Privacybeleid 2017

Juniper Networks respecteert en is toegewijd aan het beschermen van de privacy van individuen die ons van persoonlijke informatie voorzien, inclusief persoonlijke informatie die wordt verstrekt of beschikbaar wordt gesteld door bezoekers van onze website, www.juniper.net/nl/nl/, en gerelateerde subsites onder dit domein, evenals andere websites die we beheren en die een directe link naar dit privacybeleid bevatten (onze 'Websites'). Dit privacybeleid ("Beleid") beschrijft hoe we persoonlijke informatie verwerken in verband met onze websites en is van toepassing op Juniper Networks, Inc., 1133 Innovation Way, Sunnyvale, California 94089 USA ("Juniper Networks") als gegevensbeheerder. 

Van tijd tot tijd kan Juniper Networks producten en diensten aanbieden die extra privacygerelateerde kwesties bevatten. Raadpleeg de productpagina op onze websites voor informatie over dergelijke bijkomende privacygerelateerde kwesties. Bij tegenstrijdigheden tussen dit beleid en de meer specifieke informatie op een productpagina zal de informatie op de productpagina voorrang hebben.

Informatie verzameld

Persoonlijke informatie betekent alle informatie die kan worden gebruikt om een individu te identificeren. Als we andere gegevens koppelen aan uw persoonlijke gegevens, zullen we die gekoppelde gegevens behandelen als persoonlijke gegevens.

Juniper Networks verzamelt de volgende categorieën van persoonlijke gegevens:

 • voor- en achternaam,
 • e-mailadres,
 • postadres, fysiek adres of andere contactinformatie,
 • sociale media-accountinformatie,
 • IP-adres of andere toegangslog-informatie,
 • creditcardinformatie, of
 • bepaalde andere informatie die nodig is om een verzoek te beantwoorden, informatie en diensten te leveren, of te voldoen aan verschillende nationale, staats-, provinciale- of lokale rapportagevereisten.

Bovendien kunnen bezoekers worden gevraagd om bij het openen van bepaalde documenten of diensten op onze website bepaalde informatie te verstrekken, zoals hoe contact met hen kan worden opgenomen, waar de bezoeker werkt en wat de bezoeker doet.

Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, kunnen wij en ingeschakelde derden de gegevens die we van u verzamelen mettertijd en op onze website combineren met informatie die is verkregen uit andere bronnen. Op deze manier kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie verbeteren en onze interacties beter op u afstemmen. Gedetailleerde informatie op dit gebied wordt beschreven in de paragraaf 'Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën' hieronder.

Als u ervoor kiest om Juniper Networks te voorzien van persoonlijke informatie van een derde partij (zoals naam, e-mail en telefoonnummer), verklaart u toestemming te hebben van deze derde partij om in hun naam te handelen. Een voorbeeld is het doorsturen van referentiemateriaal naar een vriend of verwijzen naar een vacature.

Waarom persoonlijke informatie wordt verwerkt

We verzamelen persoonlijke informatie voor de doeleinden die hieronder worden uiteengezet:

 • Werking en onderhoud van onze website,
 • Het bekijken van productdemonstraties en software trials,
 • Toegang tot whitepapers, e-books en ander marketingmateriaal (opmerking: zodra u zich heeft geregistreerd voor een whitepaper of tool, kunt u op elk moment inloggen met uw wachtwoord en gebruikers-id),
 • Deelname aan marketingpromoties,
 • Verwerking van uw bestelling,
 • Aanmaken van een account,
 • Gebruikmaking van bepaalde functies van onze producten,
 • Personalisatie van uw ervaring,
 • Deelname aan seminars, trainingen, alsook aan daadwerkelijke of online evenementen,
 • Loopbaanmogelijkheden,
 • Gebruikersenquêtes,
 • Gebruik van de pagina 'Locate Channel Partner',
 • Toegang tot beveiligde partnersites,
 • Registratie van producten,
 • Directe marketing door Juniper of zijn telemarketingproviders (bijv. marketing via post, e-mail en sociale media).
 • Antwoorden op een verzoek,
 • Het leveren van technische ondersteuning, advies of cloud-based informatiebeveiligingsdiensten,
 • Beter voldoen aan de behoeften van bezoekers op onze website betreft het beantwoorden van vragen en verbetering van de wijze waarop informatie en diensten aan bezoekers van onze website wordt geleverd,
 • Andere wettelijke doeleinden die volgens toepasbare wetgeving toegestaan zijn.

Marketinginformatie

Van tijd tot tijd en in overeenstemming met toepasselijke wettelijke vereisten (bijv. op basis van uw voorafgaande toestemming indien vereist volgens de op u toepasselijke wetgeving), gebruiken we eventueel contactgegevens die u hebt verstrekt om u informatie over onze producten en diensten te sturen, evenals andere informatie waarvan wij denken dat die nuttig voor u kan zijn. Indien u geen marketinginformatie van ons wilt ontvangen, kunt op dit op de volgende manieren laten weten: weigering van marketinginformatie tijdens registratie of tijdens de aanvraag van Juniper marketinginformatie; of door de afmeldinstructies te volgen die in de marketingberichten worden opgenomen.

Delen en vrijgeven van persoonlijke informatie

De door ons verzamelde persoonlijke informatie wordt uitsluitend gebruikt door en alleen overgedragen aan Juniper Networks, haar kantoren en dochterondernemingen over de hele wereld, haar resellers en distributeurs en serviceproviders; dit zijn bedrijven die bij Juniper Networks onder contract staan om de gevraagde informatie en diensten te leveren, en indien, alleen voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Daarnaast worden de persoonlijke gegevens van een individu niet gedeeld buiten Juniper Networks, behalve onder voorwaarden hieronder en altijd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving:

 • wanneer we toestemming hebben ontvangen om dergelijke informatie te delen;
 • voor legitieme doeleinden die volgens toepasbare wetgeving toegestaan zijn;
 • indien het delen van de informatie noodzakelijk is om een gevraagde product of dienst te kunnen leveren (indien persoonlijke informatie wordt gedeeld met derden, wordt alleen de informatie verstrekt die nodig is om het product of de dienst te kunnen leveren. Daarbij is het die bedrijven verboden om dergelijke persoonlijke gegevens te gebruiken voor andere doeleinden.);
 • in verband met of tijdens de onderhandeling over eventuele fusie, verkoop van bedrijfsactiva, consolidatie of herstructurering, financiering of verwerving van heel of een deel van ons bedrijf door of aan een ander bedrijf;
 • als deel van een gezamenlijke salespromotie, of om verkoopleads door te geven aan een van onze distributiepartners;
 • om een individu bijtijds te voorzien van de meest recente productaankondigingen, productupdates, speciale aanbiedingen en andere informatie waarvan wij denken dat het gewenst is om deze van ons te vernemen of van onze serviceproviders (waar we toestemming voor hebben om dit soort communicatie te versturen);
 • in reactie op een informatieverzoek van een bevoegde instantie, als wij geloven dat het verstrekken van de informatie voldoet aan, of vereist is door, toepasselijke wetgeving, bepalingen of juridische procedures, waaronder het voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten;
 • met rechtshandhavingsfunctionarissen, overheidsinstanties of andere derden, indien die nodig is om de rechten, het bezit of de veiligheid te beschermen van Juniper Networks, haar zakenpartners, u of anderen, of zoals is vereist door de toepasselijke wetgeving; en
 • in een geaggregeerde en/of geanonimiseerde vorm die redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om u te identificeren.

Beveiliging van persoonlijke informatie

Juniper Networks waarborgt de veiligheid van persoonlijke informatie en andere gegevens die aan ons worden verstrekt met passende fysieke, administratieve en technische procedures. Binnen Juniper Networks worden persoonlijke gegevens opgeslagen in beveiligde, gereguleerde servers met beperkte toegang. Uw informatie kan worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land waar Juniper Networks, haar dochterondernemingen of serviceproviders zich bevinden. Bij gebruik van onze website wordt u informatie overgedragen naar de Verenigde Staten, waar we onze website beheren. Hoewel we ernaar streven om persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt niet garanderen, omdat geen enkele informatieoverdracht op het internet ooit volledig veilig is. We dringen er dan ook ten zeerste op aan dat individuen hun persoonlijke informatie beschermen bij gebruik van het internet, door bijvoorbeeld vaak hun wachtwoorden te veranderen, een combinatie van letters en cijfers te gebruiken, en een veilige browser te gebruiken.

Als we kennis nemen van een inbreuk op het beveiligingssysteem is het mogelijk dat we u informeren door middel van een kennisgeving op onze websites of door een e-mail te sturen. Het kan zijn dat u wettelijk het recht heeft dit bericht schriftelijk te ontvangen of in een andere, volgens toepasselijke wetgeving vereiste vorm. Om uw toestemming te onttrekken van een elektronische kennisgeving over een beveiligingsinbreuk dient u ons schriftelijk op de hoogte te brengen via e-mail: privacy@juniper.net.

Gebruik van cookies en gelijksoortige technologie

Een cookie is een reeks informatie die alleen uit tekst bestaat die een website naar het cookiebestand van de browser op uw computer stuurt, zodat onze website zich kan herinneren wie u bent. Een cookie zal doorgaans de naam van het domein bevatten van waaruit het cookie is gekomen, de 'levensduur' van het cookie en een waarde, meestal een willekeurig gegenereerd uniek nummer.

Er kunnen naast of in plaats van cookies gelijksoortige technologieën worden gebruikt, zoals webbakens. Dit zijn kleine, onherkenbare afbeeldingen die op uw computer worden gedownload als een specifieke website wordt geladen.

Als u onze websites bezoekt, kunnen we voor de volgende doeleinden gebruikmaken van cookies en gelijksoortige technologieën:

 • om ons te helpen u als unieke bezoeker te herkennen (als alleen een nummer) als u terugkeert naar onze website;
 • om ons toe te staan onze content en advertenties af te stemmen op uw gewenste interesses;
 • om te voorkomen dat we u herhaaldelijk dezelfde advertenties laten zien;
 • om leads te ontwikkelen voor onze interne verkooporganisatie en onze zakelijke partners en om directe marketingcommunicatie aan te bieden als u ermee akkoord bent gegaan om dergelijke communicatie te ontvangen;
 • om anonieme, geaggregeerde statistieken te compileren die ons in staat stellen te begrijpen hoe gebruikers omgaan met onze site;
 • om ons te helpen bij het verbeteren van de structuur van onze website (we kunnen u niet persoonlijk identificeren op deze manier); en
 • Om de veiligheid van onze Website te beschermen.

Op onze websites kunnen twee soorten cookies worden gebruikt: sessiecookies (dit zijn tijdelijke cookies die in het cookiebestand van uw browser blijven totdat u de site verlaat) en permanente cookies (die veel langer in het cookiebestand van uw browser blijven, hoewel de tijdsperiode afhangt van de levensduur van de specifieke cookie).

Cookies in- en uitschakelen

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren door de instellingen in uw browser te wijzigen, en om cookies te verwijderen die zijn geïnstalleerd in de cookie-map van uw browser. Het is echter mogelijk dat u niet alle interactieve functies van onze website kunt gebruiken als cookies zijn uitgeschakeld/verwijderd. Als u niet weet hoe u cookies kunt uitschakelen of verwijderen voor de browser die u gebruikt, kunt u 'cookies' selecteren in de Help-functie van uw browser voor meer informatie hierover.

Toegang tot en bijwerken van persoonlijke informatie

Juniper Networks moedigt alle individuen die persoonlijke informatie leveren aan Juniper Networks aan om hun persoonlijke informatie correct en actueel te houden. In veel gevallen kan persoonlijke informatie door een individu online worden bijgewerkt. Individuen kunnen ook toegang vragen tot hun persoonlijke informatie en om deze te wijzigen, blokkeren of verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving door middel van een e-mail naar: privacy@juniper.net

Bewaring van persoonlijke informatie

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen als nodig voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven.

Kinderen en privacy

Onze Websites zijn niet gericht op of bedoeld voor het aantrekken van kinderen onder de 13. Juniper Networks vraagt niet opzettelijk om persoonlijke gegevens van kinderen onder de 13 en stuurt hen niet opzettelijk verzoeken om persoonlijke gegevens.

Sites van derden

De websites van Juniper Networks kunnen links bevatten naar andere websites van derden waar wij geen invloed op hebben en die niet onder dit beleid vallen. We raden u aan om het privacybeleid van zulke websites van derden te lezen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Juniper Networks kan dit Beleid van tijd tot tijd aanpassen, en als we wijzigingen doorvoeren die effect kunnen hebben op hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, zullen we u daarvan bericht geven door een aangepaste verklaring te plaatsen op onze Websites.

Uw privacyrechten in Californië

Inwoners van de staat Californië, onder de California Civil Code § 1798.83, hebben het recht om een lijst op te vragen bij bedrijven die bedrijfsactiviteiten uitvoeren in Californië met betrekking tot alle derden waaraan het bedrijf in het voorafgaande jaar voor directe marketingdoeleinden persoonlijke informatie heeft verstrekt. De wet geeft ook aan dat als het bedrijf een privacybeleid heeft dat zowel een opt-out als opt-in keuze geeft voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door derden (zoals adverteerders) voor marketingdoeleinden, het bedrijf u in plaats daarvan informatie kan verstrekken over hoe u uw keuzemogelijkheden voor openbaarmaking kunt uitoefenen.

Juniper Networks is in aanmerking genomen voor de alternatieve optie. We hebben een uitgebreide privacyverklaring en bieden u details over hoe u zich kunt afmelden of aanmelden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door derden voor directe marketingdoeleinden. Daarom zijn we niet verplicht om een lijst van derden te handhaven of te onthullen die uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden in het voorafgaande jaar hebben ontvangen.

Als u een inwoner van Californië bent en informatie wilt over hoe u uw keuzes voor bekendmaking aan derden kunt gebruiken, stuur dan uw verzoek naar: privacy@juniper.net.

 

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 18 januari 2017.