Help us improve your experience.

Let us know what you think.

Do you have time for a two-minute survey?

 
 

DC電源の配線終端に関する警告

警告:

より線による配線が必要な場合、閉ループや上向きラグを備えたスペードタイプなど、承認された配線終端を使用します。終端は配線に適したサイズで、絶縁と導体の両方をクランプする必要があります。

Waarschuwing Wanneer geslagen bedrading vereistは、dient uのベッドレイディングtegebruiken dievattienは、ヴァン・ゴードゲクルデ・アンスロイティング・スパンテン、ゾアル・ヘット・ゲスロテン・ルースタイプのヘット・グリファーショプ型のwaarbij de aansluitpuen omhoog wijzenです。Deze aansluitpunten de juiste maat voor de draden te hebben en dienen zowel de isolatie als de geleider の広大なテ・クレメン。

Varoitus Jos säikeellinen johdin on tarpeen, käytä hyvaksyttyä johdinliitäntä, esimerkiksi suljettua silmukkaa tai kourumaista liitäntä, jossa on ylöspäin kännetyt kiinnityskorvat.Tällaisten Liitäntöjen tulee olla kooltaan johtimiin sopivia ja niiden tulee puristaa yhteen sekä eristeen että johdinosan.

Avertissement Quand des fils toradés sont nécessaires, ユーティラー・デ・ドイルのターミナル認証は、que celles のアサーキット・フェルメ・ウー・デュ・タイプのアプラージュ・ルヴェール・アヴェク・コセのルブルセに伝えます。セス・ドイユの端末 ドイヴァン・デ・ラ・テール・カンビアン・オー・フィルやドイヴァン・レトルのレフォルメ、シュル・ル・ドリュール、

Warnung Wenn Litzenverdrahtungerforderlich ist, sind zugelassene Verdrahtungsabschlüsse, z.B. für einen geschlossenen Regelkreis oder gabelförmig, mit nach oben gerichteten Kabelschuhen zu verwenden.ダイズ・アブシュリューセ・ソルテンは、アンゲメッセン・グレーセ・フュール・ダイ・ドレーテ・ハーベン・ウンド・ソヴォール・ダイ・イソリエル・アル・オーシュ・デン・レイター・フェストクレメンです。

Avvertenza Quando occorre usrecce, usare connettori omologati, 来る quelli a occhiello o a forcella con linguette rivolte verso l'alto.I connettori devono avere la misura adatta per il cablaggio e devono serrare sia l'isolante che conduttore.

Advarsel Hvis det er nødvendig med flertrådede ledninger, brukes godkjente ledningsavslutninger, som for eksempel lukket sløyfe eller spadetype med oppoverbøde kabelsko.Disse avslutningene skal ha riktig størrelse i forhold til ledningene, og skal klemme sammen både isolasjonen og lederen.

Aviso Quando forem requeridas Montagens de instalação eléctrica de cabo torcido, use terminaçóes de cabo aprovadas, tais como, terminaçóes de cabo em circuito fechado e planas com terminais de orelha Voltados para cima.エスタス・タームソン・デ・カボ・デ・デ・カボ・デヴァラン・セル・ド・タマンホ・アプロpriアド・パラ・オス・リセゴ・カボス、エ・デヴィア・プレンダ・シマルタネメンテ・オ・イソラメント・エ・オ・フィオ・コンドゥトール

¡Atención! Cuando se necesite hilo trenzado, utilizar terminales paraケーブル認証、 物語com las de tipo "bucle cerrado" o "espada", con las lengüetas de conexión vueltas hacia arriba.Estos terminales deberán ser del tamaño apropiado para los cables que se utilicen, y tendrán que sujetar tanto el aislante el conductor.

Varning! När flertrådiga は、när krävs måste godkända をリードし、アヴァンダス、t.ex.kabelsko av sluten eller öppen typ med uppåtavnd tapp.Storleken på dessa kontakter måste vara avpassad till ledningarna och måste kunna håde isoleringen och ledaren fastklämda.