Europese privacyverklaring

Deze kennisgeving wordt verstrekt als aanvulling op het Privacybeleid van Juniper Networks en het Privacybeleid inzake werving om aanvullende informatie te verstrekken aan personen in de Europese Unie zoals vereist in de Algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming (AVG): Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement. Deze kennisgeving omvat informatie over met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, over uw rechten met betrekking tot het verwerken van uw persoonlijke gegevens en over hoe u contact kunt opnemen met Juniper Networks als u vragen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die worden verzameld over personen die zich in de Europese Unie bevinden, worden verzameld op de volgende juridische basis voor verwerking:

 • Nodig voor de uitvoering van een contract: Als wij of onze partners een contract aangaan met klanten, partners, leveranciers of andere derden is het mogelijk dat we uw persoonlijke informatie verwerken moeten verwerken, al dan niet om een contract met u te kunnen aangaan met betrekking tot werkgelegenheid.
 • Toestemming: Als u ons toestemming hebt gegeven om u te betrekken bij onze marketingactiviteiten, is het mogelijk dat we uw persoonlijke informatie verwerken of als u ons uitdrukkelijk akkoord hebt gegeven om gevoelige of specifieke informatie in verband met onze wervingsactiviteiten te verwerken.
 • Wettelijk belang: Het kan nodig zijn uw persoonsgegevens te verwerken wanneer we hiervoor een wettelijk belang hebben, zoals (1) om met u te communiceren in antwoord op uw verzoeken, vragen, aanvragen en inzendingen; (2) om reclame-, marketing- en promotieactiviteiten uit te voeren in verband met het functioneren van ons bedrijf; (3) voor onderzoek en ontwikkeling, veiligheid en optimalisatie van onze producten, diensten en websites; en (4) om een sollicitatie te verwerken, werving te doen, ons wervingsproces of websites te ontwikkelen en te verbeteren, en met u te communiceren over uw interesse in huidige of toekomstige werkgelegenheidskansen bij Juniper.
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen: Wanneer we moeten voldoen aan wetten of wettelijke verplichtingen.

Personen die zich in de Europese Unie bevinden, kunnen bepaalde rechten hebben over de verwerking van hun persoonsgegevens in het bezit van Juniper of waarvoor Juniper anderszins verantwoordelijk is, zoals hieronder beschreven:

 • Toegang: U kunt verzoeken om een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen in machineleesbare vorm.
 • Verwijderen: U kunt verzoeken om bepaalde persoonsgegevens te verwijderen, onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen.
 • Corrigeren of verbeteren: U kunt enkele persoonsgegevens die Juniper over u bewaart, corrigeren of wijzigen, in het bijzonder om verkeerde informatie te corrigeren.
 • Bezwaar aantekenen tegen of verwerking beperken: U kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van sommige persoonsgegevens over u of ons gebruik van bepaalde persoonsgegevens over u beperken.
 • Transfer: U kunt voor zover mogelijk de overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere gegevensverwerker vragen.
 • Instemming intrekken: U kunt instemmingen intrekken die u eerder aan ons hebt verleend.
 • Geautomatiseerde besluitvorming: U hebt het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, die juridische gevolgen voor u heeft of op dezelfde manier aanzienlijke gevolgen voor u heeft, met bepaalde uitzonderingen. Juniper doet over het algemeen niet aan dergelijke geautomatiseerde besluitvorming op zijn Websites of in zijn Juniper-producten. Als dat toch het geval is, voldoet Juniper aan de toepasselijke wettelijke vereisten in verband met dergelijke gegevensverwerking.

Bepaalde andere details over de verwerking van persoonsgegevens waarop personen die in de Europese Unie zijn gevestigd recht kunnen hebben, zijn opgenomen in andere bepalingen van dit Privacybeleid van Juniper en het Privacybeleid inzake wervingen.

Als u een account of accounts bij ons hebt, gaat u naar uw accountpagina('s) om de opties te bekijken die tot uw beschikking staan om uw bovenstaande rechten te kunnen uitoefenen. Houd er rekening mee dat sommige functionaliteiten mogelijk niet beschikbaar zijn, of dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, afhankelijk van de wettelijke verplichtingen van Juniper. We kunnen bijvoorbeeld niet alle gegevens verwijderen of anoniem maken, omdat we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren of bepaalde gegevens in identificeerbare vorm te bewaren. Als het niet mogelijk is om uw rechten rechtstreeks uit te oefenen of als u zich zorgen maakt over de manier waarop we uw gegevens verwerken in de Algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming, kunt u hier een verzoek indienen. U kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen via: Juniper Networks Inc., t.a.v.: Legal-Privacy, 1133 Innovation Way, Sunnyvale, Californië 94089 VS.

Juniper heeft wereldwijd dochterondernemingen en werkzaamheden en kan uw persoonlijke informatie wereldwijd delen om het bedrijf te beheren. Als persoonsgegevens worden overgedragen aan een Juniper-ontvanger in een land dat geen passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt, neemt Juniper maatregelen die zijn ontworpen om uw persoonsgegevens passend te beschermen, zoals ervoor zorgen dat dergelijke transfers onderworpen zijn aan de voorwaarden van de EU-modelclausules.

Gepubliceerd in juli 2021