Wat is netwerkbeveiligingsbeheer?

Wat is netwerkbeveiligingsbeheer?

Dankzij netwerkbeveiliging kan een beheerder vanaf één centrale plaats een netwerk beheren dat bestaat uit fysieke en virtuele firewalls. Beheerders hebben oplossingen voor netwerkbeveiliging nodig om een hoog niveau van zichtbaarheid te krijgen in netwerkgedrag, de configuratie van apparatuur te automatiseren, wereldwijd beleid te handhaven, firewallverkeer te bekijken, rapporten te genereren en één beheerinterface voor fysieke en virtuele systemen te bieden.

 

Aanpak problemen netwerkbeveiligingsbeheer

In de huidige complexe netwerkarchitectuur met voortdurend veranderende dreigingen, is het voor IT-medewerkers een uitdaging om een effectieve beveiligingshouding te handhaven. Tot de administratieve beveiligingstaken behoren het ondersteunen van een alsmaar groeiende matrix van gebruikers, apparaten, locaties en toepassingen; het naleven van voorschriften; het mogelijk maken van nieuwe diensten; het optimaliseren van prestaties; het waarborgen van toegangscontroles en beveiligingsmechanismen; en het op verzoek oplossen van problemen. Elke verkeerde configuratie kan een netwerk kwetsbaar maken voor geavanceerde bedreigingen en het niet naleven van regelgeving.

Om deze uitdagingen te kunnen aanpakken, moeten netwerkbeheerders consequent een beveiligingsbeleid in hun netwerk implementeren. Een netwerkinfrastructuur kan echter duizenden firewallbeleidslijnen hebben die in de loop der jaren heen zijn opgehoopt. Vaak zijn deze regels chaotisch, gedupliceerd, verouderd, of in strijd met nieuwe regels, waardoor onbedoeld prestaties en beveiliging van een netwerk worden aangetast.

De volgende illustratie toont een scenario van een typische onderneming, waar het nodig is dat de IT-afdeling de beveiliging van het netwerk aanpakt.

Network Security Management diagram

Netwerkbeveiligingsbeheer helpt handmatige taken en menselijke fouten te verminderen door het beheer te vereenvoudigen met hulpmiddelen voor beveiligingsbeleid en workflow via een gecentraliseerde beheerinterface.

Netwerkbeveiligingsbeheer kan de risico's voor het hele netwerk beperken en gegevens beschermen door het benutten van informatie over dreigingen en de mate van zwakke plekken in het netwerk, door het evalueren van mogelijke opties een aanval te blokkeren en informatie te verstrekken ter ondersteuning van de besluitvorming.

Beleidsbeheer wordt verbeterd door gemeenschappelijke beleidstaken te verenigen binnen een enkele interface, door het automatiseren van workflows voor beleidswijzigingen, inclusief nalevingscontroles en het beheer van meerdere firewall-leveranciers. Dit vereenvoudigde en geautomatiseerd veiligheidsbeheer stelt IT-teams in staat om tijd te besparen, handmatige fouten te voorkomen en risico te beperken.

 

Hoe werkt netwerkbeveiligingsbeheer?

Netwerkbeveiligingsbeheer biedt volledige zichtbaarheid in het netwerk en genereert gegevens voor bedrijfsmiddelen (groeperingen en classificaties), firewalls, applicaties, poorten, protocollen, VPN's, NAT, en beveiligingsbeleid en apparatuur van leveranciers. Deze informatie dringt door tot in de details voor individuele apparaten en wordt geanalyseerd.  De gegevens worden vertaald in intelligentie die beveiligingstransacties ontcijfert tot beheersbare, bruikbare informatie in de vorm van beleidsvorming. Bijgewerkte beleidslijnen worden gedistribueerd naar handhavingspunten (firewalls), waardoor netwerkbescherming wordt gegarandeerd.

 

Implementatie van Juniper Networks

Junos Space Security Director is een uitgebreide oplossing voor netwerkbeveiligingsbeheer die intuïtief en geavanceerd overzicht combineert met geautomatiseerd beleidsbeheer. Security Director heeft een gebruiksvriendelijke wizardgestuurde interface, granulaire configuratieopties en vooraf gedefinieerde profielen voor het inzetten van apparaten en beveiligingsdiensten. Security Director helpt beheerders bij het beheren van alle fasen van de levenscyclus van het beveiligingsbeleid voor stateful firewall, Unified Threat Management (UTM), inbraakpreventie, Application Firewall (AppFW), VPN, en Network Address Translation (NAT) via een gecentraliseerde webgebaseerde interface voor alle sites. Security Director maakt efficiënt beleidsbeheer voor meerdere beveiligingsapparaten mogelijk en biedt zeer schaalbaar apparaatbeheer.