QFX10002

Spécifications

Format

2 U fixes, noyau/cœur de réseau

Dimensions (L × H × P)

44,2 x 8,8 x 78,7 cm

Capacité de commutation

QFX10002-36Q : 2,88 Tbit/s/1 milliard de paquets par seconde
QFX10002-72Q : 5,76 Tbit/s/2 milliard par seconde

QFX10002-60C : 12 Tbit/s/4 milliards de paquets par seconde

Densité de ports (10/25/40/50/100/400 GbE)

QFX10002-36Q/72Q : 144/288 × 10 GbE
QFX10002-36Q/72Q : 36/72 × 40 GbE
QFX10002/36Q/72Q : 12/24 × 100 GbE

QFX10002-60C : 192 × 10 GbE
QFX10002-60C : 60 × 40/100 GbE

Consommation d'énergie

QFX10002-36Q : 800 W (max), 560 W (typique)

QFX10002-72Q : 1425 W (max), 2000 (typique)

QFX10002-60C : 2 500 W (max), 2 000W (typique)

Capacité de mise en mémoire tampon

QFX10002-36Q : 12 Go
QFX10002-72Q : 24GB

QFX10002-60C: 24 Go

Adresses MAC

QFX10002-36Q : 256 000
QFX10002-72Q: 512 000

QFX10002-60C: 1 000 000

Routes unicast/multicast IPv4

128 000

Routes unicast/multicast IPv6

128 000

Nombre de VLAN

4 000

Entrées ARP

QFX10002-36Q : 192 000
QFX10002-72Q: 340 000

QFX10002-60C: 340 000

Latence

2,5 µs dans le PFE
5,5 µs dans le PFE

Gestion et protocoles de la superposition

QFX10002-36Q, QFX10002-72Q: Contrail Networking, VMWare NSX, Passerelle VXLAN L2/L3, VXLAN OVSDB, EVPN-VXLAN

QFX1000é-60C : Contrail Networking, VMware NSX, Passerelle VXLAN L2/L3, VXLAN OVSDB, EVPN-VXLAN, multihébergement EVPN