Help us improve your experience.

Let us know what you think.

Do you have time for a two-minute survey?

 
 

Aviso de energia de TN

Aviso:

O dispositivo foi projetado para funcionar com um sistema de energia TN.

WaarschuwingHet apparaat é ontworpen om te functioneren met TN energiesystemen.

VaroitusKoje em suunniteltu toimimaan TN-sähkövojärjestelmien yhteydessä.

AvertissementCe despositif a été conçu pour fonctionner avec des systèmes d'alimentation TN.

WarnungDas Gerät ist für die Verwendung mit TN-Stromsystemen ausgelegt.

AvvertenzaIl dispositivo è stato progettato por l'uso con sistemi di alimentazione TN.

AdvarselUtstyret er utfomet til bruk med TN-strømsystemer.

AvisoO dispositivo foi criado para operar com sistemas de corrente TN.

¡Atención!El equipo está diseñado para trabajar con sistemas de alimentación tipo TN.

Varning!Enheten är konstruerad för användning tillsammans med elkraftssystem av TN-typ.