Warning Statement for Norway and Sweden

This topic applies to JSA1500, JSA3500, JSA5500, and JSA7500.

Warning: The equipment must be connected to an earthed mains socket-outlet.

Advarsel Apparatet skal kobles til en jordet stikkontakt.

Varning! Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.

Related Documentation