Wat is DevOps?

Wat is DevOps?

DevOps is een methodologie in de IT-sector die ontwikkelaars en het operations-team samenbrengt om snel nieuwe software functies en diensten te ontwikkelen en te leveren. De DevOps-aanpak stelt teams in staat om samen te werken en het proces vanaf de ontwikkeling tot en met de implementatie te versnellen, terwijl de volgende verbeteringen worden voortgezet:

  • Kwaliteit
  • Beveiliging
  • Betrouwbaarheid
DevOps diagram

Voor een succesvolle DevOps moet er uitgegaan worden van een samenwerkingscultuur tussen ontwikkelaars en het operations-team. Dit is cruciaal voor een succesvolle implementatie. Dit stelt de twee teams in staat om beter te communiceren en zal daardoor leiden tot innovatie. Het werken binnen een onderneming zonder grenzen, creëert een geïntegreerde omgeving waar u de softwarecode herhaaldelijk kunt testen en verbeteren. Vervolgens kunt u een permanent release-schema volgen voor de implementatie van de verbeterde software.

Dit verhoogt de tevredenheid en de gebruikerservaring van uw klanten, omdat nieuwe producten en diensten snel en van hoogwaardige kwaliteit worden geleverd. Met de inzet van tools met ingebouwde machine learning en algoritmen voor een permanente monitoring en respons, worden taken (workflows) automatisch geactiveerd zonder menselijke interventie.

Naarmate u de feedback en analyses van klanten verzamelt, kunt deze informatie snel aanpassen aan uw bedrijfsplanning en toekomstige productontwikkeling. Dit maakt de cirkel rond, zodat de DevOps-cyclus opnieuw kan starten. Ditmaal kan de gezamenlijke ontwikkeling echter profiteren van de kennis die wordt opgedaan en die door klanten wordt gevalideerd. Daarbij profiteert het ook van de beginnende optimalisatie.

Door de DevOps-methologie te blijven volgen, ontstaan er ondernemingen met een nauwkeurig afgestemd ecosysteem die interagerende onderdelen bevatten, beste praktijken om de ontwikkeling te stroomlijnen en vastgestelde normen voor het handhaven van een hoog kwaliteitsniveau.

 

Voordelen van DevOps

Organisaties die de DevOps-methodologie implementeren, kunnen deze voordelen verwachten:

  • Hogere klanttevredenheid, waarde en ROI
  • Verminderde kosten voor ontwikkeling en exploitatie
  • Verhoogde kwaliteit en meer tijd voor innovatie met betrekking tot geleverde producten en diensten. Volgens het 12017 State of DevOps-overzicht spendeerden hoog presterende organisaties 21% minder tijd aan ongeplande werkzaamheden en herhaling, waardoor ze 44% meer tijd konden besteden aan nieuwe werkzaamheden, zoals het ontwikkelen van nieuwe functies of codering.
  • Kortere ontwikkelingscyclus (met automatisering) die leidt tot een snellere feedback en een snellere marktintroductietijd
  • Verhoogde communicatie en samenwerking die zorgen voor een prestatiegerichte cultuur

 

Beveiliging, DevOps en de toekomst

Beveiliging moet overal worden ingebouwd: in de protocollen, de systemen, de elementen en in de zaken rondom het netwerk. Het beveiligen van de netwerkomgeving met alleen firewalls biedt niet langer adequate netwerkbescherming. Bedrijven moeten overwegen om beveiliging in een eerder stadium aan de codering, architectuur en pre-productiesystemen toe te voegen. Met DevSecOps (beveiliging gecombineerd met DevOps) kunt u automatisering gebruiken om de beveiliging naadloos te integreren in de levenscyclus van DevOps, zonder vertraging van snelheid of flexibiliteit.

Volgens het 22017 State of DevOps-overzicht neemt het aantal personen die werkzaam zijn in de DevOps-teams elk jaar toe. In 2014 werkte 16% van de respondenten aan DevOps-teams en in 2017 groeide dit aantal uit tot 27%. DevOps is een veelzijdige en voortdurend evoluerende methodologie. In hybride en multicloud-omgevingen is DevOps essentieel voor datacenters die de cloud, transport, IoT (Internet of Things), mobiele en andere beveiligde netwerken onderbouwen. Bij de overweging hoe u DevOps en automatisering kunt implementeren, kan Juniper Networks u ondersteunen bij de aansluiting op een netwerkbeveiliging, met tooling en het beleid van de gehele multicloud.

DevOps veelgestelde vragen

Wat is het belangrijkste doel van DevOps?

Het primaire doel van DevOps is het wegnemen van de barrières tussen ontwikkelings- en operationele teams, die zich traditioneel hebben opgestapeld. DevOps bevordert samenwerking en integratie tussen deze groepen gedurende de hele softwarelevenscyclus om zowel de snelheid als de kwaliteit van de softwareontwikkeling te verhogen. 

Welke problemen lost DevOps op?

Organisaties die DevOps toepassen, bereiken met hun softwareontwikkeling een hogere efficiëntie, een snellere time-to-market en een betere gemiddelde hersteltijd. Zij leveren software sneller en met een hogere kwaliteit en stabiliteit, wat leidt tot verbeteringen in klanttevredenheid, waarde en ROI.

Wat zijn de best practices van DevOps?

De voordelen van DevOps zijn enorm, maar de invoering ervan vereist meestal enkele fundamentele organisatorische veranderingen. Tot de best practices van DevOps behoren het opbouwen van een samenwerkingscultuur, het implementeren van continue integratie en ontwikkeling, het invoeren van flexibele methodologieën, het gebruik van geschikte automatiseringstools, de overstap naar een microservices-architectuur en continue prestatiebewaking.

Is DevOps een flexibele methodologie?

DevOps kan worden beschouwd als een afgeleide van flexibele methodologie, omdat het de beginselen en praktijken ervan omvat. Maar flexibel zijn houdt niet op bij activiteiten en legt de nadruk op samenwerking tussen ontwikkelaars en productmanagement. DevOps daarentegen richt zich op de integratie van ontwikkelaars en het operationele team. DevOps en flexibele methodologieën zijn echter niet wederzijds uitgesloten, omdat zij allebei zowel de snelheid als de kwaliteit van software-ontwikkeling voor ogen hebben.

Welke DevOps-producten biedt Juniper?

Juniper Cloud-Native Contrail Networking (CN2) is een software-defined netwerkplatform (SDN) dat de oprichting en het beheer van virtuele netwerken automatiseert. Het levert infrastructuur als code, een DevOps-principe, om softwarekwaliteit te bereiken met hyperscaler-efficiëntie en -snelheid.Het is getest, gekwalificeerd en ingezet met behulp van project Argo-gebaseerde CN2 met Pipelines, een GitOps en Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD)-model voor NetOps om betrouwbaarheidstechniek te leveren op hyperscaler-snelheid.