Help us improve your experience.

Let us know what you think.

Do you have time for a two-minute survey?

Navigation
Guide That Contains This Content
[+] Expand All
[-] Collapse All

  تحذيرات حول أمان استخدام الليزر في أجهزة Juniper Networks

  تحذير منتج الليزر من الفئة الأولى

  Warning: منتج الليزر من الفئة الأولى.

  Waarschuwing Klasse-1 laser produkt.

  Varoitus Luokan 1 lasertuote.

  تنبيهnbsp;Produit laser de classe I.

  Warnung Laserprodukt der Klasse 1.

  Avvertenza Prodotto laser di Classe 1.

  Advarsel Laserprodukt av klasse 1.

  Aviso Produto laser de classe 1.

  ¡Atención! Producto láser Clase I.

  Varning! Laserprodukt av klass 1.

  تحذير منتج LED من الفئة الأولى

  Warning: منتج LED من الفئة الأولى.

  Waarschuwing Klasse 1 LED-product.

  Varoitus Luokan 1 valodiodituote.

  تنبيه Alarme de produit LED Class I.

  Warnung Class 1 LED-Produktwarnung.

  Avvertenza Avvertenza prodotto LED di Classe 1.

  Advarsel LED-produkt i klasse 1.

  Aviso Produto de classe 1 com LED.

  ¡Atención! Aviso sobre producto LED de Clase 1.

  Varning! Lysdiodprodukt av klass 1.

  تحذير شعاع الليزر

  Warning: لا تحدق في شعاع الليزر أو تنظر إليه مباشرةً باستخدام أدوات بصرية.

  Waarschuwing Niet in de straal staren of hem rechtstreeks bekijken met optische instrumenten.

  Varoitus Älä katso säteeseen äläkä tarkastele sitä suoraan optisen laitteen avulla.

  تنبيه Ne pas fixer le faisceau des yeux, ni l'observer directement à l'aide d'instruments optiques.

  Warnung Nicht direkt in den Strahl blicken und ihn nicht direkt mit optischen Geräten prüfen.

  Avvertenza Non fissare il raggio con gli occhi né usare strumenti ottici per osservarlo direttamente.

  Advarsel Stirr eller se ikke direkte p strlen med optiske instrumenter.

  Aviso Não olhe fixamente para o raio, nem olhe para ele directamente com instrumentos ópticos.

  ¡Atención! No mirar fijamente el haz ni observarlo directamente con instrumentos ópticos.

  Varning! Rikta inte blicken in mot strålen och titta inte direkt på den genom optiska instrument.

  تحذير الإشعاع المنبعث من فتحات المنافذ المفتوحة

  Warning: نظرًا إلى أن إشعاع غير مرئي قد ينبعث من فتحة المنفذ في حال عدم وجود كبل ألياف متصل، تجنب التعرّض للإشعاع ولا تحدق في فتحات مفتوحة.

  Waarschuwing Aangezien onzichtbare straling vanuit de opening van de poort kan komen als er geen fiberkabel aangesloten is, dient blootstelling aan straling en het kijken in open openingen vermeden te worden.

  Varoitus Koska portin aukosta voi emittoitua näkymätöntä säteilyä, kun kuitukaapelia ei ole kytkettynä, vältä säteilylle altistumista äläkä katso avoimiin aukkoihin.

  تنبيه Des radiations invisibles à l'il nu pouvant traverser l'ouverture du port lorsqu'aucun câble en fibre optique n'y est connecté, il est recommandé de ne pas regarder fixement l'intérieur de ces ouvertures.

  Warnung Aus der Port-Öffnung können unsichtbare Strahlen emittieren, wenn kein Glasfaserkabel angeschlossen ist. Vermeiden Sie es, sich den Strahlungen auszusetzen, und starren Sie nicht in die Öffnungen!

  Avvertenza Quando i cavi in fibra non sono inseriti, radiazioni invisibili possono essere emesse attraverso l'apertura della porta. Evitate di esporvi alle radiazioni e non guardate direttamente nelle aperture.

  Advarsel Unngå utsettelse for stråling, og stirr ikke inn i åpninger som er åpne, fordi usynlig stråling kan emiteres fra portens åpning når det ikke er tilkoblet en fiberkabel.

  Aviso Dada a possibilidade de emissão de radiação invisível através do orifício da via de acesso, quando esta não tiver nenhum cabo de fibra conectado, deverá evitar a exposição à radiação e não deverá olhar fixamente para orifícios que se encontrarem a descoberto.

  ¡Atención! Debido a que la apertura del puerto puede emitir radiación invisible cuando no existe un cable de fibra conectado, evite mirar directamente a las aperturas para no exponerse a la radiación.

  Varning! Osynlig strålning kan avges från en portöppning utan ansluten fiberkabel och du bör därför undvika att bli utsatt för strålning genom att inte stirra in i oskyddade öppningar.

  Modified: 2017-10-08