Help us improve your experience.

Let us know what you think.

Do you have time for a two-minute survey?

 
 

Aviso de equipamento aterrado

Aviso:

Este dispositivo deve estar devidamente aterrado o tempo todo. Siga as instruções deste guia para aterrar adequadamente o dispositivo na Terra.

Waarschuwing Dit apparaat moet altijd goed geaard zijn. Volg de instruções em deze gids om het apparaat goed te aarden.

Varoitus Laitteen em oltava pysyvästi maadoitettu. Maadoita laite asianmukaisesti noudattamala tämän oppaan ohjeita.

Avertissement L'appareil doit être correctement mis à la terre à tout moment. Suivez les instructions de ce guide pour correctement mettre l'appareil à la terre.

Warnung Das Gerät muss immer ordnungsgemäß geerdet sein. Befolgen Sie die Anweisungen em dieser Anleitung, um dos Gerät ordnungsgemäß zu erden.

Avvertenza Questo dispositivo deve sempre disporre di una connessione a massa. Seguire le istruzioni indica em questa guida per connettere correttamente il dispositivo a massa.

Advarsel Denne enheten på jordes skikkelig hele tiden. Følg instruksjonene i denne veiledningen para å jorde enheten.

Aviso Este equipamento deverá estar ligado à terra. Siga las instrucciones en esta guía para conectar corretamente este dispositivo a tierra.

¡Atención! Este dispositivo debe estar corretamente conectado a tierra em todo momento. Siga las instrucciones en esta guía para conectar corretamente este dispositivo a tierra.

Varning! Den här enheten måste vara ordentligt jordad. Följ instruktionerna i den här guiden för att jorda enheten ordentligt.