QFX5220

Spécifications

Form factor

QFX5220-32CD : Spine/leaf fixe 1 U

QFX5220-128C : Leaf/lean spine fixe 4 U

Dimensions (W x H x D)

QFX5220-32CD : 43,8 x 4,3 x 53,59 cm

QFX5220-128C : 43,8 x 17,47 x 73,66 cm

Switching capacity

QFX5220-32CD/128C : 12,8 Tbit/s/8 milliards de paquets par seconde

Port densities(10/25/40/50/100/400GbE)

QFX5220-32CD : 32 x 400 GbE

QFX5220-128C : 128 x 100 GbE

Power consumption

QFX5220-32CD
Charge max : 973W
Charge typique : 730 W

QFX5220-128C
Charge max : 2 023 W
Charge typique : 1 433 W

Buffer capacity

QFX5220-32CD : 128 Mo

QFX5220-128C : 64 Mo

MAC addresses

QFX5220-32CD/128C : 8 192

IPv4 unicast/multicast routes

QFX5220-32CD/128C : 336 000/380 000

IPv6 unicast/multicast routes

QFX5220-32CD/128C : 130 000

Number of VLANs

QFX5220-32CD : 3 968

QFX5220-128C : 3 952

ARP entries

QFX5220-32CD/128C : 32 000

Latency

750 ns

Overlay Management and Protocols

Contrail Networking, EVPN-VXLAN