Juniper Networks Contractbronnen

Juniper heeft een contractueel kader ontwikkeld waarmee klanten al onze hardware, software, cloudservices en ondersteuningsdiensten kunnen kopen en licentiëren. Hier vindt u alle documentatie die relevant is voor de producten en services die u koopt.

 

Algemene voorwaarden

Juniper's algemene voorwaarden zijn de fundamentele voorwaarden voor de aankoop, het gebruik, de toegang tot en/of licentiëring van Juniper-oplossingen (inclusief hardware, software, cloudservices en/of ondersteuningsdiensten).

Schema's

Schema's definiëren de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op sommige go-to-market verkoopbewegingen.

Klantenschema

Dit document is van toepassing op aankopen van Juniper-oplossingen voor intern gebruik.

 

pdf downloaden

Kanaalschema

Dit document is van toepassing op aankopen van Juniper-oplossingen door geautoriseerde wederverkopers voor wederverkoop aan gebruikers.

pdf downloaden

Distributieschema

Dit document is van toepassing op aankopen van Juniper-oplossingen voor distributie door geautoriseerde distributeurs aan geautoriseerde wederverkopers.

Deze voorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar. 

Programmavoorwaarden

Programmavoorwaarden zijn alle programmaspecifieke addenda die in de overeenkomst zijn opgenomen, inclusief land-, industrie-, kanaal- of productspecifieke voorwaarden.

Voorwaarden kanaalprogramma

Deze voorwaarden zijn van toepassing op geautoriseerde resellers en geautoriseerde distributeurs.

Deze voorwaarden kunnen worden gedownload in het Juniper Partnercentrum.

Addendum voor gegevensbescherming

Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer Juniper optreedt als een verwerker (of subverwerker) van persoonsgegevens.

Partner-DPA beschikbaar om te downloaden in het Juniper-partnercentrum

DPA voor klanten [pdf downloaden]

Bedrijfsovereenkomst

Deze voorwaarden zijn van toepassing op bedrijfsbrede licenties.

Deze voorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar.

Leen- en licentievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Juniper-oplossingen voor test, evaluatie, proof of concept of soortgelijke doeleinden.

pdf downloaden

Lokale ingebruikname-overeenkomsten

Deze voorwaarden zijn van toepassing op directe aankopen in de toepasselijke landen.

Deze voorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar.

Voorwaarden voor de Amerikaanse Public Sector

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Amerikaanse federale en staats-, lokale en educatieve klanten.

pdf downloaden

Voorwaarden voor schaal-op-aanvraag

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Juniper-oplossingen voor schaal-op-aanvraagdoeleinden.

pdf downloaden

Beschrijvende inhoud

Beschrijvende inhoud bevat documentatie die Juniper-oplossingen beschrijft. 

Beschrijvingen van cloudservices

Een beschrijving van de cloudservice, inclusief de opgenomen ondersteuningsdiensten, Juniper's verplichtingen bij het leveren van de cloudservice en eventuele specifieke privacy- en gegevensbeschermingsinformatie.

Meer richtlijnen

Documenten over servicebeschrijving

Een beschrijving van de specifieke reikwijdte en detail van elk aanbod van ondersteuningsdiensten.

Meer informatie

Productdatasheets

Documenten over de technische informatie van een product, inclusief componenten, applicaties en gebruikssituaties.

Meer informatie

Beleid

Beleid omvat online beleid, richtlijnen en procedures die van toepassing zijn op Juniper-oplossingen en/of hoe u zaken kunt doen met Juniper. 

Garanties

De voorwaarden en bepalingen van toepasselijke hardware- en softwaregaranties.

Meer informatie

Beleid einde levensduur

Juniper's beleid met betrekking tot mijlpalen voor het einde van de levensduur van Juniper-oplossingen.

pdf downloaden

Verzendvoorwaarden

Biedt informatie over verzending en export.

Meer informatie

Inkoopordervereisten

Details van het proces en geassocieerde vereisten voor het indienen van een inkooporder. 

pdf downloaden

Licentiehandleiding

Beschrijft hoe u licenties kunt activeren, installeren, beheren en controleren.  

pdf downloaden

Inspectie- en herstelbeleid

Junipers beleid met betrekking tot inspectie en herinvoering van hardware, software en cloudservices.

pdf downloaden

Herinvoeringsbeleid voor grijze markt

Junipers beleid met betrekking tot de herinvoering van grijze markt-producten.

pdf downloaden