Help us improve your experience.

Let us know what you think.

Do you have time for a two-minute survey?

 
 

TN 电源警告

警告:

该器件设计用于与 TN 电源系统配合使用。

Waarschuwing Het apparaat is ontworpen om te functioneren met TN energiesystemen.

Varoitus Koje on suunniteltu toimimaan TN-sähkövoimajärjestelmien yhteydessä.

Avertissement Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec des systèmes d'alimentation TN.

Warnung Das Gerät ist für die Verwendung mit TN-Stromsystemen ausgelegt.

Avvertenza Il dispositivo è stato progettato per l'uso con sistemi di alimentazione TN.

Advarsel Utstyret er utfomet til bruk med TN-strømsystemer.

Aviso O dispositivo foi criado para operar com sistemas de corrente TN.

¡Atención! El equipo está diseñado para trabajar con sistemas de alimentación tipo TN.

Varning! Enheten är konstruerad för användning tillsammans med elkraftssystem av TN-typ.