Help us improve your experience.

Let us know what you think.

Do you have time for a two-minute survey?

 
 

Biztonsági információk

A biztonsági figyelmeztetési szintek meghatározásai

A dokumentáció a biztonsági figyelmeztetések következő szintjeit használja (két figyelmeztető formátum létezik):

MEGJEGYZÉS:

Előfordulhat, hogy egy adott helyzetben hasznosnak találja ezt az információt, de akár figyelmen kívül is hagyhatja ezt a fontos információt, ha nem emelték ki megjegyzésben.

FIGYELMEZTETÉS:

Tartsa be a megadott irányelveket, hogy elkerülhesse a kisebb sérüléseket vagy kellemetlenségeket, illetve a készülék súlyos károsodását.

Figyelmeztetés lézersugárra:

Ez a szimbólum a lézer által okozott személyi sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet.

VIGYÁZAT:

Ez a szimbólum veszélyt jelent. Olyan helyzet áll fenn, amely személyi sérülést okozhat. Mielőtt bármilyen berendezésen dolgozna, tekintse át az elektromos áramkörökkel járó veszélyeket, és legyen tisztában a balesetek megelőzésére szolgáló általános gyakorlatokkal.

 • Ne végezzen olyan műveleteket, amelyek potenciális veszélyt jelentenek az emberekre, vagy veszélyessé teszik a berendezést.

 • Elektromos viharok közben soha ne szerelje fel és ne mozgassa a vezetékeket.

 • Csak akkor működtesse a készüléket, ha az megfelelően földelve van.

 • A készülék megfelelő földeléséhez kövesse a jelen útmutatóban leírtakat.

 • A biztosítékokat csak azonos típusú és teljesítményű biztosítékokra cserélje.

A beszerelési utasításokkal kapcsolatos figyelmeztetés

VIGYÁZAT:

Mielőtt az eszközt áramforráshoz csatlakoztatná, olvassa el a részletes telepítési utasításokat.

Általános biztonsági irányelvek és figyelmeztetések

A következő irányelvek segítenek garantálni az Ön biztonságát és az eszköz épségét. A felsorolt irányelvek nem feltétlenül térnek ki az összes olyan potenciálisan veszélyes helyzetre, amely az Ön munkakörnyezetében előfordulhat, ezért mindig legyen körültekintő, és támaszkodjon józan ítélőképességére.

 • Kizárólag az eszközhöz szolgáló hardverdokumentációban kifejezetten felsorolt eljárásokat hajtsa végre. Ügyeljen arra, hogy a rendszer szervizelését kizárólag engedéllyel rendelkező szervizszemélyzet végezze.

 • Ügyeljen arra, hogy az eszköz körüli terület akadály- és pormentes legyen a beszerelés előtt, alatt és után.

 • Ne hagyja a szerszámokat olyan helyen, ahol az arra járó személyek megbotolhatnak bennük.

 • Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket, például gyűrűt, karkötőt vagy láncot, amely beakadhat az eszközbe.

 • Viseljen biztonsági szemüveget, ha olyan körülmények között dolgozik, amelyek veszélyt jelenthetnek a szemre.

 • Soha ne próbáljon olyan tárgyat felemelni, amely egy személy számára túl nehéz.

 • Soha ne helyezzen üzembe elektromos emelőt nedves helyen, kivéve, ha az emelő kifejezetten nedves környezetben történő használatra szolgál.

 • Csak akkor működtesse az eszközt, ha megfelelően lett földelve. Az eszköz megfelelő földeléséhez kövesse a részletes beszerelési utasításokat.

 • Ne nyissa fel és ne távolítsa el a váz burkolatait vagy fémlemez alkatrészeit, kivéve, ha az eszköz hardverének dokumentációja erre vonatkozó utasítást tartalmaz. Az ilyen művelet súlyos áramütéshez vezethet.

 • Ne nyomjon és ne erőltessen át semmiféle tárgyat a váz keretének nyílásain. Az ilyen művelet áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

 • Ügyeljen arra, hogy ne ömöljön folyadék a vázra vagy az eszköz bármely komponensére. Az ilyen művelet áramütéshez vagy az eszköz károsodásához vezethet.

 • Ne érjen olyan szigeteletlen elektromos vezetékekhez vagy kapcsokhoz, amelyeket nem választottak le az áramforrásról. Az ilyen művelet áramütéshez vezethet.

 • A váz egyes részei, például a tápegység felületei, a tápegység fogantyúi, a vonalkártya fogantyúi és a ventilátortálca fogantyúi felforrósodhatnak. A következő címke a vázon található forró felületekre figyelmeztet:

 • Mindig ügyeljen arra, hogy az összes modul, tápegység és burkolati panel teljesen be legyen helyezve, és a szerelőcsavarok teljesen meg legyenek húzva.

 • Egy-/kétlyukas rendszerföldelés ajánlott váltóáramhoz és egyenáramhoz. A váltóáramú működtetéshez a tápkábel földelőérintkezője is használható, az egyenáramú működtetéshez pedig a tápegység dugasza vagy a tápkábel földelése, ha jelen van.

 • A felhasználónak nem szabad elektromos földelési csatlakozás létrehozásával próbálkozni; e célból a megfelelő ellenőrző hatósághoz vagy villanyszerelőhöz kell fordulniuk.

 • A felhasználóknak saját testi épségük védelmében biztosítaniuk kell, hogy a hálózati áramellátásnak, a telefonvonalaknak és a belső fém vízcsőrendszernek (ha jelen van) az elektromos földelési csatlakozásai csatlakoztatva legyenek. Ez az óvintézkedés vidéki területeken különösen fontos lehet.

 • Az eszköz komponenseinek eltávolítása vagy beszerelése előtt csatlakoztassa egy elektrosztatikus kisüléstől védő földelőcsík egyik végét egy kisülési ponthoz, a másik végét pedig tekerje és rögzítse a fedetlen csuklójára. Ha nem használ elektrosztatikus kisüléstől védő földelőcsíkot, az az eszköz károsodásával járhat.

 • A következő helyi, országos és nemzetközi villamossági előírásoknak megfelelően szerelje be az eszközt:

  • Egyesült Államok – Országos Tűzvédelmi Egyesület (NFPA 70), Egyesült Államok Országos Villamossági Kódexe (United States National Electrical Code).

  • Más országok – Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) 60364, 1–7. rész.

  • Kanada – Kanadai Villamossági Kódex (Canadian Electrical Code), 1. rész, CSA C22.1.

 • A TN áramellátó rendszerre értékelve.

 • Megfelelő az információtechnológiai termekbe történő beszerelésre az NFPA 75 szabvány és az Országos Villamossági Kódex 645. cikke szerint.

 • Azonosítsa a vészhelyzeti főmegszakító kapcsoló helyét a munkahelyiségben, hogy elektromos baleset bekövetkezése esetén gyorsan le tudja kapcsolni az áramellátást.

 • Gondoskodjon róla, hogy a földelési felületek tiszták és fényes kidolgozásúak legyenek a földelés csatlakoztatása előtt.

 • Ne dolgozzon egyedül, ha potenciálisan veszélyes körülmények vannak jelen a munkaterület bármely részén.

 • Soha ne feltételezze, hogy egy áramkör le van csatlakoztatva az áramforrásról. A munka megkezdése előtt mindig ellenőrizze az áramkört.

 • Körültekintően azonosítsa a potenciális veszélyeket a munkaterületen, például a nedves padlókat, a földeletlen hosszabbítóvezetékeket és a hiányzó biztonsági földeléseket.

 • Az eszközt a feltüntetett névleges elektromos értékeken belül, a termék használati utasítása szerint működtesse.

 • Az eszköz és a perifériás berendezés biztonságos és helyes működésének biztosításához a csatlakoztatott perifériás berendezésre előírt kábeleket és csatlakozókat használja, és győződjön meg róla, hogy állapotuk megfelelő.

 • Soha ne szereljen be sérültnek látszó berendezést.

 • Mielőtt hozzálátna a munkához a tápvezetékekhez csatlakoztatott berendezésen, vegye le az ékszereit, egyebek között a gyűrűit, a nyakláncait és a karóráját is. Az áramforráshoz és a földhöz csatlakoztatott fémtárgyak felhevülnek, és súlyos égési sérüléseket okozhatnak, vagy hegesztés révén a kapcsokhoz rögzülhetnek.

 • A váltóárammal működő eszközöket háromeres elektromos kábellel és földelt típusú dugasszal szállítjuk, amely csak földelt típusú aljzatokhoz csatlakoztatható. Ne próbálja megkerülni ezt a biztonsági megoldást. A berendezés földelése meg kell, hogy feleljen a helyi és országos villamossági előírásoknak.

 • 13 A/16 A/20 A névleges minimális áramerősségű, tanúsítvánnyal rendelkező külső áramköri megszakítót (az eszköztől függően 2 vagy 4 pólusú áramköri megszakítót) kell biztosítani a beszerelés helyszínén.

 • Váltóárammal működő eszköz esetében a tápkábel az elsődleges leválasztóeszköz. A csatlakozóaljzatnak a váltóárammal működő eszköz közelében, könnyen hozzáférhető helyen kell lennie.

 • Mielőtt az eszközön vagy a tápegységek közelében végezne munkát, csatlakoztassa le az összes tápkábelt az eszközről. Az összes csatlakoztatást teljesen le kell választani az egység áramellátásának megszüntetéséhez.

Elektrosztatikus kisülés okozta károk megelőzése

Az antisztatikus tasakokban szállított eszközök érzékenyek a sztatikus elektromosság által okozott károsodásra. Egyes alkatrészeket már 30 V-os feszültség is károsíthat. Potenciálisan káros statikus feszültségeket könnyen előidézhet, ha műanyag vagy habszivacs csomagolóanyagot kezel, vagy ha alkatrészeket mozgat műanyagon vagy szőnyegen. Tartsa be az alábbi irányelveket az elektrosztatikus kisülés (ESD) okozta károk minimalizálására, amelyek időszakos vagy teljes alkatrész-meghibásodásokat okozhatnak:

 • Mindig használjon ESD-csuklópántot, amikor ESD okozta károsodásra érzékeny alkatrészeket kezel, és ügyeljen arra, hogy az közvetlenül érintkezzen a bőrével.

  Ha nem áll rendelkezésre földelőpánt, tartsa az alkatrészt az antisztatikus tasakban (lásd az 1. Ábra) az egyik kezében, és a másik kezével érintse meg az eszköz szabadon lévő, csupasz fémfelületét közvetlenül azelőtt, hogy az alkatrészt behelyezné az eszközbe.

  VIGYÁZAT:

  A biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze az ESD földelőpánt ellenállásértékét. A mért értéknek az 1 és 10 Mohm közötti tartományban kell lennie.

 • Az ESD okozta károsodásra érzékeny és a készülékből eltávolított alkatrészek kezelésénél győződjön meg arról, hogy ESD-csuklópántjának a berendezés felőli vége az eszköz vázán lévő ESD-ponthoz van rögzítve.

 • Ha nem áll rendelkezésre földelőpánt, az alkatrész kezelése előtt érintse meg a készülék csupasz fémrészét, hogy földelje magát.

 • Kerülje az érintkezést az ESD okozta károsodásra érzékeny alkatrész és a ruházata között. A ruházat által kibocsátott elektrosztatikus kisülés okozta feszültségek károsíthatják az alkatrészeket.

 • ESD okozta károsodásra érzékeny alkatrész eltávolításakor vagy beszerelésekor az alkatrészeket mindig az alkatrésszel felfelé, antisztatikus felületre, antisztatikus kártyatartóba vagy antisztatikus tasakba helyezze (lásd az 1. Ábra). Ha alkatrészt küld vissza, a csomagolás előtt helyezze antisztatikus tasakba.

  1: Ábra Egy alkatrész antisztatikus tasakba helyezése Egy alkatrész antisztatikus tasakba helyezése
  FIGYELMEZTETÉS:

  Az ANSI/TIA/EIA-568 szabvány szerinti kábelek, például az 5e és 6-os kategóriájú kábelek elektrosztatikusan feltöltődhetnek. A töltés elvezetése érdekében mindig földelje a kábeleket azáltal, hogy egy megfelelő és biztonságos földeléshez érinti, mielőtt a rendszerhez csatlakoztatja őket.

A telephely elektromos kábelezési útmutatója

A 1. Táblázat azokat a tényezőket írja le, amelyeket figyelembe kell vennie a telephely elektromos kábelezésének tervezésekor.

VIGYÁZAT:

Megfelelően földelt és árnyékolt környezetet kell biztosítania, és elektromos túlfeszültség-levezető eszközöket kell használnia.

1: Táblázat A telephely elektromos kábelezési útmutatója
A telephely kábelezésének tényezői Irányelvek

Jelzési korlátozások

Ha a telephelyén az alábbi problémák bármelyikét tapasztalja, forduljon az elektromos túlfeszültségek megszüntetésével és árnyékolásával foglalkozó szakértőkhöz:

 • A nem megfelelően felszerelt vezetékek rádiófrekvenciás interferenciát (RFI) okoznak.

 • Villámcsapás okozta károk akkor keletkeznek, ha a vezetékek hossza meghaladja az ajánlott távolságot, vagy épületek között haladnak át.

 • A villámok által okozott elektromágneses impulzusok (EMP-k) károsítják az árnyékolatlan vezetőket és az elektronikus eszközöket.

Rádiófrekvenciás interferencia

A telephely kábelezéséből származó rádiófrekvenciás zavarok csökkentése vagy kiküszöbölése érdekében tegye a következőket:

 • Használjon csavart érpáras kábelt a földelő vezetők megfelelő elosztásával.

 • Ha meg kell haladnia az ajánlott távolságokat, használjon jó minőségű, csavart érpáros kábelt, adott esetben minden adatjelhez egy földelt vezetőt.

Elektromágneses összeférhetőség

Ha a telephelyén elektromágneses összeférhetőségi (EMC) problémák merülnek fel, különösen villámcsapás vagy rádióadók miatt, kérjen szakértői tanácsot.

Az erős elektromágneses interferencia (EMI) által okozott problémák közül néhány:

 • A készülékben lévő jeladók és vevőkészülékek megsemmisülése.

 • A vezetékeken keresztül a berendezésbe vezetett túlfeszültségek következtében fellépő elektromos veszélyek.

Középsíki energiaveszélyre figyelmeztető figyelmeztetés

VIGYÁZAT:

Nagy mennyiségű elektromos energia oszlik el a középsíkon. Az alkatrészek karbantartása során ügyeljen arra, hogy ne érjen fém tárggyal a középsík csatlakozóihoz, illetve a középsíkhoz csatlakoztatott alkatrészekhez.

Váltakozó áramú elektromos biztonsági irányelvek

A következő elektromos biztonsági irányelvek vonatkoznak a váltakozó áramú tápellátású eszközökre:

FIGYELMEZTETÉS:

AZ EGYSÉG EGYNÉL TÖBB TÁPKÁBELLEL RENDELKEZIK. AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN SZERVIZELÉS ELŐTT HÚZZA KI AZ ÖSSZES TÁPKÁBELT.

Az egynél több tápcsatlakozással rendelkező eszközök esetében az áramütés elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy minden tápcsatlakozás teljesen le van választva annak érdekében, hogy az eszköz tápellátása teljesen megszűnjön. A tápellátás megszüntetéséhez húzzon ki minden tápkábelt (minden tápegységhez egyet).

Egyenáramú elektromos biztonsági irányelvek

 • Egy egyenáramú tápellátású eszköz olyan egyenáramú csatlakozóblokkal van felszerelve, amely a maximálisan konfigurált eszköz teljesítményigényére van méretezve.

 • A tartósan csatlakoztatott berendezések esetében a berendezésen kívül egy könnyen hozzáférhető leválasztó berendezést kell beépíteni.

 • A csatlakoztatható berendezések esetében a csatlakozóaljzatot a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

 • Ügyeljen arra, hogy a földelővezetéket vagy -csövet egy szilárd központi irodai földeléshez csatlakoztassa.

 • A földelővezetéknek a földelőcsapnál történő lezárásához zárt hurokgyűrű ajánlott.

 • Vezessen két vezetéket a megszakító dobozból egy 48 VDC forráshoz.

 • Az egyenáramú tápellátású, egyenáramú csatlakozóblokkal ellátott készüléket csak korlátozottan hozzáférhető helyre történő telepítésre szánják. Az Egyesült Államokban a korlátozott hozzáférésű terület az ANSI/NFPA 70 nemzeti elektromos szabályzat 110-16., 110-17. és 110-18. cikkének megfelelő terület.

  MEGJEGYZÉS:

  Az elsődleges túláram elleni védelmet az épület megszakítója biztosítja. Ennek a megszakítónak a NEC ANSI/NFPA 70 szabványnak megfelelően védenie kell a túláramok, rövidzárlatok és földelési hibák ellen.

 • Ellenőrizze, hogy az egyenáramú bemeneti vezetékek polaritása megfelelő-e. Bizonyos körülmények között a fordított polaritású csatlakozások kioldhatják az elsődleges megszakítót, vagy károsíthatják a berendezést.

 • A jelzett -48 VDC bemeneti feszültség egy egyenáramú készülék esetében az akkumulátor-áramkörhöz tartozó névleges feszültség, és ennél magasabb feszültségek csak a töltési funkcióhoz tartozó úszófeszültségeket jelölik.

 • Mivel a készülék pozitív földelésű rendszer, a pozitív vezetéket az RTN feliratú csatlakozóhoz, a negatív vezetéket a -48 VDC feliratú csatlakozóhoz, a földelést pedig a készülék földelési pontjaihoz kell csatlakoztatni.

Egyenáramú elektromos biztonsággal kapcsolatos figyelmeztetések

Egyenáramú berendezéssel végzett munka esetén tartsa be a következő figyelmeztetéseket:

Egyenáramú rézvezetőkre vonatkozó figyelmeztetés

VIGYÁZAT:

Csak rézvezetékeket használjon.

Egyenáramú lekapcsolási figyelmeztetés

VIGYÁZAT:

A tápegységeken végzett bármely művelet előtt ellenőrizze, hogy az egyenáramú áramkör nincs áram alatt. Annak biztosítása érdekében, hogy minden áramellátás le legyen kapcsolva, keresse meg az egyenáramú áramkört kiszolgáló megszakítót a panelen, kapcsolja a megszakítót kikapcsolt állásba, majd ragasztással rögzítse a megszakító kapcsolókarját kikapcsolt állásba, és kövesse a LOTO (Lezárás és feltüntetés) eljárást.

Egyenáramú tápkábelek lezárására vonatkozó figyelmeztetés

VIGYÁZAT:

Ha sodort vezetékekre van szükség, használjon jóváhagyott kábelvégződést, például zárt hurkot vagy villás kábelsarukat. Ezeknek a csatlakozóknak a vezetékekhez megfelelő méretűnek kell lenniük, és mind a szigetelést, mind a vezetőt rögzíteniük kell.

Egyenáramú tápkábelek bekötési sorrendjére vonatkozó figyelmeztetés

VIGYÁZAT:

A megfelelő kábelsaruk segítségével kösse be az egyenáramú tápegységet. A tápellátás csatlakoztatásakor a megfelelő bekötési sorrend: föld a földhöz, +RTN a +RTN-hez, majd -48 V a -48 V-hoz. A tápellátás leválasztásakor a megfelelő bekötési sorrend: -48 V a -48 V-hoz, +RTN a +RTN-hez, majd föld a földhöz. Ne feledje, hogy a földelővezetéket mindig először kell csatlakoztatni, és utoljára kell leválasztani.

Több tápegység leválasztására vonatkozó figyelmeztetés

VIGYÁZAT:

A hálózati eszköz egynél több tápcsatlakozással rendelkezik. Az összes csatlakoztatást teljesen le kell választani ahhoz, hogy az egység áramellátása teljesen megszűnjön.

Tápellátási földelési követelményei és figyelmeztetés

A szigetelt földelővezetőt, amely méretben megegyezik a földelt és a földeletlen leágazó áramkör vagy egyenáramú tápvezeték méreteivel, de zöld és sárga csíkokkal azonosítható, a készüléket tápláló leágazó áramkör vagy egyenáramú tápforrás részeként szerelik fel. A földelővezeték egy elkülönített rendszer a tápláló transzformátoron vagy a motorgenerátor-készleten vagy az egyenáramú áramforráson.

VIGYÁZAT:

A készülék telepítésekor mindig a földelőcsatlakozást kell először felszerelni, és utoljára kell leválasztani.

TN áramellátási figyelmeztetés

VIGYÁZAT:

A berendezés TN áramellátású rendszerrel működik.

Elektromos baleset utáni teendő

Ha egy elektromos baleset sérülést okoz, az alábbi lépéseket hajtsa végre az alábbi sorrendben:

 1. Legyen óvatos. Legyen tisztában a további sérüléseket okozó potenciálisan veszélyes körülményekkel.

 2. Szüntesse meg a készülék tápellátását.

 3. Ha lehetséges, küldjön egy másik személyt orvosi segítségért. Ellenkező esetben mérje fel az áldozat állapotát, majd hívjon segítséget.

Képesített személyzetre vonatkozó figyelmeztetés

VIGYÁZAT:

Az eszköz beszerelését vagy cseréjét kizárólag képzett és képesített személyzet végezheti.

Norvégiára és Svédországra érvényes figyelmeztetés

VIGYÁZAT:

A berendezést földelt hálózati csatlakozóaljzathoz kell csatlakoztatni.

A váz és a komponensek emelésére vonatkozó irányelvek

Az eszköz elhelyezése előtt győződjön meg róla, hogy a helyszín megfelel az áramellátásra, a környezetre és az eszköz körüli szabad helyre vonatkozó követelményeknek.

Az eszköz felemelése és mozgatása előtt csatlakoztassa le az összes külső kábelt és vezetéket.

Nehéz tárgy emelésekor ügyeljen arra, hogy a súly a két lábára nehezedjen, ne a hátára. Hajlítsa be a térdeit, és tartsa a felsőtestét viszonylag egyenesen. Ügyeljen arra, hogy emelés közben ne forduljon el a törzse. Egyenletesen ossza el a terhet, és ügyeljen arra, hogy stabilan álljon.

A következő emelési irányelveket alkalmazza eszközök és komponensek emeléséhez:

 • 18 kg-ig: Egy személy.

 • 18 kg-tól 32 kg-ig: Legalább két személy.

 • 32 kg-tól 55 kg-ig: Legalább három személy.

 • 55 kg fölött: Anyagmozgató rendszereket (emelőrudat, hevedert, emelőszerkezetet stb.) kell használni. Amikor erre nincs mód, különlegesen képzett személyeket vagy rendszereket kell használni (anyagmozgató vagy költöztető szakembereket).

Korlátozott hozzáférésre vonatkozó figyelmeztetés

VIGYÁZAT:

Az egység korlátozott hozzáférésű területekre történő beszerelésre szolgál. A korlátozott hozzáférésű terület olyan területet jelent, ahová csak a szervizszemélyzet léphet be speciális eszközzel, kulccsal vagy egyéb biztonsági megoldással, és amely a helyszínért felelő illetékes ellenőrzése alatt áll.

Rámpára vonatkozó figyelmeztetés

VIGYÁZAT:

Az eszköz beszereléséhez ne használjon 10 foknál meredekebb rámpát.

Szerelőkeretbe és szekrénybe szerelésre vonatkozó figyelmeztetések

Ügyeljen arra, hogy a szerelőkeret vagy szekrény, amelybe az eszközt szereli, kiegyensúlyozottan és biztonságosan legyen megtámasztva. Az egyenetlen mechanikai terhelés veszélyes körülményekhez vezethet. A testi épség védelme érdekében az eszköz szerelőkeretbe szerelése, illetve szerelőkeretben történő szervizelése során a következő óvintézkedésekkel biztosítsa a rendszer stabilitását.

A következő utasítások az Ön biztonságának garantálására szolgálnak:

 • Az eszközt az épület szerkezetéhez rögzített szerelőkeretbe kell szerelni.

 • Az eszközt a szerelőkeret aljára kell szerelni, ha ez az egyetlen egység a szerelőkeretben.

 • Amikor az eszközt nem üres szerelőkeretbe helyezi, alulról felfelé haladva töltse fel a szerelőkeretet úgy, hogy a legnehezebb komponens kerüljön a szerelőkeret aljára.

 • A szerelőkerethez stabilizálóelemek tartoznak. Az eszköz szerelőkeretbe szerelése vagy szerelőkeretben történő szervizelése előtt szerelje fel a stabilizálóelemeket.

Földelt berendezésre vonatkozó figyelmeztetés

VIGYÁZAT:

Az eszköznek mindig megfelelően földelve kell lennie.

A portok nyitott apertúrájából kilépő sugárzásra vonatkozó figyelmeztetés

VIGYÁZAT:

A port apertúrájából láthatatlan sugárzás léphet ki, amikor nincs száloptikai kábel csatlakoztatva, ezért a sugárterhelés elkerülése érdekében ne nézzen a nyitott apertúrába.

A lezáratlan optikai csatlakozók láthatatlan lézersugárzást bocsáthatnak ki. Az emberi szemlencse a teljes lézerteljesítményt a retinára fókuszálja, így ha Ön a pillantását közvetlenül a lézerforrásra fókuszálja, akkor még kis teljesítményű lézer esetén is tartósan károsodhat a szeme.

Általános lézerbiztonsági irányelvek

Amikor optikai adó-vevő elemeket támogató portok körül végez munkát, tartsa be a következő biztonsági irányelveket a szemsérülés megelőzése érdekében:

 • Ne nézzen lezáratlan portokba vagy ismeretlen forráshoz csatlakozó optikai szálakba.

 • Ne vizsgálja meg a lezáratlan optikai portokat optikai eszközökkel.

 • Kerülje a nyaláb fényének való közvetlen kitettséget.

Lézer és LED biztonsági irányelvek és figyelmeztetések

A Juniper Networks eszközei lézeres adókkal vannak felszerelve, amelyeket az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság 1. vagy 1M osztályú lézerterméknek minősít, és az EN 60825-1 és EN 60825-2 szabványok követelményei szerint 1. osztályú lézerterméknek minősülnek.

Tartsa be a következő irányelveket és figyelmeztetéseket:

1M-es osztályú lézertermékre vonatkozó figyelmeztetés

VIGYÁZAT:

1M osztályú lézertermék.

1M-es osztályú lézersugárzásra vonatkozó figyelmeztetés

VIGYÁZAT:

Nyitott állapotban 1M. osztályú lézersugárzást bocsát ki Ne nézzen bele a fénybe közvetlenül optikai eszközökkel.

1-es osztályú lézertermékre vonatkozó figyelmeztetés

VIGYÁZAT:

1-es osztályú lézertermék.

1-es osztályú LED termékre vonatkozó figyelmeztetés

VIGYÁZAT:

1-es osztályú LED termék.

Lézersugár figyelmeztetés

VIGYÁZAT:

Ne nézzen a lézernyalábba, és ne tekintsen bele közvetlenül optikai eszközökkel.

Le nem zárt száloptikás kábel figyelmeztetés

VIGYÁZAT:

A száloptikás kábel le nem zárt csatlakozója láthatatlan lézersugárzást bocsáthat ki. A szemsérülés elkerülése érdekében ne vizsgálja a száloptikát 100 mm-en belül nagyító optikai eszközzel, például nagyítóval.

Karbantartási és üzemeltetési biztonsági irányelvek és figyelmeztetések

A készülékek karbantartása közben tartsa be a következő irányelveket és figyelmeztetéseket:

Akkumulátorkezelési figyelmeztetés

VIGYÁZAT:

Az akkumulátor nem megfelelő cseréje robbanáshoz vezethet. Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott vagy azzal egyenértékű típusúra cserélje. A használt akkumulátorokat a gyártó utasításainak megfelelően selejtezze le.

Ékszereltávolítási figyelmeztetés

VIGYÁZAT:

Mielőtt hozzálátna a munkához a tápvezetékekhez csatlakoztatott berendezésen, vegye le az ékszereit, egyebek között a gyűrűit, a nyakláncait és a karóráját is. Az áramforráshoz és a földhöz csatlakoztatott fémtárgyak felhevülnek, és súlyos égési sérüléseket okozhatnak, vagy hegesztés révén a kapcsokhoz rögzülhetnek.

Villámtevékenység figyelmeztetés

VIGYÁZAT:

Ne dolgozzon a rendszeren, és ne csatlakoztasson és ne húzzon ki kábeleket villámlás közben.

Üzemi hőmérséklet figyelmeztetés

VIGYÁZAT:

A készülék túlmelegedésének elkerülése érdekében ne használja olyan helyen, amely meghaladja az ajánlott maximális környezeti hőmérsékletet. A légáramlás korlátozásának elkerülése érdekében biztosítson legalább 15,2 cm szabad helyet a szellőzőnyílások körül.

Termék leselejtezésére vonatkozó figyelmeztetés

VIGYÁZAT:

A készülék leselejtezését az adott országban érvényes törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően kell végezni.

Tűzbiztonsági követelmények

Tűz esetén az emberek biztonsága az elsődleges szempont. Eljárásokat kell kidolgoznia az emberek védelmére tűz esetén, biztonsági képzést kell nyújtania, valamint megfelelően biztosítania kell a tűzvédelmi berendezéseket és a tűzoltó készülékeket.

Ezenkívül tűzveszély esetén eljárásokat kell kidolgoznia a berendezés védelmére. A Juniper Networks termékeit olyan környezetben kell telepíteni, amely alkalmas az elektronikus berendezések számára. Javasoljuk, hogy tűz esetén a berendezés közelében legyen tűzoltó berendezés, és a berendezés üzembe helyezése és működtetése során tartsa be a helyi tűzvédelmi, biztonsági és elektromos előírásokat és rendeleteket.

Tűzoltás

Elektromos veszély vagy elektromos tűz esetén először kapcsolja ki a berendezést az áramforrásnál. Ezután használjon C-osztályú tűzoltó készüléket, amely nem korrozív tűzgátló anyagokat használ a tűz eloltására.

Tűzoltó berendezés

A nem korrozív tűzgátló anyagokat, például szén-dioxidot és Halotron™-t használó C-osztályú tűzoltó készülékek a leghatékonyabbak az elektromos tüzek eloltására. A C-osztályú tűzoltó készülékek kiszorítják az oxigént az égés helyéről, hogy megszüntessék a tüzet. Az olyan berendezéseken vagy azok környezetében keletkező tűz oltásához, amelyek hűtés céljából levegőt szívnak a környezetből, ilyen típusú inert oxigén kiszorító tűzoltó készüléket kell használni olyan tűzoltó készülékek helyett, amelyek visszamaradó anyagokat hagynak a berendezésen.

Ne használjon többcélú ABC osztályú kémiai tűzoltó készülékeket (száraz vegyi tűzoltó készülékek). A tűzoltó készülékek töltetének elsődleges összetevője a monoammónium-foszfát, amely nagyon ragadós és nehezen tisztítható. Ezenkívül a monoammónium-foszfát kis mennyiségű nedvesség jelenlétében erősen korrodáló hatásúvá válhat, és a legtöbb fémet korrodálja.

Minden olyan berendezés, amely olyan helyiségben van, ahol vegyi tűzoltó készüléket használtak, idő előtti meghibásodásnak és megbízhatatlan működésnek van kitéve. A berendezés javíthatatlanul károsodottnak tekintendő.

MEGJEGYZÉS:

A garanciák érvényességének megőrzése érdekében ne használjon száraz vegyi tűzoltó készüléket a Juniper Networks által gyártott eszközökön vagy annak közelében keletkezett tűz megfékezésére. Ha száraz vegyi tűzoltó készüléket használ, a készülék már nem jogosult a szervizmegállapodás szerinti garanciára.

Javasoljuk, hogy a javíthatatlanul károsodott berendezéseket környezetkímélő módon selejtezze le.