Help us improve your experience.

Let us know what you think.

Do you have time for a two-minute survey?

 

Opciones de OTN compatibles con enrutadores serie MX

 

Tabla 1enumera las instrucciones que se admiten en MICs de 100 Gigabit Ethernet en enrutadores de la [edit interfaces interface-name otn-options] serie mx en el nivel de jerarquía. Tenga en cuenta que el término na indica que la instrucción no es aplicable para ese componente en particular:

Tabla 1: Instrucciones compatibles con los MICs de 100 Gigabit Ethernet en enrutadores serie MX

Afirmación

Opciones

MIC6-100G-CFP2

(MX2010 / MX2020)

MIC3-100G-DWDM

(MX240, MX480, MX960, MX2010 y MX2020)

bytes

transmit-payload-type value

NA

15.1F5

fec

(efec | gfec | gfec-sdfec | hgfec| none | dsfec| ufec)

13.3R3

(ufec)

15.1F5

(gfec,hgfec,sdfec)

insert-

odu-lck

-

13.3R3

15.1F5

insert-

odu-oci

-

13.3R3

15.1F5

is-ma

| no-is-ma

-

13.3R3

15.1F5

laser-enable

| no-laser-enable

-

13.3R3

15.1F5

line-loopback

| no-line-loopback

-

13.3R3

15.1F5

local-loopback

| no-local-loopback

-

13.3R3

15.1F5

odu-delay-management

bypass |

no-bypass

NA

15.1F5

monitor-end-point | no-monitor-end-point

NA

15.1F5

number-of-frames value

NA

15.1F5

no-start-measurement | start-measurement

NA

15.1F5

signal-degrade

ber-threshold-clear value

13.3R3

15.1F5

ber-threshold-signal-degrade value

13.3R3

15.1F5

interval value

13.3R3

15.1F5

odu-ttim-action-enable | no-odu-ttim-action-enable

-

13.3R3

15.1F5

otu-ttim-action-enable | no-otu-ttim-action-enable

-

13.3R3

15.1F5

prbs | no-prbs

-

13.3R3

15.1F5

preemptive-fast-reroute

backward-frr-enable | no-backward-frr-enable

13.3R3

15.1F5

signal-degrade-monitor-enable | no-signal-degrade-monitor-enable

13.3R3

15.1F5

odu-backward-frr-enable | no-odu-backward-frr-enable

NA

15.1F5

odu-signal-degrade-monitor-enable | no-odu-signal-degrade-monitor-enable

NA

15.1F5

rate

fixed-stuff-bytes | no-fixed-stuff-bytes

13.3R3

15.1F5

oc192

13.3R3

15.1F5

otu4

13.3R3

15.1F5

pass-through

13.3R3

(pass-through)

15.1F5

(pass-through)

signal-degrade

ber-threshold-clear value

13.3R3

15.1F5

ber-threshold-signal-degrade value

13.3R3

15.1F5

interval value

13.3R3

15.1F5

q-threshold-signal-degrade

NA

15.1F5

q-threshold-signal-degrade-clear

NA

15.1F5

tca

odu-tca-bbe

(enable-tca | no-enable-tca |

threshold | threshold-24hrs)

13.3R3

15.1F5

odu-tca-bbe-fe

(enable-tca | no-enable-tca |

threshold | threshold-24hrs)

13.3R3

15.1F5

odu-tca-es

(enable-tca | no-enable-tca |

threshold | threshold-24hrs)

13.3R3

15.1F5

odu-tca-es-fe

(enable-tca | no-enable-tca |

threshold | threshold-24hrs)

13.3R3

15.1F5

odu-tca-ses

(enable-tca | no-enable-tca |

threshold | threshold-24hrs)

13.3R3

15.1F5

odu-tca-ses-fe

(enable-tca | no-enable-tca |

threshold | threshold-24hrs)

13.3R3

15.1F5

odu-tca-uas

(enable-tca | no-enable-tca |

threshold | threshold-24hrs)

13.3R3

15.1F5

otu-tca-bbe

(enable-tca | no-enable-tca |

threshold | threshold-24hrs)

13.3R3

15.1F5

otu-tca-bbe-fe

(enable-tca | no-enable-tca |

threshold | threshold-24hrs)

13.3R3

15.1F5

otu-tca-es

(enable-tca | no-enable-tca |

threshold | threshold-24hrs)

13.3R3

15.1F5

otu-tca-es-fe

(enable-tca | no-enable-tca |

threshold | threshold-24hrs)

13.3R3

15.1F5

otu-tca-fec-ber

(enable-tca | no-enable-tca |

threshold | threshold-24hrs)

13.3R3

15.1F5

otu-tca-ses

(enable-tca | no-enable-tca |

threshold | threshold-24hrs)

13.3R3

15.1F5

otu-tca-ses-fe

(enable-tca | no-enable-tca |

threshold | threshold-24hrs)

13.3R3

15.1F5

otu-tca-uas

(enable-tca | no-enable-tca |

threshold | threshold-24hrs)

13.3R3

15.1F5

otu-tca-uas-fe

(enable-tca | no-enable-tca |

threshold | threshold-24hrs)

13.3R3

15.1F5

transport-monitoring

-

NA

15.1F5

trigger trigger-identifier

oc-lof

(hold-time (down | up) | ignore)

13.3R3

15.1F5

oc-lom

(hold-time (down | up) | ignore)

13.3R3

15.1F5

oc-los

(hold-time (down | up) | ignore)

13.3R3

15.1F5

oc-tsf

(hold-time (down | up) | ignore)

NA

15.1F5

oc-wavelength-lock

(hold-time (down | up) | ignore)

NA

15.1F5

odu-ais

(hold-time (down | up) | ignore)

13.3R3

15.1F5

odu-bdi

(hold-time (down | up) | ignore)

13.3R3

15.1F5

odu-bei

(hold-time (down | up) | ignore)

13.3R3

15.1F5

odu-iae

(hold-time (down | up) | ignore)

13.3R3

15.1F5

odu-lck

(hold-time (down | up) | ignore)

13.3R3

15.1F5

odu-oci

(hold-time (down | up) | ignore)

13.3R3

15.1F5

odu-sd (hold-time

(down | up) | ignore)

13.3R3

15.1F5

odu-tca-es

13.3R3

NA

odu-tca-ses

13.3R3

NA

odu-tca-uas

13.3R3

NA

odu-ttim

13.3R3

15.1F5

opu-ptim

(hold-time (down | up) | ignore)

13.3R3

15.1F5

otu-ais

(hold-time (down | up) | ignore)

13.3R3

15.1F5

otu-bdi

(hold-time (down | up) | ignore)

13.3R3

15.1F5

otu-fec-deg

(hold-time (down | up) | ignore)

NA

15.1F5

otu-fec-exe

(hold-time (down | up) | ignore)

NA

15.1F5

otu-iae

(hold-time (down | up) | ignore)

13.3R3

15.1F5

otu-sd

(hold-time (down | up) | ignore)

13.3R3

15.1F5

odu-tca-es

13.3R3

NA

odu-tca-ses

13.3R3

NA

odu-tca-uas

13.3R3

NA

otu-ttim (hold-time (down | up) | ignore)

13.3R3

15.1F5

tti tti-identifier

odu-dapi

identifier
gresión

13.3R3

15.1F5

odu-dapi-first-byte-nul | no-odu-dapi-first-byte-nul

NA

15.1F5

odu-expected-receive-dapiidentifier

13.3R3

15.1F5

odu-expected-receive-dapi-first-byte-nul| no-odu-expected-receive-dapi-first-byte-nul

NA

15.1F5

odu-expected-receive-sapi identifier

13.3R3

15.1F5

odu-sapi

identifier
gresión

13.3R3

15.1F5

odu-sapi-first-byte-nul | no-odu-sapi-first-byte-nul

NA

15.1F5

otu-dapi

identifier

13.3R3

15.1F5

otu-dapi-first-byte-nul | no-otu-dapi-first-byte-nul

NA

15.1F5

otu-expected-

receive-dapi

identifier

13.3R3

15.1F5

otu-expected-receive-dapi-first-byte-nul| no-odu-expected-receive-dapi-first-byte-nul

NA

15.1F5

otu-expected-

receive-sapi

identifier

13.3R3

15.1F5

otu-expected-receive-sapi-first-byte-nul| no-odu-expected-receive-dapi-first-byte-nul

NA

15.1F5

otu-sapi

identifier

13.3R3

15.1F5

otu-sapi-first-byte-nul

NA

15.1F5

Temas relacionados