, software, topologie, verkeer en diensten in realtime.
 • Analyse van gegevens, inclusief AI en voorspellende ML-analyse, die inzichten levert in huidig en toekomstig netwerkgedrag.
 • Configuratienaleving die ervoor zorgt dat alle netwerkapparaten en -diensten als bedoeld werken.
 • Het opwaarderen van software, inclusief het terugdraaien van software, indien nodig.
 • Closed-loop herstel van netwerkproblemen, inclusief probleemoplossing en reparatie van verraderlijke gray failures.
 • Inzicht geven in rapporten, dashboards, waarschuwingen en alarmen.
 • Het implementeren van beveiligingsnaleving.
 • Het bewaken van het netwerk en zijn diensten om afstemming met SLA's en klanttevredenheidgaranties te verzekeren.

 

Voordelen van netwerkautomatisering

Naarmate verschuivingen naar de cloud verder gaan, zullen zakelijke klanten en hun applicaties steeds meer afhankelijk worden van het netwerk voor succes. Door deze verschuiving wordt verwacht dat netwerken uitermate betrouwbaar zijn met minimale uitval. Voor serviceproviders is automatisering een hoeksteenstrategie om de flexibiliteit van het netwerk te verhogen en tegelijkertijd de operationele uitgaven (OpEx) en de kapitaaluitgaven (CapEx) te beheersen.

Bij het automatiseren van hun netwerken en diensten halen organisaties het volgende voordeel:

 • Vermindering van het aantal problemen — Door gebruik te maken van low-code en door draaiboek aangedreven werkstromen, en met de efficiëntie van closed-loop op intentie gebaseerde operaties, worden gemeenschappelijke netwerkproblemen spontaan opgelost. De kans op handmatige procesgerelateerde fouten zoals configuratiefouten, typefouten en meer wordt verminderd.
 • Lagere kosten – Omdat automatisering de complexiteit van uw onderliggende infrastructuur vermindert, zijn er veel minder manuren nodig voor het configureren, verstrekken en beheren van diensten en het netwerk. Door de operaties te vereenvoudigen, netwerkdiensten te consolideren, de vloerruimte te verminderen en onderbenutte apparaten uit te schakelen, heeft u minder personeel nodig voor probleemoplossing en reparaties en profiteert u van energiebesparingen.
 • Verhoogde veerkracht van het netwerk — Door de noodzaak van handmatige onderbreking in het geval van een gebeurtenis weg te nemen, kunnen bedrijven een hoger servicelevel bieden en leveren, met meer consistentie in kantoren en geografische gebieden.
 • Vermindering van netwerkuitval – Door de kans op menselijke fouten te verminderen, kunnen bedrijven een hoger servicelevel bieden en leveren met meer consistentie in branches en geografische gebieden. Service Now van Juniper Networks is bijvoorbeeld een op afstand geautomatiseerde client die Juniper Networks in staat stelt om problemen in het netwerk van een klant snel en actief te detecteren voordat ze zich er van bewust worden.
 • Verhogen van strategische personeelsplanning — Door herhalende taken die onderhevig zijn aan menselijke fouten te automatiseren, worden zakelijke verbeteringen en innovatie gestimuleerd. Als gevolg hiervan ontstaan er nieuwe kansen voor het bestaand personeelsbestand.
 • Meer inzicht en netwerkcontrole – Automatisering helpt IT-operaties sneller te reageren op veranderingen door analyse. U krijgt meer zichtbaarheid in het netwerk en begrijpt precies wat er in uw netwerk gebeurt, met het vermogen om dit naar behoefte te controleren en aan te passen.

 

Implementatie van Juniper

Juniper biedt een portfolio van automatiseringsproducten en oplossingen die end-to-end automatisering leveren voor alle netwerkdomeinen. Met ondersteuning voor een multi-vendor omgeving kunnen deze oplossingen volledig worden geïntegreerd, verbeterd en aangepast in de unieke bedrijfs- en operationele omgeving van elke netwerkoperator. Paragon Automation biedt een groot aantal gebruikssituaties met verschillende oplossingen die op locatie of in de cloud als software-as-a-service (SaaS) kunnen worden uitgevoerd. Paragon Pathfinder en Paragon Planner vereenvoudigen, verbeteren en automatiseren provisioning, beheer en monitoring van Segment Routing en IP/MPLS-stromen over grote netwerken. Paragon Active Assurance, actief testen en monitoren van fysieke, hybride en virtuele netwerken. Het laat netwerkoperators verifiëren dat elke verstrekte dienst werkt wanneer die wordt geleverd en blijft werken gedurende zijn hele levensduur. Om netwerkcomponenten te bewaken en bruikbare inzichten te bieden, biedt Juniper Paragon Insights, een uitermate geautomatiseerde tool voor gegevensverzameling en netwerkanalyse dat gebruikmaakt van ML-algoritmen en Junos Telemetrie. Aanvullende details over automatiseringsproducten en oplossingen van Juniper zijn te vinden op onze portfolio-pagina voor automatisering.

 

Toekomst van netwerkautomatisering

Vooruitblikkend zullen netwerken van de toekomst het volgende kunnen bereiken:

 • AI ML-aangedreven netwerken die de intentie van netwerkgedrag kunnen leren, leveren voorspellende analyse en bieden aanbevelingen / herstelmaatregelen.
 • Implementatie van automatische serviceplaatsing en servicebeweging.
 • Geavanceerde onderzoekstechnologie gebruiken om actief de dienstenverzekering te monitoren en verkeersstromen aan te passen op basis van dienstencontracten.
 • Specifieke upgrades bieden op basis van geconfigureerde diensten.
 • Zelfstandig beheer, met actieve monitoring en rapportage aan netwerkoperators voor juiste afstemming van netwerkprestatie en gedragingen tegenover de bedrijfsdoelstellingen.

De route naar een zelfstandig netwerk is gebaseerd op telemetrie, automatisering, machine learning en programmering met een declaratief doel. Dit toekomstige netwerk wordt het Self-Driving Network™ genoemd, een zelfstandig netwerk dat voorspellend en aangepast is aan zijn omgeving.

Effectieve automatisering is alleen mogelijk als traditionele silo's worden afgebroken, zodat alle elementen in netwerkinfrastructuur, teams en ondersteunende systemen kunnen worden aangepakt. Juniper Networks biedt vereenvoudigde netwerkarchitecturen als onmisbare componenten voor vereenvoudigde algehele IT-operaties. De tools en strategieën van Juniper Networks zijn ontworpen met een flexibel en open standaard gebaseerd framework. Ze helpen netwerkoperators door automatisering mogelijk te maken voor de gehele levenscyclus van operaties, van netwerkvoorziening tot beheer en indeling.

Veelgestelde vragen over netwerkautomatisering

Waarom is netwerkautomatisering belangrijk?

In het tijdperk van 5G en de cloud wordt automatisering essentieel voor het beheer van geconvergeerde IP Service Fabrics op schaal. Automatisering vermindert het aantal menselijke fouten, wat de meest voorkomende oorzaak van de achteruitgang van de netwerkprestaties en downtime is. Hierdoor worden geautomatiseerde netwerken betrouwbaarder. Serviceproviders en grote ondernemingen kunnen automatisering ook gebruiken om de marktintroductietijd te verkorten, de klantervaring te verbeteren en aan de toenemende schaalbaarheidseisen te voldoen met vereenvoudigde netwerkactiviteiten. Het resultaat is een verbeterde netwerkefficiëntie, uptime en consistentie over de hele linie.

Hoe wordt AI gebruikt in netwerkautomatisering?

AI wordt gebruikt voor de geautomatiseerde verzameling en normalisering van gegevens over netwerkdomeinen en leveranciers, intelligente oorzaakanalyse en waarschuwingen over potentiële prestatievermindering of storingen in de apparatuur. Het is vooral nuttig om inzicht te krijgen in anomalieën die van invloed kunnen zijn op klantenservices, waardoor problemen vaak al kunnen worden opgelost voordat gebruikers er last van hebben. 

Wat is het verschil tussen netwerkprogrammeerbaarheid en netwerkautomatisering?

Om te kunnen profiteren van automatisering moeten netwerken programmeerbaar worden door nieuwe configuratiemethoden te ondersteunen, zoals NETCONF/YANG. Met een modern cloud-native platform dat low-code workflow-automatisering en REST API's biedt, kunnen organisaties processen automatiseren, zoals netwerkplanning, configuratie, compliance-verificatie, service-activering, kwaliteitsverificatie, prestatiebewaking, padberekening en closed-loop remediëring om de netwerkefficiëntie en serviceprestaties te verbeteren. 

Welke oplossingen voor netwerkautomatisering biedt Juniper?

De Juniper Paragon Automation Suite van cloud-native applicaties automatiseert en beheert de gehele levenscyclus van uw netwerkdiensten. Paragon Automation is beschikbaar als software-as-a-service (SaaS) op locatie of in de cloud, en helpt u uw netwerkservices automatisch te plannen, in te richten, te waarborgen en te optimaliseren.

Informatiebronnen

Juniper Paragon Automation: Executive Interview