Help us improve your experience.

Let us know what you think.

Do you have time for a two-minute survey?

 
 

Informacije o sigurnosti

Definicije razina sigurnosnih upozorenja

U dokumentaciji se navode sljedeće razine sigurnosnih upozorenja (postoje dva formata upozorenja):

NAPOMENA:

Ove informacije možda će vam biti od pomoći u određenoj situaciji ili biste mogli previdjeti ove važne informacije kad one ne bi bile istaknute u Napomeni.

OPREZ:

Morate proučiti ove specificirane smjernice kako biste izbjegli lakše ozljede ili nelagodu po sebe ili ozbiljna oštećenja uređaja.

UPOZORENJE ZA LASER:

Ovaj simbol upozorava vas na rizik od potencijalne ozljede laserom.

UPOZORENJE:

Ovaj simbol znači opasnost. Nalazite se u situaciji koja bi mogla rezultirati tjelesnim ozljedama. Prije rada na bilo kakvoj opremi morate biti svjesni opasnosti vezanih uz električne sklopove i biti upoznati sa standardnim procedurama sprječavanja nezgoda.

 • Ne izvodite nikakve radnje koje bi mogle dovesti ljude u potencijalnu opasnost ili opremu učiniti nesigurnom.

 • Nikad ne postavljajte instalacije i ne radite na njima za vrijeme električnih oluja.

 • Radite na uređaju samo ako je propisno uzemljen.

 • Za propisno uzemljenje uređaja slijedite upute u ovom vodiču.

 • Osigurače zamijenite samo osiguračima iste vrste i oznake.

Upozorenje za upute za montažu

UPOZORENJE:

Pročitajte detaljne upute za montažu prije nego što priključite uređaj na izvor napajanja.

Opće sigurnosne upute i upozorenja

Upute navedene u nastavku služe u svrhu očuvanja vaše sigurnosti i zaštite uređaja od oštećenja. Popis uputa možda neće obuhvaćati sve potencijalno opasne situacije u vašem radnom okruženju, zato uvijek trebate biti oprezni i dobro prosuđivati.

 • Provodite samo one postupke koji su izričito opisani u dokumentaciji o strojnoj opremi za ovaj uređaj. Pazite da samo ovlašteno servisno osoblje izvršava servisne preglede sustava.

 • Površine oko uređaja trebaju biti čiste i na njima ne smije biti prašine prije, tijekom i nakon montaže.

 • Alat se ne smije držati na mjestima na kojima bi se ljudi mogli spotaknuti o njega dok hodaju.

 • Ne nosite široku odjeću ni nakit, poput prstenja, narukvica ili lanaca, koji bi se mogli zaglaviti u uređaju.

 • Nosite zaštitne naočale ako radite u bilo kakvim uvjetima koji mogu biti opasni za vaše oči.

 • Nikada ne pokušavajte podići predmet koji je toliko težak da ga ne može nositi jedna osoba.

 • Nikada nemojte ugraditi električne utičnice na vlažna mjesta, osim ako nisu posebno namijenjene vlažnom okruženju.

 • Uređajem se služite samo ako je pravilno uzemljen i pridržavajte se uputa iz naših detaljnih uputa za montažu kako biste pravilno uzemljili uređaj.

 • Nemojte otvarati niti uklanjati poklopce kućišta ili limene dijelove, osim ako su upute u vezi s tim navedene u dokumentaciji o strojnoj opremi za ovaj uređaj. Tim biste postupkom mogli izazvati jak strujni udar.

 • Nemojte gurati niti na silu uvlačiti predmete kroz bilo koji otvor na okviru kućišta. Tim biste postupkom mogli izazvati strujni udar ili požar.

 • Pazite kako ne bi došlo do izlijevanja tekućine na kućište ili bilo koji dio uređaja. Tim biste postupkom mogli izazvati strujni udar ili oštećenje uređaja.

 • Pazite kako ne biste dodirnuli neizolirane električne žice ili priključke koje niste iskopčali iz izvora napajanja. Tim biste postupkom mogli izazvati strujni udar.

 • Neki dijelovi kućišta, uključujući površine izvora napajanja, ručke jedinice za napajanje, ručke za linijske kartice i ručke ladice ventilatora, mogu se zagrijati. Naljepnica prikazana u nastavku pruža upozorenje na vruće površine na kućištu:

 • Uvijek provjerite jesu li svi moduli, izvori napajanja i pokrovne ploče u potpunosti umetnuti i jesu li montažni vijci dobro pritegnuti.

 • Uzemljenje sustava u jednoj točki / dvije točke poželjno je za izmjeničnu i istosmjernu struju. Kod izmjenične struje može se rabiti i zatik za uzemljenje u napojnom kabelu, a kod istosmjerne struje može se rabiti ušica PSU kabela ili uzemljenje napojnog kabela, ako postoji.

 • Korisnici ne smiju pokušavati sami povezati priključke za uzemljenje, već se za to trebaju obratiti odgovarajućem inspekcijskom tijelu ili električaru.

 • Korisnici bi radi vlastite sigurnosti trebali provjeriti jesu li povezani priključci za uzemljenje elektroenergetskog sustava, telefonskih linija i unutarnjeg metalnog cjevovoda, ako postoje. Ova mjera opreza može biti osobito važna u ruralnim područjima.

 • Prije uklanjanja dijelova iz uređaja ili njihove ugradnje u uređaj pričvrstite traku za uzemljenje kod elektrostatičkog pražnjenja na točku zaštite od elektrostatičkog pražnjenja te omotajte i pričvrstite drugi kraj trake oko svog zgloba. Ako se ne upotrijebi traka za uzemljenje kod elektrostatičkog pražnjenja, može doći do oštećenja uređaja.

 • Uređaj montirajte u skladu sa sljedećim lokalnim, državnim i međunarodnim električnim kodeksima:

  • Sjedinjene Države – Nacionalno udruženje za zaštitu od požara (NFPA 70), Nacionalni električni kodeks Sjedinjenih Država.

  • Ostale zemlje – Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo (IEC) 60364, od 1. do 7. dijela.

  • Kanada – Kanadski električni kodeks, 1. dio, CSA C22.1.

 • Procijenjeno prema TN sustavu za napajanje.

 • Prikladno za ugradnju u prostorije za informacijsku tehnologiju u skladu s člankom 645. Nacionalnog električnog kodeksa i normom NFPA 75.

 • Pronađite prekidač za isključivanje napajanja u slučaju nužde za prostoriju u kojoj radite kako biste mogli brzo isključiti napajanje ako dođe do nesreće koja uključuje električne instalacije.

 • Prije pričvršćivanja priključaka za uzemljenje provjerite jesu li površine za uzemljenje čiste i obrađene tako da su glatke i sjajne.

 • Ne radite sami ako na vašem radnom mjestu postoje potencijalno opasni uvjeti.

 • Nikada ne pretpostavljajte da napajanje nije priključeno na strujni krug. Uvijek provjerite strujni krug prije početka rada.

 • Pažljivo pregledajte postoje li moguće opasnosti u radnom okruženju, kao što su vlažni podovi i neuzemljeni produžni kabeli, te nedostaju li sigurnosne zone.

 • Upravljajte uređajem u skladu s označenom električnom klasifikacijom i uputama za upotrebu proizvoda.

 • Kako biste osigurali da uređaj i periferna oprema funkcioniraju sigurno i ispravno, rabite kabele i priključke predviđene za priključenu perifernu opremu i provjerite jesu li u dobrom stanju.

 • Nikada nemojte ugraditi opremu koja se čini oštećenom.

 • Prije rada na opremi koja je povezana s električnim vodovima, uklonite nakit, uključujući prstenje, ogrlice i satove. Metalni predmeti zagrijavaju se kada su priključeni na izvor napajanja i uzemljenje te mogu prouzročiti ozbiljne opekline ili se mogu zavariti na priključke.

 • Uređaji s izmjeničnim napajanjem isporučuju se s trožičanim električnim kabelom s utikačem s uzemljenjem koji odgovara samo utičnici s uzemljenjem. Ne zaobilazite tu sigurnosnu značajku. Uzemljenje opreme mora biti u skladu s lokalnim i državnim propisima koji se odnose na električnu opremu.

 • Morate osigurati vanjski certificirani osigurač (dvopolni osigurač ili četveropolni osigurač, ovisno o vrsti uređaja) nominalne snage najmanje 13 A / 16 A / 20 A u instalaciji zgrade.

 • Iskopčavanje napojnog kabela glavni je način za iskopčavanje uređaja s izmjeničnom strujom. Utičnica mora biti blizu uređaja s izmjeničnom strujom i mora biti lako dostupna.

 • Prije rada na uređaju ili u blizini izvora napajanja iskopčajte sve napojne kabele iz uređaja. Svi priključci moraju se u potpunosti ukloniti kako bi se prekinulo napajanje jedinice.

Sprječavanje oštećenja od elektrostatičkog pražnjenja

Komponente uređaja koje se isporučuju u antistatičkim vrećicama osjetljive su na oštećenja uzrokovana statičkim elektricitetom. Neke komponente može oštetiti i voltaža od svega 30 V. Potencijalno štetnu voltažu možete proizvesti kad god dodirujete plastičnu ili spužvastu ambalažu ili ako komponente pomičete preko plastike ili saga. Proučite sljedeće smjernice kako biste rizik od štete prouzročene elektrostatičkim pražnjenjem (ESP), koja može prouzročiti povremene ili trajne kvarove, sveli na minimum.

 • Kad god rukujete komponentama podložnima šteti od ESP-a upotrebljavajte ESP-narukvicu, pazeći da ona bude u izravnom kontaktu s vašom kožom.

 • Ako vam je narukvica za uzemljenje nedostupna, u jednoj ruci držite komponentu u njezinoj antistatičkoj vrećici (Slika 1), a drugom dodirnite izloženi, goli metalni dio uređaja netom prije umetanja komponente u uređaj.

  UPOZORENJE:

  Iz sigurnosnih razloga povremeno provjeravajte vrijednost otpora narukvice za uzemljenje ESP-a. Očitanje mora biti u rasponu od 1 do 10 MΩ.

 • Kad god rukujete bilo kojom komponentom podložnom oštećenjima od ESP-a, a koja je izvađena iz uređaja, pazite na to da je drugi kraj vaše ESP-narukvice pričvršćen za točku za ESP na šasiji.

 • Ako vam je narukvica za uzemljenje nedostupna, dodirnite izloženi, goli metalni dio uređaja kako biste sami proveli uzemljenje prije rukovanja komponentom.

 • Izbjegavajte kontakt komponente podložne oštećenju od ESP-a s vašom odjećom. ESP-voltaže koje emitira vaša odjeća mogu oštetiti komponente.

 • Kad uklanjate ili instalirate komponentu podložnu oštećenju od ESP-a, uvijek je postavite okrenutu prema gore na antistatičku površinu, u antistatički okvir za kartice ili antistatičku vrećicu ( Slika 1). Ako vraćate komponentu, prije pakiranja je stavite u antistatičku vrećicu.

  Slika 1: Stavljanje komponente u antistatičku vrećicu Stavljanje komponente u antistatičku vrećicu
  OPREZ:

  ANSI/TIA/EIA-568 kabeli kao što su kategorija 5e i kategorija 6 mogu imati elektrostatički naboj. Za pražnjenje ovog naboja uvijek uzemljite kablove na prikladno i sigurno mjesto za uzemljenje prije nego što ih spojite u sustav.

Smjernice za instalacije strujne mreže

Tablica 1 opisuje čimbenike koje morate uzeti u obzir pri planiranju instalacija na svojoj lokaciji.

UPOZORENJE:

Morate osigurati propisno uzemljeno i zaštićeno okružje i upotrebljavati uređaje za suzbijanje električnih udara.

Tablica 1: Smjernice za instalacije strujne mreže
Faktor za instalacije Smjernice

Signalna ograničenja

Ako na lokaciji iskusite bilo koji od sljedećih problema, konzultirajte se sa stručnjakom za suzbijanje i zaštitu od električnog udara:

 • Nepravilno postavljeni kabeli prouzroče interferenciju u radijskoj frekvenciji (IRF).

 • Do oštećenja od udara munje dolazi kad kablovi premašuju preporučenu udaljenost među zgradama.

 • Elektromagnetski pulsevi (EMP-ovi) koje prouzroče munje oštećuju nezaštićene vodiče i elektronske uređaje.

Interferencija u radijskoj frekvenciji

Za umanjenje ili eliminaciju IRF-a zbog čiji su izvor instalacije učinite sljedeće:

 • Upotrijebite upleteni dvožilni kabel s dobrom distribucijom vodiča za uzemljenje.

 • Ako morate premašiti preporučene udaljenosti, kad je to primjenjivo upotrijebite visokokvalitetni upleteni dvožilni kabel s po jednim vodičem za uzemljenje za svaki podatkovni signal.

Elektromagnetska kompatibilnost

Ako su na vašoj lokaciji mogući problemi s elektromagnetskom kompatibilnošću (EMK), osobito zbog munja i radijskih odašiljača, potražite savjet stručnjaka.

Neki od problema koje mogu prouzročiti snažni izvori elektromagnetske interferencije (EMI) su:

 • uništenje signalnih primopredajnika i prijamnika u uređaju,

 • opasnost uslijed strujnih udara kroz kablove spojenih na opremu.

Upozorenje na opasnost od energije na središnjoj ravnini

UPOZORENJE:

Visoka razina električne energije distribuirana je po središnjoj ravnini. Pazite da pri servisiranju komponenti ne dodirujete konektore središnje ravnine, kao ni bilo koju komponentu povezanu sa središnjom ravninom, bilo kakvim metalnim objektom.

Sigurnosne smjernice za izmjeničnu struju (AC)

Sljedeće sigurnosne smjernice vrijede za uređaje napajane izmjeničnom strujom (AC):

OPREZ:

OVAJ ELEMENT IMA VIŠE OD JEDNOG KABELA ZA NAPAJANJE KAKO BISTE IZBJEGLI STRUJNI UDAR, PRIJE SERVISIRANJA ISKOPČAJTE SVE KABELE ZA NAPAJANJE.

Za uređaje koji imaju više od jednog kabela za napajanje, u svrhu izbjegavanja strujnog udara morate provjeriti jesu li svi spojevi u potpunosti iskopčani kako bi uređaj bio potpuno odsječen od napajanja. Kako biste prekinuli napajanje, iskopčajte sve kabele za napajanje (po jedan za svaki izvor napajanja).

Sigurnosne smjernice za istosmjernu struju (DC)

 • Uređaj napajan istosmjernom strujom opremljen je DC terminalnim blokom prilagođenim zahtjevima za napajanje maksimalno konfiguriranog uređaja.

 • U trajno spojenu opremu izvana će biti uključen lako dostupan uređaj za iskapčanje.

 • Za opremu koja se ukapča uz opremu će biti postavljena lako dostupna utičnica.

 • Pazite na to da kabel ili vod za uzemljenje dobro uzemljite u tlo središnjeg ureda.

 • Za fiksiranje svornjaka za uzemljenje u tlo preporučuje se zatvoreni prsten.

 • Provucite dva kaebla od kutije za osigurače do izvora od 48 VDC.

 • Uređaj s DC-napajanjem opremljen DC terminalnim blokom namijenjen je samo instalaciji na lokaciji ograničena pristupa. Za Sjedinjene Države pod područjima ograničena pristupa podrazumijevaju se ona u skladu s člancima 110-16, 110 17 i 110-18 uredbe National Electrical Code ANSI/NFPA 70.

  NAPOMENA:

  Primarnu zaštitu od prekomjerne struje pruža glavni osigurač u zgradi. Ovaj osigurač mora štititi od prekomjerne struje, kratkog spoja i pogrešaka u uzemljenju u skladu s uredbom NEC ANSI/NFPA 70.

 • • Provjerite je li polaritet ulaznih kablova istosmjerne struje ispravan. Pod određenim okolnostima spojevi obrnuta polariteta mogu aktivirati primarni osigurač ili oštetiti opremu.

  • Naznačena ulazna voltaža od –48 VDC za uređaj napajan istosmjernom strujom nominalna je voltaža povezana s baterijskim sklopom i sve više voltaže moraju se asocirati samo s naponom održavanja u svrhu punjenja.

  • S obzirom na to da je uređaj sustav pozitivnog uzemljenja, morate spojiti pozitivni vod s terminalom s oznakom RTN, negativni vod s terminalom s oznakom –48 VDC, a uzemljenje s točkama za uzemljenje uređaja.

Sigurnosna upozorenja za istosmjernu struju (DC)

Kad radite s opremom napajanom istosmjernom strujom obratite pozornost na sljedeća upozorenja:

Upozorenje za bakrene vodiče za istosmjernu struju

UPOZORENJE:

Upotrebljavajte samo bakrene vodiče.

Upozorenje o prekidu istosmjernog napajanja

UPOZORENJE:

Prije izvođenja bilo kakvih procedura provjerite je li napajanje uklonjeno iz istosmjernog sklopa. Kako biste osigurali da je napajanje isključeno, locirajte osigurač u razvodnoj kutiji koja opslužuje istosmjerni sklop, postavite osigurač u položaj „isključeno”, zalijepite ručicu osigurača u položaju „isključeno” i slijedite proces zaključavanja/blokade (LOTO).

Upozorenje za završetke vodova istosmjerne struje

UPOZORENJE:

Kad su potrebne upletene žice, upotrijebite odobrene završetke kao što su zatvoreni prsten ili lopatasti terminali sa zavijenim stopicama. Ovi završeci moraju biti veličine koja odgovara žicama i stegnuti i izolaciju i vodič.

Upozorenje za sekvenciju kabela istosmjerne struje

UPOZORENJE:

Izvor istosmjerne struje spojite pomoću odgovarajućih stopica. Pri spajanju napajanja propisni slijed je uzemljenje na uzemljenje, +RTN na +RTN, a zatim 48 V na –48 V. Pri iskapčanju napajanja, propisni slijed je –48 V na –48 V, +RTN na +RTN, a zatim uzemljenje na uzemljenje. Imajte na umu da kabel za uzemljenje uvijek mora biti spojen prvi i iskopčan zadnji.

Upozorenje za iskapčanje više izvora napajanja

UPOZORENJE:

Mrežni uređaj ima više od jednog spoja izvora napajanja. Svi priključci moraju se u potpunosti ukloniti kako bi se potpuno prekinulo napajanje elementa.

Upozorenje o zahtjevima za uzemljenje struje

Izolirani vodič za uzemljenje koji je veličinom identičan uzemljenom i neuzemljenom priključnom sklopu ili vodičima za istosmjernu struju, ali ga se može identificirati po žutim i zelenim linijama instalira se kao dio priključnog sklopa ili izvora napajanja istosmjernom strujom kojim se uređaj napaja. Vodič za uzemljene zasebno je razvijen sustav na transformatoru ili kompletu generatora motora ili izvoru istosmjerne struje.

UPOZORENJE:

Pri instalaciji uređaja spoj uzemljenja uvijek se mora prikopčati prvi i otkopčati posljednji.

Upozorenje za TN struju

UPOZORENJE:

Uređaj je razvijen za rad u sustavu TN struje.

Mjere koje treba poduzeti nakon nesreće prouzročene električnom strujom

Ako nesreća prouzročena električnom strujom prouzroči ozljede, poduzmite sljedeće korake ovim redoslijedom:

 1. Budite oprezni. Budite svjesni potencijalno opasnih uvjeta koji bi mogli prouzročiti dodatne ozljede.

 2. Iskopčajte napajanje iz uređaja.

 3. Ako je moguće, pošaljite drugu osobu po medicinsku pomoć. Ako to nije moguće, procijenite u kojem je stanju žrtva, a zatim pozovite pomoć.

Upozorenje za kvalificirano osoblje

UPOZORENJE:

Uređaj treba montirati ili zamijeniti samo kvalificirano osoblje koje je prošlo odgovarajuću obuku.

Izjava s upozorenjem za Norvešku i Švedsku

UPOZORENJE:

Oprema mora biti priključena na uzemljenu zidnu utičnicu.

Upute za podizanje kućišta i dijelova uređaja

Prije premještanja uređaja na mjesto rada pobrinite se da ono udovoljava zahtjevima u vezi s napajanjem, okolišem i razmakom.

Prije podizanja ili premještanja uređaja odspojite sve vanjske kabele i žice.

Kao i kod dizanja bilo kojeg teškog predmeta, pazite da veći dio težine snose vaše noge, a ne leđa. Neka koljena budu savijena, a leđa u relativno ravnom položaju. Nemojte zakriviti tijelo kod podizanja. Ravnomjerno rasporedite teret i postavite noge u položaj u kojem nećete izgubiti ravnotežu.

Pridržavajte se sljedećih uputa za dizanje uređaja i dijelova:

 • Do 18 kg (39,7 lb): Jedna osoba.

 • Od 18 kg (39,7 lb) do 32 kg (70,5 lb): Dvije osobe ili više njih.

 • Od 32 kg (70,5 lb) do 55 kg (121,2 lb): Tri osobe ili više njih.

 • Više od 55 kg (121,2 lb): Moraju se rabiti sustavi za rukovanje materijalom (poput poluga, priveza, dizala i tako dalje). Kada to nije praktično, moraju se rabiti posebni sustavi ili angažirati osobe koje su za to odgovarajuće osposobljene (monteri užadi ili prenositelji).

Upozorenje na ograničeni pristup

UPOZORENJE:

Ova je jedinica namijenjena montaži u područjima s ograničenim pristupom. Područje s ograničenim pristupom odnosi se na područje kojem može pristupiti samo servisno osoblje pomoću posebnog alata, brave, ključa ili drugog sigurnosnog sredstva, a koje nadzire tijelo nadležno za to mjesto.

Upozorenje za rampu

UPOZORENJE:

Kada postavljate uređaj, nemojte rabiti rampu koja je nagnuta više od 10 stupnjeva.

Upozorenja za montiranje stalka i ormarića

Stalak ili ormarić u koji će se montirati uređaj trebaju se ravnomjerno i dobro pričvrstiti. Zbog neravnomjernog mehaničkog opterećenja može doći do opasne situacije. Kako biste spriječili tjelesne ozljede prilikom montiranja uređaja na stalak ili servisiranja uređaja na stalku, poduzmite mjere opreza navedene u nastavku da bi se osigurala stabilnost sustava.

Sljedeće upute doprinose očuvanju vaše sigurnosti:

 • Uređaj se mora montirati na stalak koji je dobro pričvršćen za građevinsku konstrukciju.

 • Uređaj se treba montirati na dnu stalka ako će on biti jedina jedinica na stalku.

 • Kada se uređaj montira na djelomično napunjen stalak, napunite stalak od dna prema vrhu tako da najteža komponenta bude na dnu stalka.

 • Ako uz stalak dolaze i stabilizatori, ugradite ih prije montiranja uređaja na stalak ili servisiranja uređaja na stalku.

Upozorenje za uzemljenu opremu

UPOZORENJE:

Ovaj uređaj mora uvijek biti pravilno uzemljen.

Upozorenje na zračenje iz otvora za priključke

UPOZORENJE:

Budući da se iz otvora za priključke može emitirati nevidljivo zračenje kada nije priključen nijedan vlaknasti kabel, izbjegavajte izlaganje zračenju i ne zurite u otvore za priključke.

Neprekinuti optički konektori mogu emitirati nevidljivo lasersko zračenje. Leća u ljudskom oku fokusira svu lasersku snagu na mrežnicu, stoga se fokusiranjem oka izravno na izvor lasera, čak i ako je laser male snage, može trajno oštetiti oko.

Opće sigurnosne upute kod rada s laserom

Kada radite oko priključaka koje podržavaju optičke primopredajnike, pridržavajte se sljedećih sigurnosnih uputa kako biste spriječili ozljede oka:

 • Ne gledajte u neprekinute priključke ili u vlakna koja su povezana s nepoznatim izvorima.

 • Ne ispitujte neprekinute optičke priključke optičkim instrumentima.

 • Izbjegavajte izravno izlaganje laserskoj zraci.

Smjernice i upozorenja za laser i LED

Uređaji tvrtke Juniper Networks opremljeni su laserskim odašiljačima, koje Američka uprava za hranu i lijekove smatra laserskim proizvodima 1. klase i 1.M klase i koje se u zahtjevima EN 60825-1 i EN 60825-2 vode kao 1. klasa.

Proučite sljedeće smjernice i upozorenja:

Upozorenje za laserski proizvod 1.M klase

UPOZORENJE:

Laserski proizvod 1.M klase.

Upozorenje na lasersku radijaciju 1.M klase

UPOZORENJE:

Laserska radijacija 1.M klase kad je objekt otvoren. Ne gledajte izravno služeći se optičkim instrumentima.

Upozorenje za laserski proizvod 1. klase

UPOZORENJE:

Laserski proizvod 1. klase.

Upozorenje za LED proizvod 1. klase

UPOZORENJE:

LED proizvod 1. klase.

Upozorenje na lasersku zraku

UPOZORENJE:

Ne zurite u lasersku zraku i ne gledajte je izravno služeći se optičkim instrumentima.

Upozorenje na optički kabel bez završetka

UPOZORENJE:

Nevidljiva laserska radijacija može se emitirati iz kraja optičkog kabela bez završetka. Kako biste izbjegli ozljedu oka, ne gledajte u optička vlakna služeći se optičkim uređajem za uvećavanje, kao što je povećalo, unutar 100 mm.

Smjernice i upozorenja za održavanje i sigurnost pri upotrebi

Pri održavanju uređaja obratite pozornost na sljedeće smjernice i upozorenja:

Upozorenje za rukovanje baterijama

UPOZORENJE:

Nepropisna zamjena baterija može rezultirati eksplozijom. Bateriju zamijenite samo istom takvom ili ekvivalentnim tipom po preporuci proizvođača. Potrošene baterije odložite u skladu s preporukom proizvođača.

Upozorenje o nakitu

UPOZORENJE:

Prije rada na opremi koja je spojena na strujne vodove skinite sav nakit, uključujući prstenje, ogrlice i satove. Metalni predmeti zagrijavaju se kada su priključeni na izvor napajanja i uzemljenje te mogu prouzročiti ozbiljne opekline ili se mogu zavariti na priključke.

Upozorenje o munjama

UPOZORENJE:

Nemojte raditi na sustavu niti prikapčati i otkapčati kabele u razdobljima u kojima se javljaju munje.

Upozorenje o radnoj temperaturi

UPOZORENJE:

U svrhu sprječavanja pregrijavanja uređaja ne rukujte njime u području koje premašuje maksimalnu preporučenu temperaturu okoline. Kako biste izbjegli blokiranje protoka zraka, ostavite minimalno 15,2 cm (6 inča) prostora oko otvora za ventilaciju.

Upozorenje o odlaganju uređaja

UPOZORENJE:

Odlaganje ovog uređaja mora se provesti u skladu s državnim zakonima i regulativama.

Zahtjevi za protupožarnu sigurnost

U slučaju požara prioritet je sigurnost ljudi. Trebate ustanoviti procedure za zaštitu ljudi u slučaju požara, provesti sigurnosnu obuku i osigurati protupožarnu opremu i aparate za gašenje.

Usto trebate ustanoviti i procedure za zaštitu opreme u slučaju požara. Proizvodi tvrtke Juniper Networks moraju se instalirati u okružju pogodnome za elektroničku opremu. Preporučujemo da za slučaj požara u blizini opreme bude dostupna oprema za suzbijanje požara te da prije instalacije opreme i rada s njom u obzir uzmete sve lokalne propise i naputke vezane za požare, sigurnost i električne instalacije.

Suzbijanje požara

U slučaja električne opasnosti ili električnog požara najprije isključite napajanje opreme na samom izvoru. Upotrebljavajte aparat za gašenje tipa C, koji za gašenje vatre koristi nekorozivne retardante.

Oprema za suzbijanje požara

Aparati za gašenje tipa C, koji koriste nekorozivne retardante kao što su ugljični dioksid i Halotron™ najučinkovitiji su za suzbijanje električnih požara. Aparati za gašenje tipa C istiskuju kisik s mjesta gorenja i time eliminiraju plamen. Za gašenje vatre oko opreme koja vuče zrak iz okoline radi hlađenja trebali biste koristiti ovu vrstu inertne eliminacije kisika umjesto aparata za gašenje koji ostavlja ostatke tvari na opremi.

Ne upotrebljavajte višenamjenske aparate za gašenje kemijskih požara tipa ABC (aparati za suho kemijsko gašenje). Primarni sastojak u ovim aparatima za gašenje je monoamonijev fosfat, koji je vrlo ljepljiv i teško ga se čisti. Monoamonijev fosfat usto uz prisustvo i najmanje razine vlage postaje vrlo korozivan i nagriza većinu metala.

Bilo koja oprema u prostoriji u kojoj je aktiviran aparat za kemijsko gašenje požara podložna je preuranjenom otkazivanju i nepouzdanom radu. Ta oprema smatra se nepopravljivo oštećenom.

NAPOMENA:

Kako bi jamstvo i dalje bilo valjano, ne upotrebljavajte aparate za suho kemijsko gašenje u slučaju požara u blizini uređaja tvrtke Juniper Networks. U slučaju upotrebe aparata za suho kemijsko gašenje oprema više neće biti prihvatljiva za nadoknadu štete prema ugovoru.

Preporučujemo da svu nepopravljivo oštećenu opremu otpremite u otpad na ekološki odgovoran način.