Help us improve your experience.

Let us know what you think.

Do you have time for a two-minute survey?

 
 

ノルウェーとスウェーデン向けの警告

警告:

機器は、接地されたメインのソケットアウトレットに接続する必要があります。

Advarsel Apparatet skal kobles til en jordet stikkontakt.

Varning! Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.