Green Networking

Ontwerpen voor duurzaamheid

Bij Juniper zetten we ons in voor de bescherming van het milieu door hardware, software en serviceoplossingen aan te bieden waarmee onze klanten hun duurzaamheidsdoelstellingen kunnen halen en een circulaire economie kunnen ondersteunen. We ontwerpen en leveren producten die in alle fasen van hun levenscyclus blijk geven van verantwoordelijkheid voor het milieu.

Juniper-producten voldoen aan strenge milieunormen.

Juniper-productrecycling

Om in aanmerking komende Juniper-producten te recyclen, logt u in op uw account van de Juniper-klantenservice en opent u een case. Volg de instructies om een caseformulier in te vullen. Als u geen Juniper-gebruikersaccount heeft, kunt u Juniper-klantenservice bellen met uw recyclingaanvraag.

Nadat u het formulier heeft verzonden, zal ons klantenserviceteam u een ophaalformulier e-mailen om in te vullen. De ISO-gecertificeerde leverancier van Juniper, AER Worldwide, neemt contact met u op om het ophalen te regelen.

Circulaire economie voor duurzaamheid

Engineer: We zijn voorstander van ecodesign door materiaalinnovatie, recycleerbaarheid en energie-efficiëntie. We ontwerpen voor interoperabiliteit, modulariteit, reparatie en renovatie.

Fabricage: we werken samen met leveranciers die blijk geven van betrokkenheid bij het milieu, die bijproducten teruggeven aan het ecosysteem en die afval als hulpbron gebruiken.

Gebruik: we maken producten die lang meegaan, met flexibiliteit en interoperabiliteit. We verlagen de totale eigendomskosten door de energie-efficiëntie te verbeteren, de bedrijfskosten te verlagen en waar mogelijk cloudgebaseerde oplossingen en leasemodellen aan te bieden.

Reparatie: we bieden garanties en ondersteuning om het productleven te verlengen, en onze modulaire ontwerpen maken het gemakkelijk om producten te demonteren en te repareren, in plaats van te vervangen.

Renovatie: Als de vraag verschuift, zorgen we ervoor dat die producten toch goed kunnen worden gebruikt. Ons Juniper Certified Pre-Owned-programma stelt klanten in staat de levensduur van hun bestaande Juniper-architectuur te verlengen door hardwareproducten die aan het einde van hun levensduur zijn, met ondersteuning en garantie van de fabrikant langer te gebruiken.

Recyclen: We ontwerpen producten die gemakkelijk te demonteren zijn en we labelen onze onderdelen om recycling aan te moedigen. Voor die onderdelen die niet langer kunnen worden gebruikt, promoot onze recyclingpartner hergebruik en recycling, waarbij gegevensbeveiliging overal voorop staat. Materialen kunnen de grondstoffenkringloop efficiënt opnieuw betreden.
 

Onze groene certificaten


 

Wij voldoen aan groene wet- en regelgeving

We leven in al onze locaties de lokale en internationale wetten na en houden ons aan de volgende richtlijnen:

  • EU-richtlijn 2011/65/EU Beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS II): eliminatie van het gebruik van verboden stoffen en vermindering van het gebruik van aan beperkingen onderworpen stoffen tot niveaus op of onder de wettelijke limieten.
  • EU-richtlijn 2012/19/EU Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA): financiering en beheer van de inzameling en het beheer van milieuvriendelijke verwijdering van producten die het einde van hun nuttige levensduur hebben bereikt. Ons recyclingprogramma is beschikbaar in 27 landen.
  • Verordening EG nr. 1907/2006 betreffende de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen: rapportage en autorisatie van chemische stoffen die worden geïmporteerd, geproduceerd of gebruikt bij de bereiding van producten in de EU-lidstaten.
  • Zorgwekkende stoffen in producten (SCIP) onder de EU-kaderrichtlijn afvalstoffen (KRW) 2008/98/EG: rapportage van informatie over veilig gebruik van zeer zorgwekkende stoffen in producten die in de EU op de markt worden gebracht.

Neem contact met ons op via environmental-relations@juniper.net om productcertificaten aan te vragen en voor meer informatie.