Warning Statement for Norway and Sweden

 Warning

The equipment must be connected to an earthed mains socket-outlet.

Advarsel Apparatet skal kobles til en jordet stikkontakt.

Varning! Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.