QFX5130

Spécifications

Format

QFX5130-32CD : Spine/leaf fixe 1 U

QFX5130-48C : Spine/leaf fixe 1 U

Dimensions (L × H × P)

QFX5130-32CD : 43,8 x 4,3 x 53,59 cm

QFX5130-48C : 43,8 x 4,3 x 52,07 cm

Capacité de commutation

QFX5130-32CD : 12,8 Tbit/s / 8 Bpps

QFX5130-48C : 8 Tbit/s / 2,7 Bpps

Densité de ports (10/25/40/50/100/400 GbE)

QFX5130-32CD : Natif : 32 x 400/200/100/40 GbE + 2 x 10 GbE
max avec breakouts : 64 x 200GbE + 2 x 10GbE ou 128 x 100/50/25/10GbE + 2 x 10GbE ou 32 x 40GbE + 2 x 10GbE 

QFX5130-48C : Natif : 48 x 100GbE + 8 x 400GbE/200GbE/40GbE + 2 x 10GbE ou 56 x 100GbE + 2 x 10GbE
max avec breakouts : 16 x 200GbE + 48 x 100/50/25GbE + 2 x 10GbE ou 72 x 100/50/25GbE + 2 x 10GbE ou 74 x 10GbE

Consommation d'énergie

QFX5130-32CD
Charge maximale : 973 W
Charge typique : 730 W

QFX5130-48C
Charge maximale : 554W
Charge typique : 220W

Capacité de mise en mémoire tampon

QFX5130-32CD : 132 Mo

QFX5130-48C : 82 Mo 

Adresses MAC

QFX5130-32CD : 160 000

QFX5130-48C : 96 000

Routes unicast/multicast IPv4

QFX5130-32CD : 1,24 M*

QFX5130-48C : 700 000

Routes unicast/multicast IPv6

QFX5130-32CD : 610 000

QFX5130-48C : 360 000

Nombre de VLAN

QFX5130-32CD : 4091

QFX5130-48C : 4091

Entrées ARP

QFX5130-32CD : 32 000

QFX5130-48C : 32 000

Latence

QFX5130-32CD : 630ns

Gestion et protocoles de la superposition

QFX5130-32CD : Contrail Networking, EVPN-VXLAN*

QFX5130-48C : EVPN-VXLAN*